Projekty

Projekty

Archiv projektů

SPOLUPRÁCE S NORSKEM OP PPR: Komunitní centrum InBáze 2020 II. Podpora pedagogických pracovníků v InBázi 2019 Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2019 InBáze dětem a pedagogům 2019 OPPPR: Inkluze interkulturně OP PPR: Mosty ke školám ŠANCE MIGRANTKÁM INBÁZE PODPORUJE TALENTY Integrační centrum Praha VI OPPPR: Komunitní centrum InBáze 2020 2018 - Ministerstvo kultury - národnostní menšiny 2018 - Magistrát hlavního města Prahy 2018 - Ministerstvo vnitra - Dobrovolnictví 2018 - Ministerstvo vnitra - OAMP 2018 – MŠMT – Poznáváme nový domov 2018 - MŠMT - Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti, žáky a studenty: Bedýnky příběhů - sdílení příběhů 2018 - MŠMT - Podpora pedagogických pracovníků v InBázi Pracovní a kariérní poradenství OPPPR: Mosty k porozumění Pracovní cesta týmu InBáze z.s. do Norska Aktivní cizinci pro integraci Dotace MŠMT na programy pro děti Granty MHMP v oblasti integrace Granty MHMP v oblasti volného času mládeže Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh InBáze dětem VII - poznáváme jiné kraje, tradice a zvyky Mozaika - podpora integrace dětí migrantů v tíživé životní situaci Asistenční služby InBáze na oddělení pobytu cizinců v Praze V Asistenční služby InBáze na oddělení pobytu cizinců v Praze IV Podpora migrantům při vstupu na trhu práce v Praze Formování profese "sociokulturní mediátor” Vzdělávání, růst a stabilizace v komunitním centru InBáze Randez vous InBáze VII – setkávání tradic a kultur Nový domov pro azylanty IV Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Asistenční služby pro migranty InBáze IV Ostatní projekty v roce 2012 - 2014 MHMP Audionahrávky dvojjazyčných pohádek a multikulturní vzdělávací aktivity pro děti a žáky 2020 MŠMT Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2020 Komunitní aktivity a ethnoobědy v InBázi 2020 Vzdělávání pedagogů pro práci s dětmi/žáky s OMJ 2020 Interkulturní kluby InBáze pro děti a mládež 2020 InBáze dětem 2020 Kurzy češtiny pro cizince v InBázi a ve školách 2020
Přesunout se na začátek