Přeskočit na obsah

Multikulturní vzdělávací programy a Interkulturní festival RefuFest pro školy 2022

Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce

Název projektu: Multikulturní vzdělávací programy a Interkulturní festival RefuFest pro školy 2022

Období realizace projektu: 1.1.2022–31.12.2022

Vedoucí projektu: Ing. Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

Cíle: Hlavním cílem projektu je seznámení dětí, žáků a pedagogů s problematikou migrace a integrace  cizinců a podpora vzájemného porozumění, přátelského soužití a prevence xenofobního jednání. Cíle  by mělo být dosaženo za pomoci realizace multikulturních vzdělávacích a obdobných aktivit pro děti,  žáky a pedagogy jak z majoritní společnosti, tak i s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Aktivity projektu:

KA 1: Zpracování audio nahrávek dvojjazyčných pohádek a jazykových karet Bedýnek příběhů

KA 2: Multikulturní vzdělávací programy Bedýnky příběhů

KA 3: Interkulturní festival RefuFest – program pro školy