Přeskočit na obsah

Komunitní aktivity

O KOMUNITNÍCH AKTIVITÁCH NA ŠKOLÁCH A JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH

InBáze nabízí řadu komunitních aktivit, jejichž cílem je zejména podpora a integrace dětí a žáků s odlišnou mateřštinou, dále posílení komunitní role škol, spolupráce s dalšími institucemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu. Se školami spolupracujeme v rámci našich dlouhodobých i ročních projektů, ale také v rámci projektů samotných škol nebo městských částí.

Na komunitních aktivitách spolupracujeme s Masarykovou ZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, ZŠ Olešská, Praha 10, ZŠ Zárubova, Praha 12, Mateřskou školou Revoluční, Praha 1, Mateřskou školou ČTYŘLÍSTEK, Praha 13 v projektu Mosty ke školám II.

Kontakt

Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

mosty II

CO MŮŽEME VAŠÍ ŠKOLE NABÍDNOUT?

Multikulturní den

Ethnovaření

Bedýnky příběhů v místní Městské knihovně

Kulaté stoly pro rodiče

Oslavy svátků

Multikulturní den

Zábavný program realizovaný pro děti a rodiče, obsahuje pohybové a jazykové aktivity z různých koutů světa, hry a kvízy či dokonce i přípravu tradičního pokrmu cizí země. Všichni zúčastnění se tak hravým způsobem seznámí s jinými kulturami a jejich odlišnostmi. Na začátku akce děti obdrží cestovní pas a za každou splněnou aktivitu do něj dostávají razítko. Po získání všech razítek obdrží odměnu. Aktivity programu jsou připraveny na základě našich zkušeností s realizací multikulturních aktivit na školách a samozřejmě zpětných vazeb od pedagogů, rodičů a zejména dětí.

„Multikulturní den maximálně splnil naše očekávání. Výborná organizace, poutavý program pro děti i rodiče, velmi vstřícné  jednání. Cizojazyčný koutek měl hezké nápady. Děti a rodiče se dobře bavili, úkoly je zaujaly. Byla to velmi povedená akce“. Učitelky 0. a 1. ročníků, ZŠ Masarykova, Praha 21

„Tvořivou a hravou formou žáci shrnuli zkušenosti, vědomosti a zážitky z multikulturních vzdělávacích programů, které v průběhu dvou let zažili“. Učitelka 3.ročníku, ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8

„Multikulturní den se povedl. Děti a rodiče byli nadšeni. Přišli k nám i děti, které dříve školku navštěvovaly. Líbil se mi přístup zapojených  lektorek InBáze. Všichni jsme velice ocenili vytvořenou příjemnou a přátelskou atmosféru, aktivní zapojení jak dětí, tak i rodičů do všech aktivit a to včetně dětí, které mají odlišný mateřský jazyk. Bylo to velmi pěkné“. Učitelka, MŠ Mezi školami, Praha 5

„Líbilo se mi využití společenské hry Víme, co jíme – děti hravou formou zjistili, co se v které zemi jí, naučily se poznávat různé zajímavé potraviny, ovoce, zeleninu a koření. Dále mi přišlo vhodné zapojení jazykových her, pohybových aktivit, tvořivé dílny“. Učitelka, MŠ Kotlaska, Praha 8

Ethnovaření

Jak se nejrychleji seznámit s novou kulturu? Samozřejmě prostřednictvím jídla!

Námi připravený workshop vaření tradičních etnických pokrmů, je autentickým zážitkem, při kterém si žáci pod vedením lektora pocházejícího z dané země uvaří jeho oblíbené jídlo. Workshop je doprovázený povídáním lektora o jeho rodné zemi a jeho zážitky. Může být doplněný také krátkou prezentací s fotografiemi. 

Nabízíme workshopy zemí jako jsou např. Sýrie, Řecko, Ukrajina, Gruzie, Vietnam,… a mnoho dalších. Ethnovaření můžete uspořádat také jako vaření s rodiči a dětmi nebo dokonce formou webináře. 

Více receptů naleznete na našem Food blogu.

„Akce se povedla a líbila se jak dětem, tak i jejich rodičům. Vietnamské závitky, na které nám lektorky InBáze připravily ingredience, byly vynikající a všichni si tak mohli udělat a ochutnat svůj vlastní závitek“. Učitelka, MŠ Mezi školami, Praha 5

„Třešničkou na dortu byly vlastnoručně vyrobené kuličky z datlí – specialita syrské kuchyně. Program děti bavil, byl poutavý, zaujal i rodiče. Budeme se těšit na další“. Učitelka, MŠ Čentická, Praha 21

Bedýnky příběhů v místní Městské knihovně

Bedýnky příběhů jsou programem určeným pro širokou veřejnost, při kterém se mohou nejen děti, ale i rodiče hravým způsobem seznámit s různými zeměmi světa (např. s Ukrajinou, Slovenskem, Vietnamem, Sýrií, Francií, Polskem atd.), ze které pochází početná skupina cizinců žijících v ČR.

Program obsahuje: čtení pohádky v českém a cizím jazyce, samotné povídání o zemi s využitím mapy světa, fotografií, ukázek tradičních předmětů, tance či hudby. Poté si mohou děti ve výtvarné části vyzkoušet zpracování pomocí tradiční výtvarné techniky země. Součástí programu je také ochutnávka tradičního pokrmu.

Aby bylo povídání co nejautentičtější, programem děti provází lektoři pocházející z dané země.

Kulaté stoly pro rodiče

Workshopy pro rodiče cizinců v podobě diskuzí o tématech, které je samotné zajímají. Nejčastěji poptávanými tématy jsou např. vzdělávání v ČR (nástup do MŠ, ZŠ; práva a povinnosti rodičů a pedagogů), sociální oblast, ekonomická situace apod. Každá diskuze trvá 90 min.

undraw_hang_out_ALPHA

Oslavy svátků

Program se zabývá svátky jak cizích zemí, tak i českými. Jedná se o svátky, které se slaví pouze v konkrétních zemích nebo se slaví v každé zemi odlišným způsobem. Program obsahuje seznámení se daným svátek, tradiční hry a tvořivé dílny, v rámci kterých si děti mohou vyzkoušet tradiční výtvarné techniky.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě