Přeskočit na obsah

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Nabízíme realizaci multikulturních vzdělávacích programů, zaměřených na přiblížení rozmanitých kultur cizinců žijících v České republice. Naše programy jsou uzpůsobeny věku dětí od předškoláků přes žáky 1. a 2. stupně ZŠ až po žáky SŠ a jsou vedeny zkušenými lektory – Čechy i cizinci.

JAK S ŽÁKY MLUVIT O VÁLCE NA UKRAJINĚ?

Podklady pro učitele pro 1. a 2. stupeň ZŠ / Materiály ke stažení: Úvodní informace a Aktivity

BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ I: MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ 

Hlavním cílem našeho dlouhodobého multikulturního projektu Bedýnky příběhů je seznámit děti předškolního a mladšího školního věku nenásilnou, autentickou formou a prostřednictvím osobního kontaktu s kulturami zemí, ze kterých pochází cizinci žijící v České republice. Jednotlivé země jsou přiblíženy pomocí vyprávění pohádek a příběhů, povídání o tradicích a zajímavostech a představením jazyka a kultury dané země.  Navazující výtvarné aktivity umožní dětem pohádku a vyprávění tvořivě zpracovat pomocí tradičních technik a materiálů dané země. 

Programy trvají 90 minut a jsou vždy uzpůsobeny věku dětí. 

Programy vedou dva lektoři, z nichž jeden pochází z dané země.

MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

Multikulturní vzdělávací programy pro 2. stupeň a SŠ představují žákům a studentům některé z mnoha zemí a kultur naší dnes již značně globalizované planety, a to prostřednictvím skutečných lidí – cizinců, kteří žijí v ČR obvykle normální nebo i zajímavý a úspěšný život. Tito lidé hovoří o své zemi, její kultuře a problémech, ale také o sobě a svých zkušenostech; v diskusi se studenty ukazují realitu a nezřídka také revidují představy, které si společnost o cizincích vytváří na základě ne vždy vyváženého mediálního zpravodajství a společenského diskursu.

Programy trvají obvykle 90 minut, některé je možné zkrátit na 45 minut. 

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě