Přeskočit na obsah

KURZY ČESKÉHO JAZYKA​

KURZY ČESTINY PRO DOSPĚLÉ

O nových kurzech, termínech a průběhu registrace budeme informovat postupně zde na webu a na facebookových stránkách InBáze.

Aktivita v rámci projektu OPZ “ InBáze, z.s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy“

Kurzy češtiny pro děti

Dětem nabízíme kurzy českého jazyka, skupinové doučování i individuální doučování češtiny.

Kurz češtiny pro mírně pokročilé 8 – 13 let

 • Kdy: 4.10. (úterý, čtvrtek 16:00 – 17:30)
 • Kde: InBáze, Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

Kurz je zdarma. Předběžná registrace na kurz je zde: https://forms.gle/Js7TBpiaMGzkpHSB9

Dotazy na e-mailu: Blanka Charvátová, cestina@inbaze.cz

Czech course for slightly advanced 8 – 13 year old

 • When: 4th October (Tuesday, Thursday 16.00 – 17.30)
 • Where: InBáze, Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

The course is free-of-charge. Preliminary registration: https://forms.gle/Js7TBpiaMGzkpHSB9

Questions and information on e-mail: Blanka Charvátová,  cestina@inbaze.cz

Předpoklady a podmínky kurzů

jazyková úroveň

Kurzy češtiny otevíráme v různých úrovních. Předtím, než se přihlásíte, ověřte si, zda úroveň kurzu odpovídá vašim znalostem.

A0:
Neumíte česky (kromě několika slov nebo frází).

A1:
Reagujete a rozumíte v předvídatelných konkrétních situacích, kdy na vás mluví pomalu a zřetelně. Umíte podat základní informace o sobě a zjistit informace o ostatních (adresa, telefon, věk, bydliště, zájmy, rodina, minulá dovolená, víkend, tělo, jídlo, kde bydlím).

Mluvíte v krátkých větách, znáte a snažíte se používat gramatické časy: přítomný a minulý a částečně i budoucí čas.

A2:
Rozumíte často používaným výrazům a frázím týkajícím se běžných každodenních témat, s nimiž máte zkušenosti (rodina, vaše okolí, nakupování, práce, zájmy). Umíte o těchto věcech jednoduše a krátce komunikovat. 

Znáte všechny gramatické časy (i když můžete v používání dělat chyby), znáte některé deklinace, hlavně v singuláru, obvykle si ale nejste jistí, kdy a jak je používat.

B1:
Rozumíte hlavním myšlenkám ve spisovném jazyce, které se týkají běžných témat (zaměstnání, studium, aktuální události, zájmy apod.). Dokážete se bez přípravy zapojit do rozhovoru na známá témata z každodenního života. Umíte jednoduše popsat své zážitky, převyprávět příběh nebo film, argumentovat.

Znáte časy (přítomný, minulý, budoucí), kondicionál, pasívum; učili jste se deklinace jednotného i množného čísla a částečně je ovládáte.

B2:
Dokážete vést plynulý a spontánní rozhovor s rodilým mluvčím a obhájit své názory. Rozumíte většině televizních zpráv, programů a filmů ve spisovném jazyce.

Znáte všechny gramatické jevy, které jsou popsány v předchozích úrovních, potřebujete je procvičovat a učíte se výjimky.

Platba vratné zálohy

U našich bezplatných kurzů češtiny platíte pouze vratnou motivační zálohu 1000 Kč.

Záloha se platí před začátkem kurzu a po skončení kurzu je vrácena v plné výši, když splníte:

 • 85 % docházky u 50hodinových kurzů,
 • 70 % docházky u 100hodinových kurzů.

další podmínky

 • Bezplatné kurzy jsou určeny občanům zemí mimo EU, kteří bydlí v Praze, a to déle než 90 dní.
 • Můžete se účastnit jen jednoho bezplatného kurzu.
 • Je třeba zajistit si vlastní učebnici, pokud je nějaká určena.

Jak se přihlásit?

 1. Vyplníte online registrační formulář, který bude u oznámení kurzu.
 2. Přibližně do týdne se vám ozveme s informací, jestli jste přijati nebo s dalšími dotazy.
 3. Registraci dokončíte osobně v kanceláři na adrese Legerova 50. Vyplníte potřebné formuláře a zaplatíte vratnou zálohu.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě