Kurzy českého jazyka

KURZY ČESKÉHO JAZYKA​

Kurzy pro dospělé

Nabízíme kurzy různých úrovní a formátů, většina kurzů je zdarma. Bezplatné kurzy mají pravidla, která se mohou lišit, proto jim věnujte pozornost.

Pro aktuality ohledně kurzů a informace ohledně otevírání dalších sledujte náš web a události na facebookové stránce InBáze.

Kontakt

kurzy češtiny podporuje:

TIP

Před registrací do kurzu prosím zvažte svou úroveň češtiny a přečtěte si podmínky kurzů.

Plánované kurzy češtiny

Registrace UKONČENA!

Kurzy češtiny pro cizince B1

16.9. 2021 až 23.11. 2021,

každé úterý a čtvrtek od 18:15 do 20:30

Kurz pro mírně pokročilé.

Rozsah: 50 hodin

Výuka bude probíhat prezenčně. V případě zhoršení epidemiologické situace online.

Kde: Belgická 11, Praha 2

Kurzy češtiny pro cizince A2

27.9.2021 až 20.12.2021, 

pondělí, středa, pátek od 18:15 do 20:15, sobota od 9:00 do 10:00

Kurz pro slovansky mluvící, pro úroveň A0/A1(falešní začátečníci).

Rozsah: 100 hodin

Výuka bude probíhat prezenčně. V případě zhoršení epidemiologické situace online.

Kde: Belgická 11, Praha 2

O nových kurzech, termínech a průběhu registrace budeme informovat postupně zde na webu a na našich facebookových stránkách InBáze.

Aktivita v rámci projektu OPZ “ InBáze, z.s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy“

Kapacita kurzů je omezená.

Předpoklady a podmínky kurzů

jazyková úroveň

Kurzy češtiny otevíráme v různých úrovních. Předtím, než se přihlásíte, ověřte si, zda úroveň kurzu odpovídá vašim znalostem.

A0:
Neumíte česky (kromě několika slov nebo frází).

A1:
Reagujete a rozumíte v předvídatelných konkrétních situacích, kdy na vás mluví pomalu a zřetelně. Umíte podat základní informace o sobě a zjistit informace o ostatních (adresa, telefon, věk, bydliště, zájmy, rodina, minulá dovolená, víkend, tělo, jídlo, kde bydlím).

Mluvíte v krátkých větách, znáte a snažíte se používat gramatické časy: přítomný a minulý a částečně i budoucí čas.

A2:
Rozumíte často používaným výrazům a frázím týkajícím se běžných každodenních témat, s nimiž máte zkušenosti (rodina, vaše okolí, nakupování, práce, zájmy). Umíte o těchto věcech jednoduše a krátce komunikovat. 

Znáte všechny gramatické časy (i když můžete v používání dělat chyby), znáte některé deklinace, hlavně v singuláru, obvykle si ale nejste jistí, kdy a jak je používat.

B1:
Rozumíte hlavním myšlenkám ve spisovném jazyce, které se týkají běžných témat (zaměstnání, studium, aktuální události, zájmy apod.). Dokážete se bez přípravy zapojit do rozhovoru na známá témata z každodenního života. Umíte jednoduše popsat své zážitky, převyprávět příběh nebo film, argumentovat.

Znáte časy (přítomný, minulý, budoucí), kondicionál, pasívum; učili jste se deklinace jednotného i množného čísla a částečně je ovládáte.

B2:
Dokážete vést plynulý a spontánní rozhovor s rodilým mluvčím a obhájit své názory. Rozumíte většině televizních zpráv, programů a filmů ve spisovném jazyce.

Znáte všechny gramatické jevy, které jsou popsány v předchozích úrovních, potřebujete je procvičovat a učíte se výjimky.

Platba vratné zálohy

U našich bezplatných kurzů češtiny platíte pouze vratnou motivační zálohu 1000 Kč.

Záloha se platí před začátkem kurzu a po skončení kurzu je vrácena v plné výši, když splníte:

 • 85 % docházky u 50hodinových kurzů,
 • 70 % docházky u 100hodinových kurzů.

další podmínky

 • Bezplatné kurzy jsou určeny občanům zemí mimo EU, kteří bydlí v Praze, a to déle než 90 dní.
 • Můžete se účastnit jen jednoho bezplatného kurzu.
 • Je třeba zajistit si vlastní učebnici, pokud je nějaká určena.

Jak se přihlásit?

 1. Vyplníte online registrační formulář, který bude u oznámení kurzu.
 2. Přibližně do týdne se vám ozveme s informací, jestli jste přijati nebo s dalšími dotazy.
 3. Registraci dokončíte osobně v kanceláři na adrese Legerova 50. Vyplníte potřebné formuláře a zaplatíte vratnou zálohu.
Kurzy pro děti

Dětem nabízíme kurz českého jazyka, skupinové doučování českého jazyka a individuální doučování češtiny.

Kurz češtiny pro děti 7 – 11 let

 • Kdy: 4.10. – 20.12.2021 (pondělí, čtvrtek 15.00 – 16.30)
 • Kde: InBáze, Legerova 50, Praha 2
 • Úroveň: začátečníci (falešní začátečníci)

Kurz je zdarma a je určen dětem, které dokončily 1. třídu

Registrační formulář zde: https://forms.gle/H7mEtzBnfT4g5Ujk6 

Dotazy na e-mailu: Blanka Charvátová,  cestina@inbaze.cz

Czech course for children 7 – 11 years old

 • When: 4.10. – 20.12.2021 (Monday, Thursday 15.00 – 16.30)
 • Where: InBáze, Legerova 50, Praha 2
 • Level: beginners (false beginners)

The course is free of charge and for children with 1st class completed.

Registration form here: https://forms.gle/H7mEtzBnfT4g5Ujk6 

Questions and information on e-mail: Blanka Charvátová,  cestina@inbaze.cz

Přesunout se na začátek