Přeskočit na obsah

Dobrovolnictví, Stáže a praxe

Aktuálně hledáme

Prosíme nové zájemce o dobrovolnictví, aby vyplnili formulář – zde

Spolupráce s dobrovolníky má v rámci InBáze dlouholetou tradici, sahající až k samotnému založení organizace, a je tedy nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování jejího poslání a cílů.

Všem dobrovolníkům se snažíme poskytovat vhodné zázemí a podmínky a doufáme, že jejich činnost přináší radost nejen klientům komunitního centra, ale i jim samotným. 

Dobrovolnický program InBáze je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. S dobrovolníky, kteří mají zájem působit v InBázi dlouhodoběji, uzavíráme dohodu o spolupráci a pojišťujeme je pro případ úrazu či způsobené škody u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

Dobrovolníci/ce v InBázi, z. s., spolupracují především na následujících projektech:

Komunitní centrum InBáze

 • Pravidelné programy pro děti a mládež (Atelier InBáze, setkávání klubu teenagerů ClubIn, návštěvy kulturních akcí, jednodenní akce pro rodiny s dětmi v Praze a blízkém okolí)
 • Doučování dětí i dospělých (pravidelné individuální doučování, zpravidla v rozsahu jedné hodiny týdně)
 • Multikulturní ženské skupiny „Kruhy“ (účast na pravidelných setkáních ženské skupiny, skupiny pro maminky s dětmi nebo skupiny pro seniorky Babí léto)
 • Oslavy svátků (advent, masopust, Velikonoce)

Mimopražské akce InBáze

 • Pobytové akce pro děti a mládež (víkendové pobyty, letní tábory)

RefuFest v Praze 

 • Multikulturní open-air festival s širokým uplatněním pro dobrovolníky

DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME:

 • pestrou a zajímavou práci, možnost podílet se na programech InBáze, z. s.
 • možnost bližšího seznámení se s komunitami cizinců, kteří se rozhodli žít i se svými rodinami v ČR
 • účast na kulturních a vzdělávacích akcích, směřujících k poznávání jiných kultur
 • prostor pro uplatnění svých znalostí a dovedností a pro realizaci vlastních nápadů
 • pomoc koordinátora dobrovolníků a sociálních pracovníků při řešení problémů spojených s dobrovolnickou prací 
 • školení, týmové i individuální supervize, pojištění
 • reference, potvrzení o praxi

Máte zájem stát se dobrovolníkem InBáze?

Pokud máte zájem zapojit se jako dobrovolník/ce do našich programů či v případě zájmu o absolvování odborné stáže nebo praxe v naší organizaci, kontaktujte, prosím, koordinátorku dobrovolníků Barboru Krausovou na e-mailu krausova@inbaze.cz.

PRO ZÁJEMCE/KYNĚ O STÁŽ ČI PRAXI

Absolvování stáže či praxe je dle aktuálních organizačních možností a kapacit. Prosím, kontaktujte nás minimálně měsíc před jejím plánovaným začátkem.

Pro úspěšnou spolupráci potřebujeme znát Vaši motivaci a očekávání, požadovaný cíl a náplň, název školy či univerzity, studijní obor a ročník, termíny a rozsah praxe. Výše uvedené informace prosím zasílejte koordinátorce dobrovolníků Barboru Krausovou na e-mailu krausova@inbaze.cz. V případě oboustranné spokojenosti se domluvíme na dalším postupu. 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Newsletter
Sociální sítě