Přeskočit na obsah

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ + TEP

…všechny naše služby jsou poskytovány zdarma i to i v případě využití terapeutů TEP…

O službě

Nabízíme individuální terapeutická sezení v bezpečném prostředí, kde si můžete se zkušenými terapeuty promluvit o tom, co Vás trápí.

Služby psychologického poradenství probíhají zpravidla v českém jazyce a v případě potřeby i v dalším světovém jazyce podle schopností konkrétního terapeuta nebo terapeutky.

Bezplatnost

Diskrétnost

Odbornost

Individ. přístup

Respekt

Kdy a kde je služba poskytována a jak se mohu objednat?

Službu poskytujeme zejména v naší kanceláři na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4 a Legerova 50, Praha 2.

Objednání: Prosím, kontaktujte konkrétní poradce na jejich e-mailové adrese. Poradci odpovídají na e-maily do 14 dnů s ohledem na to, že velká část z nich poskytuje poradenství na dobrovolné bázi při svém zaměstnání. 

 • náhlé krizové situace
 • problémy v rodině, ve vztazích
 • mezilidské konflikty
 • podpora při zvládání stresu, nácvik využití vlastních vyrovnávacích mechanismů
 • doporučení a zprostředkování vhodných odborníků a zařízení v systému státní i soukromé péče o duševní zdraví
 • a mnoho dalšího.
undraw_my_location_f9pr

PRACOVNÍ TÝM

MARGARETA JOHNOVÁ

Psycholožka
johnova@inbaze.cz

Jazyky: русский, Українська, English

Narodila jsem se v Praze. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a sociální práci na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku Rafael Institutu zaměřeného na práci s psychotraumatem, mám výcvik v krizové intervenci.
Mám rusínské, německé a české kořeny, jedna část mé rodiny pochází ze Zakarpatské Ukrajiny, druhou tvoří potomci moravských a českých Němců. Jsou mi blízká témata integrace a hledání identity 2. a 3. generace migrantů a témata spojená s transgeneračním přenosem. Při práci s klienty ráda využívám i neverbální techniky – práci s tělem, biodynamické masáže, arte techniky a práci s genogramem rodu.
Nabízím podporu a provázení v náročných životních situacích, jsem otevřena všem tématům, se kterými klienti přichází.

Pracovní doba: pondělí, středa

NATALIIA SHYSHLOVA​

Jsem diplomovaný psycholog, učitel, poradce (se zaměřením na Gestalt terapii, arteterapii, atd.) pomáhám těm, kteří trpí domácím násilím a dalšími problémy.

Můj velký zájem spočívá v oblasti sebeurčení člověka, volbě jeho cesty, harmonického, tvůrčího života, vztahů a psychického blaha. Nejsem fascinována kulturními a sociálně-psychologickými rozdíly a rozpory mezi lidmi, ale jejich mnohostrannými podobnostmi, které napomáhají vzájemnému obohacení a rozvoji.

Jako poradní psycholog pracuji s dětmi i dospělými na širokém spektru problémů a otázek, které vznikají v životě velkých a malých migrantů.

TEP – Terapie příchozích

Přednáška ve slovenském jazyce na téma „Jak dále žít“ Petera Pötheho určená pro ženy/matky z Ukrajiny. Video můžete shlédnout zde (tlumočeno do ukrajinštiny).

Článek od Petera Pötheho o tom, jak pomáhat dětem s traumatem, si můžete přečíst (také v ukrajinštině) zde.

Děti války mezi námi (podcast určený nejen pro učitele)

Již od začátku roku 2012 nabízí InBáze, z. s., terapii příchozím, migrantům všech druhů pobytu. Pokud si potřebujete v bezpečí popovídat, cítíte se smutní, nebo opuštění či nešťastní, jste bezradní, traumatizovaní, máte vztahové problémy, přijďte si popovídat s terapeuty TEPu do InBáze.

Terapie probíhá v češtině, ruštině, ukrajinštině, angličtině, francouzštině, uzbečtině, němčině a španělštině.

Kontakt: e-mail: terapie@inbaze.cz / telefon: (+420) 739 037 353 (recepce), příp. (+420) 737 754 418

Pro objednání se kontaktujte konkrétní poradce nebo poradkyni na jejich e-mailové adrese (níže). Poradci odpovídají na e-maily do 14 dnů s ohledem na to, že poradenství poskytují na dobrovolné bázi při svém zaměstnání. 

Asset 1

Jsme rádi, že jste se s důvěrou obrátili na terapeuty TEP:

Naši terapeuti a terapeutky:

 • jsou kvalifikovaní ve svém oboru
 • studují, nebo mají dokončený psychoterapeutický výcvik
 • neustále se dále vzdělávají
 • terapii poskytují v různých jazycích
 • jsou vázáni mlčenlivostí
 • terapeutické služby jsou poskytovány klientům TEP bezplatně

Věříme, že se s terapií budete cítit lépe.

Klient/ka:

 • se zavazuje chodit na terapeutická sezení včas
 • pokud nemůže z vážných důvodů na terapii přijít, omluvit se nejméně 24 hodin předem
 • pokud nebudou tato pravidla dodržována, může být terapeutem spolupráce ukončena

Naši terapeuti

Věra Roubalová Kostlánová

Vera_Roubalova_Kostlanova

Vedoucí TEP, terapeutka
roubalova@inbaze.cz

Již přes dvacet let se věnuji práci s migranty. Nejdříve jako sociální pracovnice a iniciátorka ženských multikulturních skupin. Poté, co jsem absolvovala výcvik v gestalt psychoterapii a Český institut pro supervizi, se věnuji psychoterapeutickému poradenství migrantů v češtině a v ruštině. Můžete se na mě obrátit s vašimi problémy, traumaty, s pocity osamělosti, bezmoci, smutku ale i naštvání a vzteku. Spolu s vámi se můžeme pokusit najít cestu ke změně, abyste se cítili lépe a spokojeně. Můžeme si spolu v bezpečí a důvěře popovídat.

 

 

Mukhiba Yakubova

Mukhiba_Yakubova

Terapeutka
yakubova@inbaze.cz

Jazyky: русский, O’zbek

Jsem psycholožka a nyní jsem v psychoterapeutickém výcviku Integrace v psychoterapii. Svůj úkol vidím v provázení klienta jeho krizí, v pomoci klientovi rozpoznat v krizi poselství, přeměnit problém ve výzvu a najít potenciál a sílu, s pomocí kterých klient by se dokázal  vypořádat se svou situací. Jsem cizinka a dobře vím, co je to nepohodlí cizí země. Samota, bolest, strach, úzkost, nedůvěra v sebe a své síly – tedy to, s čím se může v životě setkat každý a s čím se samozřejmě velmi často setkává cizinec. Zaměření mé práce: řešení osobních problémů a konfliktů; apatie, sklíčenost, osamělost; problémy v milostných a přátelských vztazích; pomoc při hledání sebe sama a smyslu života; těžkosti při důležitých rozhodnutích a ve složitých situacích.

Jakub Kuchař

jakub_kuchar

Terapeut
kuchar@inbaze.cz

Jazyky: English

Narodil jsem se v Praze a na FF UP v Olomouci vystudoval jednooborovou psychologii. V současné době jsem v psychoanalytickém výcviku. Kromě psychoterapie, psychologie a jejich přesahů mě zajímá kultura, filmy a aktuální společenské dění. Pracuje v soukromé praxi a v psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata. Mezi migranty v Praze mám několik přátel a sám mám zkušenost s kulturním šokem během ročního studia v USA.

Kateřina pěkná

katerina_pekna

Terapeutka
pekna@inbaze.cz

Jazyky: русский

Pocházím z Prahy, vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V současnosti pracuji v dětském domově se školou a Středisku výchovné péče Dvojka, v Praze 2, Jana Masaryka 16, jako terapeutka. Jsem absolventkou sebezkušenostního výcviku SUR, v součastné době se účastním výcviku v systemické rodinné terapii v Motole. V rámci své profese mohu nabídnout poradenství, pomoc nebo „jen povídání“ především rodinám s dětmi, dospívajícím a mladým dospělým. 

Motto: „Domov máme ve své hlavě“ – Roger Kennedy

Kateřina Ritterová

Psychoterapeutka
ritterova@inbaze.cz

Jazyky: English

Pocházím z Prahy a studuji psychologii na FF UK. V současné době jsem v psychoterapeutickém výcviku zaměřeným na hlubinně-dynamickou terapii traumatu v rámci Rafael Institutu. Zaměřuji se zejména na dlouhodobou terapii klientů s neurotickými potížemi: deprese, úzkosti, celkové nespokojenosti, pocity osamění, nepochopení, problémy s navazováním vztahů a problémy zapadnout.

V terapii se snažím vytvořit bezpečný prostor pro sdílení jakýchkoliv myšlenek či strastí, můžeme se bavit o tom, co Vás zrovna trápí, ale i o myšlenkách a fantaziích, které se Vám honí hlavou. 

Pracuji v soukromé praxi na Praze 13, mezi migranty mám mnoho známých a sama jsem z druhé generace migrantů, mám tedy představu, jaké to je cítit se cizí.

SOFIA DIONDET

Pocházím z Ruska, v ČR jsem od r. 2005. Vystudovala jsem psychologii na FF UP v Olomouci. V současné době jsem Ph.D. studentkou lékařské psychologie a psychopatologie na 1. LF UK v Praze a frekventantkou akreditovaného výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Mám absolvovaný základní kurz muzikoterapie. Pracuji v soukromé praxi a v Národním ústavu duševního zdraví. Ve své terapii přijímám klienta takového, jaký je. Nesoudím a pevně věřím, že každá situace má své řešení. Pomáhám měnit život k lepšímu a hledat cesty k seberealizaci.

Peter Pöthe

Peter_Pothe

Psychoterapeut dětí a dospívajících
pothe@inbaze.cz

Jazyky: English, Magyar

MUDr. Peter Pöthe, psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut dětí a dospívajících, ve své soukromé praxi se zabývá psychickou traumatizací a věnuje se terapii a poradenství rodičům a dětem s poruchami emočního prožívání a chování. Mluví česky, anglicky a maďarsky, více na www.dr-pothe.com.

Petr Novák

petr_novak

Terapeut a kouč
novak@inbaze.cz

Jazyky: English

Pocházím z jižní Moravy. Mám dvacet let manažerských zkušeností s prací v mezinárodních společnostech. Absolvoval jsem akreditovaný výcvik koučování u QED Group a v současné době dokončuji výcvik v rodinné terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny. Pracuji jako kouč, rodinný  a párový terapeut. V rodinné terapii se zaměřuji na podpoření vztahů, vzájemného vnímání a komunikace v rodině. V koučování se  snažím být průvodcem, který klientům pomáhá zorientovat se v jejich současné životní nebo profesní situaci. Podporuji  klienty, aby využívali vše co se v životě naučili, byli aktivní, čerpali ze svých zkušeností a svého talentu. To posiluje jejich důvěru ve vlastní schopnosti, samostatnost.

Viktor Pasnichenko

Viktor_Pasnichenko

Pracuji s problémy ve vztazích mužů a žen, rodičů a dětí, s problémy sociální adaptace, kariéry a rozvoje vlastního podnikání, osobními krizemi, úzkostmi a stresy. Mám více než 26 let praxe psychologické práce. 

Byl jsem vyškolen a mám zkušenosti z práce s imigranty ze začátku „třetí vlny“ migrace do Izraele. Mám vlastní zkušenost s adaptací na život v České republice. 

Při práci s imigranty se věnuji posílení jejich vnitřních zdrojů, při hledání východiska ze složité situace a vystavění úspěšného životního scénáře při adaptaci v novém prostředí.

Gulnara Abduraimova

Jmenuji se Gulnara, vítáme vás v mé praxi, kde poskytuji podporu v duchu Jungiánského psychoanalytického přístupu. Jsem magistera praktické psychologie a v současné době jsem terapeutka ve výcviku. Jsem původem z Krymu, ale posledních 15 let žila jsem v Kyjevě. V Praze žiji 2 roky.

Ve své praxi se zaměřuji na to, abych vytvořil bezpečné a podpůrné prostředí, ve kterém můžete svobodně vyjadřovat své myšlenky, pocity a obavy. Věřím v sílu porozumění a uvědomění si, které může přinést osvobození a transformaci.

Jsem psycholog s vášní a zaujetím pro hlubší porozumění lidské mysli a duše. Mým zaměřením je Jungiánská psychologie, která se zabývá individuací, snahou o uvědomění si nevědomých procesů a hledáním rovnováhy mezi vědomím a nevědomím. Pokud jste příchozí v Čechách a cítíte se v krizi nebo potřebujete podporu, neváhejte mě kontaktovat. Vaše pohodlí a důvěra jsou pro mě prioritou. Společně můžeme začít cestu k vašemu osobnímu uzdravení a rozvoji.

Konzultace poskytuji osobně nebo online.

Karolína Borecká

Karolina_Borecka

Psychoterapeutka
borecka@inbaze.cz

Jazyky: English, Espaňol

Psychoterapii se snažím především o vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém klient postupně dojde k tomu, co je v jeho životě podstatné, co mu vyhovuje/nevyhovuje, po čem touží, a co by rád změnil. Věnuji pozornost emocím, tělesnému prožívání i myšlení.

V současné době mám za sebou 3 roky výcviku v Gestalt terapii. Vystudovala jsem klinickou psychologii v USA, kde jsem dlouhodobě žila a v rámci své školní praxe pracovala s lidmi trpícími úzkostmi, depresí, somatickými problémy, krizí při hledání identity… Mnozí z mých klientů byli přistěhovalci ze španělsky mluvících zemí.

Jana Gál

Jana_Gal

Psychoterapeutka
gal@inbaze.cz

Jazyky: English, Deutsch

Ze své zkušenosti vím, jak je těžké opustit veliký kus sama sebe a začít v nové zemi s chutí žít. Vím, jak je namáhavé budovat svůj nový domov od začátku. Vím, že je náročné najít opravdové přátele, nebo alespoň někoho, kdo vás pochopí. Jsem tu proto, abych vám pomáhala najít cestu jak se v životě cítit lépe.

Vystudovala jsem interkulturní komunikaci, sociální práci a dokončuji studium psychologie. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik. Žila jsem ve Švýcarsku, Německu, Anglii, Belgii a na Slovensku.

Vlasta Stupková

Psychoterapeutka
stupkova@inbaze.cz

Jazyky: русский

Pocházím z Prahy, posledních několik let se věnuji psychoterapeutickému poradenství pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny. Předtím jsem pracovala jako sociální pracovnice a ještě předtím jako rehabilitační pracovnice. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Rafael Institutu, kurz Komplexní krizové intervence v Remediu a kurz Rodinného poradenství v Prev centru.

Ráda nabídnu spolupráci lidem, kteří si chtějí promluvit o svých starostech, zážitcích a problémech, ujasnit si svou situaci, své vztahy a svou budoucnost.

Mám zkušenost s uprchlíky z bývalého Sovětského svazu, kteří u nás zažívali další dějinné zvraty.

Mám ráda přírodu, poezii a hlavně se zajímám o osudy lidí v nepříznivých životních situacích, kteří hledají svoji další cestu.

Fatima Rahimi

Psychoterapeutka
rahimi@inbaze.cz

Jazyky: فارسی, čeština

Pocházím z afghánského severozápadního města Herát, ale již dvacet let žiji v Česku. Studuji na Fakultě humanitních studií a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době jsem terapeutkou ve výcviku, se zaměřením na terapii v postmoderně. Zároveň pracuji jako reportérka a moderátorka. Zajímá mě psychoterapie, vztah mladých lidí k náboženství, také migrace. Sama jsem prošla českou azylovou procedurou.

Kristina Afanasyeva

Pocházím z běloruského městečka Vitěbsk, do ČR jsem se přestěhovala v roce 2013. V současné době dokončuji magisterské studium psychologie na PedF UK v Praze, mám absolvovaný kurz telefonické krizové intervence. Momentálně se vzdělávám v rámci psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii.

V současném zaměstnání se věnuji podpoře osob (především cizinců) poznamenaných rozličnými traumatickými zkušenostmi, doprovázím je během adaptačního procesu.
Při své práci se soustředím především na respektování svébytnosti a svobody klientů. Napomáhám jim v postupném nabytí moci a kontroly nad jejich životem. Vlastní migrační zkušenost je mojí velkou inspirací a zdrojem empatického a přijímajícího postoje vůči migrantům v terapeutickém procesu. Je mi důvěrně známo, co obnáší vyrovnávání se s pocitem jinakosti.

Květa Pumera

Narodila jsem se v Praze a žila zde až do roku 1995. Dalších 20 let jsem prožila Anglii, USA, Mexiku, Hondurasu, Peru, Jordánsku, Španělsku, Japonsku a v Singapuru. Od ledna 2020 provozuji soukromou praxi ve Svojeticích (Praha Východ).

Jsem herní terapeut (profese v Česku stále ještě značně neznámá). Terapeuticky a kreativně pracuji s dětmi ale i s dospělými a nabízím také koučink “Filiální hry”, která pomáhá rodičům a jejich dětem v upevnění či navázání lepšího vztahu. Výcvik i akreditace jsem získala od britské PTUK.

V práci s dospělými klienty (a dětmi) věřím, že hlavní je poskytnout potřebný prostor, který umožňuje kreativní řešení problémů, se kterými se klient potýká. Tento prostor je nehodnotící, neklade nároky ani očekávání, nechá plynout myšlenky a nechá každého, aby si poskládal přesně tu mozaiku, kterou potřebuje k tomu, aby porozuměl svému trápení, svým potřebám a tomu, jak jít na složité životní cestě dál.

Jsou mi blízká témata ztráty a hledání domova, žití v odlišné kultuře, rasismus, rodinné a vztahové problémy, nedostatečné sebevědomí, obtížná komunikace s dětmi.

rut vovsová

Terapeutka
vovsova@inbaze.cz

Jazyky: čeština, pyccкий, Deutsch, partly English

Můžete vyjádřit své starosti, smutky, hněv, pocity osamělosti a nejistoty v bezpečném prostředí. Jsem připravená pozorně naslouchat a podporovat vás při hledání další životní cesty.

Pracuji jako gynekoložka 36 let, v současné době v soukromé ambulanci. Absolvovala jsem tříleté studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a řadu sebezkušenostních seminářů. V současné době jsem frekventantkou výcviku Person Centered Approach (PCA), humanistického směru založeného C.R.Rogersem

V minulosti jsem jako dobrovolnice poskytovala podporu ženám uprchlým z Číny.

Sergiy Yakymchuk

Facilitátor bodypsychoterapie a transformačního rozvoje
yakymchuk@inbaze.cz

Jazyky: čeština, русский, English,Українська

Nabízím psychologickou podporu lidem, kteří procházejí těžkými obdobími svého života, potřebují zmobilizovat vnitřní zdroje, překonat strachy a bloky nebo jen získat motivaci k transformaci a seberozvoji. Metody, které používám, jsou založeny na aktivaci vnitřních autoregulačních a ozdravných procesů prostřednictvím práce s tělem a relaxace (biorelease).
Absolvoval jsem výcvik hypnoterapie Erikssonovou metodou a v současné době navštěvuji 6letý výcvik „Biodynamická psychoterapie těla“ (zahájen v roce 2018 a vedený Monou Lisou Boyesen).

Masha Volynsky

Psychoterapeutka a kouč
volynsky@inbaze.cz

Jazyky: čeština, русский, English

Konzultace osobně v Praze nebo online. 

Ve své práce psychoterapeuta vycházím s přesvědčení, že každý z nás ví nejlépe jaká cesta mu v daný moment vyhovuje a jakou podporu a zdroje energie má k dispozici. Chci své klienty doprovázet na cestě k tomu co hledají a nabízím jim vzájemný dobrý vztah, otevřenost a pochopení, nezáležící na jejich původu nebo životní situaci.

Jako dítě jsem se s rodinou emigrovala z Moskvy do USA a pak už jako dospěla do Prahy. Vím, jaký to je se zvykat na život v nové zemí, úskalí, které člověk musí překonat zatím co buduje nový života, a také znám pocit spokojenosti když člověk některé z těchto úskalí překoná. Pracuji i s lidmi, kteří zažili různá traumata, s lidmi s vyhořením, depresemi.

Procházím sebezkušenostním výcvikem PCA (Person Centered Approach) Institutu v Praze, mám zároveň certifikaci osobního kouče. V minulosti jsem pracovala v médiích a v několika nevládních organizacích pracujících s migranty, žijících v Česku.

John Campbell

Terapeut
campbell@inbaze.cz

Jazyky: English

I am an American living in Prague. I have traveled extensively and lived in many countries. It’s not easy being the foreigner. Cultural differences can be delightful, but also very lonely and frustrating. My experiences in the Czech Republic and abroad give me unique insights and inform my empathic approach. I am a Harvard-accredited certified strategic interventionist and a master’s degree therapist-in-training, receiving my education through Adler Graduate School in the United States. My areas of study are clinical mental health counseling and Adlerian psychology. I like to work holistically, looking at all aspects of a client’s life and how they fit together. I am known for offering direct and honest feedback with sensitivity, warmth, and humor. And I never judge. The key to creating real change is a collaborative relationship between therapist and client. We will work together to find solutions.

NATALIIA BEREZHKO

Psycholožka
berezko@inbaze.cz

Jazyky: українська, русский

Jsem psycholožka, která se zaměřuje na krizové situace. Pomáhám Ukrajincům, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kteří přežili traumatické události, životní krizi.

Kontaktujte mě, pokud máte v cizí zemi pocit osamělosti a zbytečnosti, úzkosti, viny, pokud vás neopouští pocitu strachu, nemůžete se zbavit dotěrných vzpomínek ani znepokojivých myšlenek. Zhoršily se vztahy ve vaší rodině, objevila se podrážděnost nebo vztek. Nevíte, jak pomoci dítěti adaptovat se na nové prostředí. Postrádáte smysl v životě, nechápete, co dělat dál, kam se posunout, jak plánovat a stanovovat si cíle. Cítíte se nevyužité profesně a osobně.

Pracuji v metodě Тransakční analýze a kognitivně-behaviorální terapii. Moje profesní krédo: „Primum non nocere – Především – neškodit.“

Chcete využít naše služby, ale nevíte, koho máte zvolit? Kontaktujte nás a poradíme.

Psychologické poradenství probíhá v rámci:

 • registrované sociální služby „InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství“ (identifikátor 7998175), a je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • registrované sociální služby „InBáze, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze“ (identifikátor 6141389) a je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • díky skupině dobrovolných psychologů a terapeutů TEP
Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě