Pracovní tým

PRACOVNÍ TÝM​

Vedení organizace

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Alexandr Zpěvák

ředitel spolku a vedoucí ekonomického oddělení
tel.: (+420) 733 785 445
e-mail: zpevak@inbaze.cz

Ing. Petra Holubářová

vedoucí oddělení začleňování dětí a žáků s OMJ a multikulturní výchovy
e-mail: holubarova@inbaze.cz

Jana Follprechtová

vedoucí oddělení PR
e-mail: follprechtova@inbaze.cz

Anna Darašenka

vedoucí oddělení komunitních aktivit
e-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Jan Matěj Bejček

vedoucí oddělení interkulturní práce
e-mail: bejcek@inbaze.cz

Mgr. Lucie Ouředníková

vedoucí sociálně-právního oddělení
e-mail: ourednikova@inbaze.cz

Nermin Čavrk

vedoucí sociálního podnikání Ethnocatering
e-mail: nermin@ethnocatering.cz

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

VEDENÍ

Kancelář: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

Mgr. Lucie Ouředníková

vedoucí sociálně-právního oddělení
e-mail: ourednikova@inbaze.cz

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Šimon Šmíd

právní poradce (CZE, EN)
e-mail: smid@inbaze.cz

Mgr. Tomáš Zvoníček

právní poradce (CZE, EN)
e-mail: zvonicek@inbaze.cz

Mgr. Tomáš Verčimák

spolupracující advokát (CZE, EN)
e-mail: advokat@vercimak.cz

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Viktoria Valeeva

terénní sociální pracovník a sociální poradce (CZE, EN, RU)
e-mail: valeeva@inbaze.cz

Bc. Dinara Akhmetova

terénní sociální pracovník a sociální poradce (CZE, EN, RU)
e-mail: akhmetova@inbaze.cz

Mgr. Františka Dynková

sociální pracovnice pro rodiny s dětmi (CZE, EN)
e-mail: dynkova@inbaze.cz

Mgr. Lucie Ouředníková

sociální pracovnice (CZE, EN)
e-mail: ourednikova@inbaze.cz

Bc. Roxana Kubovská

sociální pracovnice (CZ, DE, ES, EN)
e-mail: kubovska@inbaze.cz

PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Pavlína Trojanová, MSc.

vedoucí oddělení dětských programů a koordinátorka programů pro starší děti a mládež Clubin (CZE, EN, RU)
e-mail: trojanova@inbaze.cz

Bc. Timur Kireev

koordinátor programů pro mladší děti (CZE, RU, EN)
e-mail: kireev@inbaze.cz

Mgr. Kristýna Fialová

koordinátorka Ateliéru InBáze (CZE, EN)
e-mail: fialova@inbaze.cz

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE

Kancelář: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

Mgr. Nataliia Shyshlová

psycholožka pro rodiny s dětmi (CZE, RU)
e-mail: shyshlova@inbaze.cz

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

psycholožka pro dospělé (CZE, UKR, EN, RU)
e-mail: johnova@inbaze.cz

+ tým dobrovolných terapeutů a terapeutek TEP

DOBROVOLNICTVÍ

Vilena Taraskina

koordinátorka dobrovolníků
e-mail: taraskina@inbaze.cz

ODDĚLENÍ KOMUNITNÍCH AKTIVIT

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Anna Darašenka

vedoucí oddělení komunitních aktivit, vedoucí projektů „Komunita InBáze“ a „Vlastní aktivitou k integraci“
e-mail: darashenka@inbaze.cz

Kristina Kvetenadze

specialista sociálně kulturních a komunitních programů, spolupráce s MČ Praha 4
e-mail: kvetenadze@inbaze.cz

Lenka Švejnohová

interkulturní pracovnice pro anglicky mluvicí klienty
e-mail: svejnohova@inbaze.cz 

Irina Yurkevich

koordinátorka projektových aktivit “Vlastní aktivitou k integraci”, koordinátorka adaptačně integračních kurzů
e-mail: yurkevich@inbaze.cz 

Olga Líbalová

asistentka projektu a specialistka na komunikaci (Projekt spojený s Prahou 11)
e-mail: libalova@inbaze.cz

Mónica Márquez

specialistka adaptačně-integračních aktivit, koordinátorka projektu na Praze 11
e-mail:  marquez@inbaze.cz

Olya Tesařová Tarčynec

interkulturní pracovnice pro rusky mluvící klienty
e-mail: tarcynec@inbaze.cz

Mariya Mortillaro

specialistka sociálně kulturních a komunitních programů, vedoucí Ženské skupiny: KRUHY
e-mail: mortillaro@inbaze.cz

Nataliia Shyshlova

psycholožka
e-mail: shyshlova@inbaze.cz 

Oxana Nováková

administrativní pracovnice
e-mail: novakovao@inbaze.cz

Natallia Allen

specialistka adaptačně-integračních aktivit, koordinátorka projektu na Praze 11
e-mail: allen@inbaze.cz

Oddělení začleňování dětí a žáků s OMJ a multikulturní výchovy

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Petra Holubářová

vedoucí oddělení a vedoucí projektu Mosty ke školám II
e-mail: holubarova@inbaze.cz

Ing. Victoria Golovinova

vedoucí projektu Mosty ke školám III a administrativní asistentka
e-mail: golovinova@inbaze.cz

BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Ing. Petra Holubářová

koordinátorka, metodička a lektorka
e-mail: holubarova@inbaze.cz

MgA. Hana Mlynářová

metodička a lektorka
e-mail: mlynarova@inbaze.cz

Ing. Victoria Golovinova

metodička a lektorka
e-mail: golovinova@inbaze.cz

Mgr. Olga Bulajcsik

metodička a lektorka pro MŠ
e-mail: buljacsik@inbaze.cz

Bc. Huyen My Dinh

metodička a lektorka pro MŠ
e-mail: dinh@inbaze.cz

MgA. Jordana Blažková

metodička a lektorka pro MŠ
e-mail:
blazkova@inbaze.cz

MgA. Petra Lacinová

metodička a lektorka pro MŠ
e-mail
: lacinova@inbaze.cz

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

Blanka Charvátová

koordinátorka a metodička
e-mail: charvatova@inbaze.cz

Mgr. Hana Vencovská

koordinátorka a metodička
e-mail: vencovskah@inbaze.cz

KOMUNITNÍ AKTIVITY

Ing. Victoria Golovinova

koordinátorka a lektorka komunitních aktivit
e-mail: golovinova@inbaze.cz

INTERKULTURNÍ KLUBY NA ZŠ

Olga Bulajcsik

koordinátorka a lektorka 
e-mail: bulajcsik@inbaze.cz

ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ

MgA. Hana Mlynářová

koordinátorka a metodička
e-mail: mlynarova@inbaze.cz

Ilona Dvořáková

koordinátorka a metodička
e-mail: dvorakova@inbaze.cz

MgA. Petra Lacinová

koordinátorka a metodička pro MŠ
e-mail: lacinova@inbaze.cz

ODDĚLENÍ PUBLIC RELATIONS

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Jana Follprechtová

public relations InBáze a Ethnocatering
e-mail: follprechtova@inbaze.cz

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ETHNOCATERING

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Nermin Čavrk

manažer
e-mail: nermin@ethnocatering.cz

Ing. Alena Searle

ekonomka
e-mail: searle@inbaze.cz

Oddělení interkulturní práce

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Jan Matěj Bejček

vedoucí oddělení interkulturní práce
e-mail: bejcek@inbaze.cz

Anna Darašenka

specialistka vzdělávacích kurzů
e-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Natallia Allen

specialistka vzdělávacích kurzů
e-mail: allen@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová

specialistka vzdělávacích kurzů
e-mail: hanzalova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, MA.

specialistka vzdělávacích kurzů
e-mail: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Blanka Vosecká Veselá

evaluátorka projektu Inkluze Interkulturně 2
e-mail: vesela@inbaze.cz

Kristina Kvetenadze

asistentka projektu Inkluze Interkulturně 2
e-mail: kvetenadze@inbaze.cz

INTERKULTURNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ A ASISTENCE

María Isabel Torres Cobo

terénní interkulturní pracovnice v projektu OPZ (ESP, EN, IT)
e-mail: torres@inbaze.cz

Ana Carolina Briceño Moreno, BA.

terénní interkulturní pracovnice v projektu OPZ (ESP, EN)
e-mail: briceno@inbaze.cz

Kristina Kvetenadze

terénní interkulturní pracovnice v projektu OPZ (CZE, RU, GO, EN)
e-mail: kvetenadze@inbaze.cz

MgA. Tatiana Nikulina

terénní interkulturní pracovnice v projektu OPZ (CZE, RU, EN)
e-mail: nikulina@inbaze.cz

Mgr. Světlana Popovyčová

terénní interkulturní pracovnice v projektu OPZ (CZE, RU)
e-mail: popovycova@inbaze.cz

Lenka Švejnohová

interkulturní pracovnice v projektu Komunita InBáze (CZE,EN, FR)
e-mail: svejnohova@inbaze.cz

Bc. Barbora Krausová

interkulturní pracovnice v projektu iKAP II (CZE,EN, CH)
e-mail: krausova@inbaze.cz

Jana Trang Le

interkulturní pracovnice v projektu iKAP II (CZE,VN)
e-mail: le@inbaze.cz

Ing. Anna Ignatěňa

interkulturní pracovnice v projektu iKAP II (CZE,RU, BLR)
e-mail: ignatena@inbaze.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Alexandr Zpěvák

ředitel spolku, vedoucí oddělení
e-mail: zpevak@inbaze.cz

Ing. Alena Searle

ekonomka
e-mail: searle@inbaze.cz

Lenka Přesličková

účetní
e-mail: seidlova@inbaze.cz

Bc. Irina Yurkevich

ekonomka
e-mail: yurkevich@inbaze.cz

DOZORČÍ RADA SPOLKU

Mgr. Tomáš Verčimák

člen dozorčí rady
e-mail: vercimak@inbaze.cz

Zdeňka Švestková

členka dozorčí rady
e-mail: svestkova@inbaze.cz

Mgr. Martin Strakoš

člen dozorčí rady
e-mail: strakos@inbaze.cz

Přesunout se na začátek