Přeskočit na obsah

Kurzy pro interkulturní pracovníky

Vzdělávací program směřující k získání profesní kvalifikace "interkulturní pracovník"

Základní informace o kurzu

Termíny konání: 27. 3. 2020 – 10. 01. 2021

Rozsah kurzu: 201 vyučovacích hodin + 30 hodin odborné praxe na zvolené smluvní mateřské, základní či střední škole a 20 hodin v organizaci poskytující služby interkulturní práce

Maximální počet účastníků: 30

Minimální počet účastníků: 20

Přihlášení do kurzu: registrace do kurzu je již uzavřena

Pro koho je kurz určen: Program je určen primárně odborným pracovníkům, kteří pracují s cílovou skupinou „migranti a uprchlíci“ a dále s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinami, a kteří splňují vstupní požadavky pro účast v kurzu.

Odborný garant kurzu: Mgr. Jan Matěj Bejček

Metodičtí a oboroví garanti kurzu: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (Katedra sociální práce FF UK), prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (Ústav translatologie FF UK), PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (Katedra speciální pedagogiky, PedF UK)

Cena kurzu: Realizace kurzu je podpořena v rámci projektu Inkluze Interkulturně 2. Účast na kurzu je bezplatná. 

Vstupní požadavky:

  1. věk min. 18 let
  2. ukončené úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
  3. trestní bezúhonnost
  4. znalost českého jazyka a úrovni B2-C1 dle společného evropského referenčního rámce
  5. znalost 1 dalšího cizího jazyka na úrovni B2-C1 dle společného evropského referenčního rámce (na výběr jsou AJ, ŠJ, RU, UKR, VN) 

Doplňující informace:

Vzdělávací program je realizován organizací InBáze, z. s., ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v rámci projektu „Inkluze Interkulturně 2.“ Jedná se o unikátní vzdělávací program členěný do dvou výukových semestrů, jehož závěrem je zkouška k získání profesní kvalifikace „Interkulturní pracovník“ (kód 75-020-R) podle kvalifikačního standardu, uvedeného v Národní soustavě kvalifikací. Program obsahuje základní část směřující k získání kompetencí nezbytných pro výkon interkulturní práce, a speciální část, zaměřenou na oblasti podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin. Lektorský tým je složen jak z odborníků z akademické obce (FF UK, PedF UK, FHS UK, VOŠSP), tak z odborníků z praxe (InBáze, z. s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Centrum sociálních služeb Praha, La Strada ČR, o.p.s. a dal.).

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační program (č. akreditace: MŠMT-6314/2020-1/72)

Ke stažení: 

Kontakt:

Anna Darašenka, specialistka vzdělávacích kurzů, E-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Natallia Allen, specialistka vzdělávacích kurzů, E-mail: allen@inbaze.cz

Projekt Inkluze Interkulturně 2 (reg. Č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458), je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu. Realizátorem projektu je nevládní́ organizace InBáze, z. s., partnerem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě