Přeskočit na obsah

Kurzy pro interkulturní pracovníky

E-learningový kurz pro Interkulturní pracovníky

Do e-learningového kurzu se můžete přihlásit zde.

Článek na téma: Nedostatek interkulturních pracovníků pomáhá řešit nový e-learningový kurz si můžete přečíst zde.

Chcete se o e-learningovém kurzu pro interkulturní pracovníky dozvědět víc? Tak neváhejte se přihlaste se na některá naše online setkání, která proběhnou 13.5. a 14.5. na platformě Google Meet.

V případě zájmu registrujte se na setkání zde: https://forms.gle/jKpYsaJFjFxv7Bya7

 Kontakt: allen@inbaze.cz

Vzdělávací program směřující k získání profesní kvalifikace interkulturní pracovník se specializací v ukrajinském nebo ruském jazyce

Základní informace o kurzu
 • Rozsah kurzu: 103 hodin teoretické výuky, 48 hodin odborné praxe (celkem 151 hodin)
 • Max. počet účastníků: 30
 • Min. počet účastníků: 20

Kurz je určen: zaměstnancům nebo dobrovolníkům v nestátních neziskových organizacích (NNO), veřejné správě či pracovníkům dalších organizací, kteří působí na pozici „interkulturní pracovník“ či obdobné pozici. Dále zájemcům o výkon práce interkulturního pracovníka, kteří již mají příslib pracovního uplatnění (např. ve školách, v NNO, úřadech městských částí apod.).     

Vstupní požadavky

Odborný garant kurzu: Mgr. Jan Matěj Bejček

Přijímací řízení: Do kurzu budou přijati pouze uchazeči, kteří odpovídají cílové skupině (viz kurz je určen) a kteří splňují vstupní požadavky kurzu. V případě potřeby může organizátor některé uchazeče pozvat k ústnímu pohovoru za účelem ověření jazykových kompetencí. 

Pro přihlášení se do kurzu uchazeč vyplní údaje uvedené ve formuláři ZDE. Poté bude kontaktován organizátorem a v případě, že bude do kurzu přijat, doloží všechny potřebné dokumenty (výpis z rejstříku trestů, doklady o vzdělání a jazykové úrovni) buď poštou nebo osobně do Komunitního centra InBáze, Legerova 357/50, 120 00 Praha 2.

Doplňující informace: Kurz je připraven v souladu s kvalifikačním standardem profese Interkulturní pracovník, uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Obsah se skládá z celkem 6 tematických celků rozdělených na teoretickou a praktickou část, které se zaměřují na níže uvedená témata:

 • Úvod do interkulturní práce
 • Případová práce s jednotlivcem
 • Interkulturní mediace
 • Práce s lidmi v krizových situacích
 • Komunitní práce (práce se skupinou)
 • Odborná část se zaměřením na základy migrace a integrace, vstup a pobyt cizinců na území ČR, sociální politiku a sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a zdravotní péče, vzdělávací systém v ČR, zaměstnanost a podnikání.
 • Základy tlumočení a jazyková mediace

Součástí kurzu je také úvodní školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Průběh výuky a cena za zkoušku

Teoretická výuka bude probíhat prezenční formou (celkem 95 hodin). Součástí výuky je také zpracování zadaných úkolů v rámci samostudia (celkem 20 hodin). Praktická výuka bude probíhat v rámci InBáze, z. s. pod vedením koordinátora. V průběhu praxe bude možné navštívit různé organizace pracující s migranty na území hl. m. Prahy. Rozsah odborné praxe činí 40 hodin a dále 8 hodin, během nichž účastníci zpracují zprávu z praxe a případovou studii.

Při absolvování 80 % výuky obdrží účastníci Potvrzení o účasti v kurzu. Účastníci se po ukončení kurzu mohou přihlásit ke zkoušce před autorizovanou osobou (InBáze, z. s.), za účelem získání Osvědčení o získání profesní kvalifikace Interkulturní pracovník, podle zák. č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která je zpoplatněna. Poplatek za zkoušku je závislý od počtu přihlášených zájemců viz níže:

 • 1 účastník, 11 640,- Kč
 • 2 účastníci, 10 380,- Kč
 • 3 účastníci, 9 960,- Kč
 • 5 účastníků, 9 696,- Kč
 • 10 účastníků, 9 516,- Kč

V případě úspěšného absolvování zkoušky si může účastník v souladu s § 15 odst. 8 zák. č. 585/1992 Sb., o daních z příjmu, odečíst v rámci daňového přiznání částku až 10 000,- Kč od základu daně.

Podrobnější informace o proběhlé zkoušce jsou dostupné zde a zde spolu s harmonogramem předchozího kurzu.

Lektorský tým

Mgr. Nastassia Anishchanka, Mgr. Jan Matěj Bejček, Mgr. Jana Bilíková, prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Anna Darašenka, Ing. Karel Fronk, Mgr. Jekatěrina Gazukina, Julie Horová, Mgr. Veronika Kollárová Slavíková, Mgr. Kateřina Kopečná, Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D., PhDr. Daniela Vodáčková

Kontakt v případě zájmu o kurz Interkulturní pracovník

Anna Darašenka, vedoucí oddělení Komunitní a interkulturní práce, e-mail: darashenka@inbaze.cz

Materiály ke stažení:

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě