Přeskočit na obsah

Doučování

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY PRO DĚTI STUDUJÍCÍ NA ZŠ a SŠ

Dětem nabízíme individuální doučování českého jazyka formou setkávání s dobrovolníkem/cí InBáze jednou týdně buď v prostorách našeho komunitního centra (Legerova 50), nebo po domluvě u dítěte doma či ve veřejných prostorách (jako jsou například knihovny). V době COVIDu doučování probíhá online formou (přes Skype či Zoom).

Doučování je zdarma a je přednostně poskytováno rodinám, které si nemohou platit komerční doučování. Ohledně zařazení do programu individuálního doučování se Vám ozveme mailem na základě vyplněné přihlášky. Možnost zařazení do doučování je také závislá na aktuální kapacitě dobrovolníků a dobrovolnic. Prosím, počítejte s čekací lhůtou až několik týdnů. Děkujeme za pochopení! 

INDIVIDUAL TUTORING OF CZECH FOR CHILDREN OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

We offer children individual Czech language tutoring in the form of meetings with a InBáze volunteer once a week either in the premises of our community center (Legerova 50), at home or in public spaces (such as libraries). During the COVID-19 pandemic, tutoring is taking place online (via Skype or Zoom).

Tutoring is free and is primarily provided to families that can not afford to pay commercial tutoring. Regarding participation in the individual tutoring program, we will contact you by email on the basis of a completed registration. The possibility to participate in tutoring program also depends on the current capacity of volunteers. Please expect a waiting period of up to a few weeks. Thank you for your understanding! 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧЕШСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ
Мы предлагаем детям индивидуальные уроки чешского языка в форме встреч с волонтером InBáze один раз в неделю в помещении нашего общественного центра (Legerova 50), дома или в общественных местах (например, в библиотеках). Во время пандемии COVID-19 обучение проводится онлайн (через Skype или Zoom).

Репетиторство является бесплатным и мы отдаем предпочтение семьям, которые не могут оплачивать коммерческое репетиторство. Мы свяжемся с вами по электронной почте на основании заполненной заявки насчет участия вашего ребенка в программе. Возможность участия зависит также от текущего наличия свободных мест. Будьте готовы к ожиданию на протяжении нескольких недель. Спасибо за понимание! 

Kapacita doučování je v současné době bohužel naplněna. / Unfortunately, the tutoring capacity is currently full.  К сожалению, репетиторский потенциал в настоящее время заполнен.

kontakt

Tereza Lehečková / koordinátorka doučování

e-mail: leheckova@inbaze.cz

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě