Přeskočit na obsah

Kurzy pro pracovníky ve vzdělávání

Pedagogickým pracovníkům nabízíme akreditované kurzy (DVPP) zaměřené na podporu při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českých škol.

 • Jednotlivé kurzy jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských a základních škol, případně dalším zájemcům o práci ve školství.
 • Nabízíme jednodenní (4 vyučovací hod.), dvoudenní (16 vyučovacích hodin) či dlouhodobé kurzy (65 a 80 vyučovacích hodin) či dle domluvy a potřeb školy.

Aktuální nabídka kurzů:

Rozvíjení interkulturních kompetencí na školách

Kurz má celkem 80 hodin (50 hodin prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané ZŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

Cílem kurzu je rozvíjet interkulturní kompetence u pedagogických pracovníků, které využijí při práci s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiči. Zároveň účastníci prohloubí své znalosti v oblasti vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem s využitím inkluzivních opatření ve školách.

Účastníci se seznámí s konceptem interkulturní práce, jejími možnostmi a využitím na školách. Zaměří se na mediační, tlumočnické a interkulturní dovednosti využitelné ve školství, na proces začleňování dětí/žáků s OMJ obecně, ale i v rámci výuky, na možnosti řešení konfliktních situací ve školství, možnosti pomoci dětem s traumatickými zkušenostmi či na psychologické aspekty migrace.

Značná část výuky bude probíhat ve formě seminářů a praktických cvičení, které budou vždy zasazené do kontextu vzdělávání dětí/žáků s OMJ a harmonického soužití s lidmi z jiných kultur. Prezenční výuka bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit si získané interkulturní dovednosti a prohloubit své znalosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Prezenční výuka se bude konat v těchto termínech: 7.3., 9.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 22.4., 2.5., 9.5., 26.4., 13.5. 2023.

Závěrečná zkouška proběhne v květnu/červnu 2023
 • Maximální počet: 15 – 20
 • Pro koho je kurz určen: kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských, základních škol a školských zařízení působící v hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je vhodný zvláště pro koordinátory začleňování žáků s OMJ ve školách, speciální pedagogy, výchovné poradce, asistenty pedagoga, učitele MŠ/ZŠ či pedagogy volného času, kteří s těmito dětmi pracují.
 • Vstupní požadavky: působnost v oblasti vzdělávání na území hl. m. Prahy.
 • Kurz bude probíhat v českém jazyce.
 • Účast na kurzu je bezplatná.
 • Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Podrobné informace ke kurzu najdete zde.
 
Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte prosím elektronickou přihlášku  ZDE

Kontakt:

Specifika práce asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Kurz má celkem 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané ZŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát. 

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga, který pracuje v ZŠ s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se systémem inkluzivního vzdělávání, role asistenta v českém školství s důrazem na práci s žáky s OMJ, konkrétní postupy při začleňování žáků s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent, interkulturní komunikace a senzitivita či psychologické dopady migrace na děti a dospívající, práce s rodinou žáků s OMJ či spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ. Výuková část kurzu bude doplněna odbornou praxí na vybraných ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy.

Prezenční výuka se bude konat v těchto termínech: 15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 22.3., 25.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4. 2023.

Závěrečná zkouška proběhne v květnu/červnu 2023.
 • Maximální počet: 15 – 20
 • Pro koho je kurz určen: pro asistenty pedagoga a pedagogické pracovníky základních škol působící v hl. m. Praha, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
 • Vstupní požadavky: působnost v oblasti základního vzdělávání na území hl. m. Prahy.
 • Kurz bude veden v českém jazyce a je tak vhodný pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří ovládají český jazyk min. na úrovni B1.
 • Účast na kurzu je bezplatná.
 • Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Podrobné informace ke kurzu najdete zde.
 
Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte prosím elektronickou přihlášku zde.

Kontakt:

Co o kurzech řekli jeho účastníci?

 
„Pracuji jako asistent pedagoga 4 roky a kurz „Specifikace práce asistenta pedagoga“ mi dost otevřel oči. Moc se mi líbilo oživení přednášek o praktická cvičení. Přednášeli profesionálové, kteří práci asistenta pedagoga opravdu rozumí.“
 
„Znalosti a dovednosti získané v tomto kurzu byly nesmírně obohacující a užitečné. Veškeré materiály od lektorů mám vytištěné, podtržené a určitě se k nim budu ráda a s vděkem vracet. Jsem velice vděčná za kontakty, ukázky z praxe a vlastní zkušenosti lektorů, které s námi sdíleli. Práce asistenta pedagoga pro žáky s OMJ je velice obsáhlé téma a není v našich silách být u všeho a být perfektní, ale díky materiálům a zkušenostem, které na semináři zazněly se do práce těším mnohem víc.“ 

Specifika práce asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Kurz má celkem 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané MŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga, který pracuje v MŠ s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se se systémem inkluzivního vzdělávání, role asistenta pedagoga v českém školství s důrazem na práci s dětmi s OMJ, konkrétní postupy při začleňování dětí s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent pedagoga, interkulturní komunikace a senzitivita, psychologické dopady migrace na děti, práce s rodinou dětí s OMJ či spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ. Výuková část kurzu bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy.

Kurz proběhl v období září – prosinec 2022. 

MSMT_logo_bez_textu
19604

Kurzy probíhají v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

VYDANÉ PUBLIKACE A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEDAGOGY

Metodické materiály pro pedagogické pracovníky vytvořené v InBázi, z. s., naleznete v sekci Ke stažení – Publikace a metodické materiály.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě