Přeskočit na obsah

Kurzy pro pracovníky ve vzdělávání

SPECIFIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Základní informace o kurzu:

Termíny konání: 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 18. 11., 23. 11., 27. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12. 2021

Závěrečná zkouška proběhne 22. ledna 2022. 

Rozsah kurzu: 45 vyučovacích hodin a 20 hodin odborné praxe na zvolené smluvní mateřské nebo základní škole

Maximální počet účastníků: 20

Minimální počet účastníků: 12

Přihlášení do kurzu: do 3. 10. 2021 ZDE

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům a asistentům pedagoga v MŠ a ZŠ, kteří splňují vstupní požadavky kurzu

Odborný garant kurzu: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Cena kurzu: Realizace kurzu je podpořena v rámci projektu Inkluze Interkulturně 2. Účast na kurzu je bezplatná.

Vstupní požadavky:
  1. působnost v oblasti předškolního, základního či středního vzdělávání na území hl. m. Prahy nebo v oblasti dalšího vzdělávání dětí a mládeže (např. lektor doučování, lektor zájmových vzdělávacích kroužků, sociální pracovník pro rodiny s dětmi, interkulturní pracovník apod.)
  2. znalost českého a alespoň 1 dalšího cizího jazyka na úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce (preferovány jsou AJ, ŠJ, RU, UKR, VN)
Doplňující informace:

Cílem kurzu „Specifika práce asistenta pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem“ je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří jsou zaměstnáni v základních či mateřských školách. V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se se systémem  inkluzivního vzdělávání, role asistenta pedagoga v českém školství s důrazem na práci s dětmi/žáky s OMJ, konkrétní postupy při začleňování  dětí/žáků s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent pedagoga, základní techniky  komunitního tlumočení, spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ, interkulturní komunikace a senzitivita či psychologické  dopady migrace na děti a dospívající. Prezenční výuka bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy. 

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (č. akreditace: MŠMT-34003/2019-1-1027)

Ke stažení :
Kontakt:

Mgr. Barbora Hanzalová, specialistka vzdělávacích kurzů, E-mail: hanzalova@inbaze.cz  

Mgr. Jana Remenárová, MA., specialistka vzdělávacích kurzů, E-mail: remenarova@inbaze.cz

Projekt Inkluze Interkulturně 2 (reg. Č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458), je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu. Realizátorem projektu je nevládní́ organizace InBáze, z. s., partnerem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách

Základní informace o kurzu: / NA KURZ SE JIŽ NELZE PŘIHLÁST/

Termíny konání: 24. 8., 26. 8., 27. 8., 28. 8., 15. 9., 16. 9., 18. 9., 29. 9., 30. 9., 02. 10. 2021 (většinou odpoledne, v sobotu celý den)

Rozsah kurzu: 50 vyučovacích hodin a 30 hodin odborné praxe na zvolené smluvní mateřské, základní či střední škole.

Maximální počet účastníků: 20

Minimální počet účastníků: 12

Přihlášení do kurzuzde do 20. 8. 2021

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří splňují vstupní požadavky kurzu

Odborný garant kurzu: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Cena kurzu: Realizace kurzu je podpořena v rámci projektu Inkluze Interkulturně 2. Účast na kurzu je bezplatná.

 Vstupní požadavky:

  1. působnost v oblasti předškolního, základního či středního vzdělávání na území hl. m. Prahy nebo v oblasti dalšího vzdělávání dětí a mládeže (např. lektor doučování, lektor zájmových vzdělávacích kroužků, sociální pracovník pro rodiny s dětmi, interkulturní pracovník apod.)
  2. znalost českého a alespoň 1 dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1/B2 dle společného evropského referenčního rámce (preferovány jsou AJ, ŠJ, RU, UKR, VN)

Doplňující informace:

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s konceptem interkulturní práce, jejím vývojem a aplikací v ČR, a připravit je k výkonu interkulturní práce na školách. K základním kompetencím interkulturního pracovníka patří zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty, veřejnými institucemi a dalšími subjekty, poskytování základního sociálního poradenství, tlumočení, prevence nedorozumění a konfliktů a schopnost interkulturního jednání a pochopení. Kurz se zaměří na poradenské, mediační, tlumočnické a hlavně interkulturní dovednosti účastníků, které jsou pro výkon interkulturní práce nezbytné. Zároveň je cílem kurzu prohloubení znalostí účastníků v oblasti migrace a integrace, problematiky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a obecně aplikací inkluzivních opatření ve školách. Značná část výuky bude probíhat ve formě seminářů a praktických cvičení, které budou vždy zasazené do kontextu vzdělávání dětí a žáků s OMJ a harmonického soužití s lidmi z jiných kultur, a zprostředkují tímto cenné rady a doporučení, jak se s určitými situacemi vypořádat. Prezenční výuka bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, ZŠ, SŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané interkulturní dovednosti a prohloubit své znalostí v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (č. akreditace: MŠMT-26143/2019-2-799) 

Ke stažení:

Kontakt:

Mgr. Natallia Allen, specialistka vzdělávacích kurzů, E-mail: allen@inbaze.cz

Projekt Inkluze Interkulturně 2 (reg. Č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458), je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu. Realizátorem projektu je nevládní́ organizace InBáze, z. s., partnerem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

VYDANÉ PUBLIKACE A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEDAGOGY

Metodické materiály pro pedagogické pracovníky*pracovnice vytvořené v InBázi, z. s., naleznete v sekci Ke stažení – Publikace a metodické materiály.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě