Přeskočit na obsah

Kurzy pro pracovníky ve vzdělávání

Pedagogickým pracovníkům nabízíme akreditované kurzy (DVPP) zaměřené na podporu při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českých škol.

  • Jednotlivé kurzy jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských a základních škol, případně dalším zájemcům o práci ve školství.
  • Nabízíme jednodenní (4 vyučovací hod.), dvoudenní (16 vyučovacích hodin) či dlouhodobé kurzy (65 a 80 vyučovacích hodin) či dle domluvy a potřeb školy.

 

Aktuální nabídka kurzů:

Specifika práce asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Kurz má celkem 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané MŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga který pracuje v MŠ s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se se systémem inkluzivního vzdělávání, role asistenta pedagoga v českém školství s důrazem na práci s dětmi s OMJ, konkrétní postupy při začleňování dětí s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent pedagoga, interkulturní komunikace a senzitivita, psychologické dopady migrace na děti, práce s rodinou dětí s OMJ či spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ. Výuková část kurzu bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy.

Prezenční výuka se bude konat v těchto termínech: 29.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 5.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. 2022.

Závěrečná zkouška proběhne v lednu 2023.

  • Maximální počet: 15 – 20
  • Pro koho je kurz určen: pro asistenty pedagoga a pedagogické pracovníky mateřských škol působící v hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
  • Vstupní požadavky: působnost v oblasti předškolního vzdělávání na území hl. m. Prahy.
  • Účast na kurzu je bezplatná. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (č. akreditace: bude doplněno).
  • Podrobné informace ke kurzu najdete zde.
 
Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte prosím elektronickou přihlášku zde.

Kontakt:

Co o kurzu řekli jeho účastníci?

 
„Pracuji jako asistent pedagoga 4 roky a tento kurz mi dost otevřel oči. Moc se mi líbilo oživení přednášek o praktická cvičení. Přednášeli profesionálové, kteří práci asistenta pedagoga opravdu rozumí.“
 
„Znalosti a dovednosti získané v tomto kurzu byly nesmírně obohacující a užitečné. Veškeré materiály od lektorů mám vytištěné, podtržené a určitě se k nim budu ráda a s vděkem vracet. Jsem velice vděčná za kontakty, ukázky z praxe a vlastní zkušenosti lektorů, které s námi sdíleli. Práce asistenta pedagoga pro žáky s OMJ je velice obsáhlé téma a není v našich silách být u všeho a být perfektní, ale díky materiálům a zkušenostem, které na semináři zazněly se do práce těším mnohem víc.“ 

Specifika práce asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Kurz má celkem 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané ZŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

Předpokládaný termín konání: leden 2023 – květen 2023.

Pro koho je kurz určen: pro asistenty pedagoga a pedagogické pracovníky základních škol působící v hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách

Kurz má celkem 80 hodin (50 hodin prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané ZŠ a MŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

Předpokládaný termín konání: únor 2023 – červen 2023.

Pro koho je kurz určen: pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol působící v hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

MSMT_logo_bez_textu
19604

Kurzy probíhají v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

VYDANÉ PUBLIKACE A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEDAGOGY

Metodické materiály pro pedagogické pracovníky vytvořené v InBázi, z. s., naleznete v sekci Ke stažení – Publikace a metodické materiály.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě