Přeskočit na obsah

Kurzy pro pracovníky ve vzdělávání

Pedagogickým pracovníkům nabízíme akreditované kurzy (DVPP) zaměřené na podporu při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českých škol.

 • Jednotlivé kurzy jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských a základních škol, případně dalším zájemcům o práci ve školství.
 • Nabízíme jednodenní (4 vyučovací hod.), dvoudenní (16 vyučovacích hodin) či dlouhodobé kurzy (65 a 80 vyučovacích hodin) či dle domluvy a potřeb školy.

KONTAKT

Rozvíjení interkulturních kompetencí na školách

 • Kurz má celkem 80 hodin (50 hodin prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané ZŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

  Cílem kurzu je rozvíjet interkulturní kompetence u pedagogických pracovníků, které využijí při práci s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiči. Zároveň účastníci prohloubí své znalosti v oblasti vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem s využitím inkluzivních opatření ve školách.

  Účastníci se seznámí s konceptem interkulturní práce, jejími možnostmi a využitím na školách. Zaměří se na mediační, tlumočnické a interkulturní dovednosti využitelné ve školství, na proces začleňování dětí/žáků s OMJ obecně, ale i v rámci výuky, na možnosti řešení konfliktních situací ve školství, možnosti pomoci dětem s traumatickými zkušenostmi či na psychologické aspekty migrace.

  Značná část výuky bude probíhat ve formě seminářů a praktických cvičení, které budou vždy zasazené do kontextu vzdělávání dětí/žáků s OMJ a harmonického soužití s lidmi z jiných kultur. Prezenční výuka bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit si získané interkulturní dovednosti a prohloubit své znalosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

  • Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Specifika práce asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Kurz má celkem 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané ZŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát. 

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga, který pracuje v ZŠ s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se systémem inkluzivního vzdělávání, role asistenta v českém školství s důrazem na práci s žáky s OMJ, konkrétní postupy při začleňování žáků s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent, interkulturní komunikace a senzitivita či psychologické dopady migrace na děti a dospívající, práce s rodinou žáků s OMJ či spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ. Výuková část kurzu bude doplněna odbornou praxí na vybraných ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy.

 • Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Specifika práce asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Kurz má celkem 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané MŠ). Kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga, který pracuje v MŠ s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se se systémem inkluzivního vzdělávání, role asistenta pedagoga v českém školství s důrazem na práci s dětmi s OMJ, konkrétní postupy při začleňování dětí s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent pedagoga, interkulturní komunikace a senzitivita, psychologické dopady migrace na děti, práce s rodinou dětí s OMJ či spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ. Výuková část kurzu bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy.

 • Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Co o kurzech řekli jeho účastníci?

„Pracuji jako asistent pedagoga 4 roky a kurz „Specifikace práce asistenta pedagoga“ mi dost otevřel oči. Moc se mi líbilo oživení přednášek o praktická cvičení. Přednášeli profesionálové, kteří práci asistenta pedagoga opravdu rozumí.“
„Znalosti a dovednosti získané v tomto kurzu byly nesmírně obohacující a užitečné. Veškeré materiály od lektorů mám vytištěné, podtržené a určitě se k nim budu ráda a s vděkem vracet. Jsem velice vděčná za kontakty, ukázky z praxe a vlastní zkušenosti lektorů, které s námi sdíleli. Práce asistenta pedagoga pro žáky s OMJ je velice obsáhlé téma a není v našich silách být u všeho a být perfektní, ale díky materiálům a zkušenostem, které na semináři zazněly se do práce těším mnohem víc.“ 
MSMT_logo_bez_textu
19604

Kurzy probíhají v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

VYDANÉ PUBLIKACE A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEDAGOGY

Metodické materiály pro pedagogické pracovníky vytvořené v InBázi, z. s., naleznete v sekci Ke stažení – Publikace a metodické materiály.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě