Přeskočit na obsah

Začleňování dětí a žáků s ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

O podpoře začleňování

Dětí, které přicházejí do České republiky ze zahraničí z kulturně a jazykově odlišného prostředí, v posledních letech přibývá. Na českých základních školách se v současné době vzdělává kolem 30 tisíc žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) a jejich počet se stále zvyšuje. Nejvíce, přes 40% jich žije a studuje v Praze. Mezi nejčastější země původu patří Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rusko a Mongolsko. 

Někteří z těchto žáků nemají s češtinou problém, jiní však nastupují do českých škol s malou nebo žádnou znalostí vyučovacího jazyka. Tato situace je obtížná nejen pro ně, ale i pro pedagogické pracovníky: ovládnutí českého jazyka není otázkou pár týdnů či měsíců a jazyková bariéra, které obě strany čelí, může výrazně limitovat školní úspěšnost těchto dětí. Přesto se však očekává, že se žáci s OMJ co nejrychleji zařadí do vzdělávacího procesu. Aby byli těmto nárokům schopni dostát, potřebují oni i jejich učitelé odpovídající podporu.

Tématu podpory začleňování žáků s OMJ do českého školství se InBáze věnuje dlouhodobě. V současné době jsme v projektu Mosty ke školám II  úspěšně ukončili spolupráci se třemi ZŠ: Masarykovou základní školou, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Základní školou Zárubova v Praze 12 a Základní školou Olešská, Praha 10 a zahájili spolupráci na dvou pražských MŠ: v Mateřské škole Revoluční, Praha 2 a v Mateřské škole Čtyřlístek, Praha 13. Od září 2021 realizujeme navazující projekt Mosty ke školám IIIkde jsme zahájili spolupráci se ZŠ Satalice, na kterou naváže spolupráce s dalšími dvěma MŠ a jednou ZŠ.

Ve spolupráci se všemi školami se snažíme nastavit komplexní systém podpory od vyčlenění funkce koordinátora inkluze přes metodickou podporu pedagogických pracovníků, jazykovou podporu dětí a komunikaci s rodiči až po práci s dětským kolektivem, více informací naleznete zde a zde.

Kontakt

MgA. Hana Mlynářová, mlynarova@inbaze.cz

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě