Přeskočit na obsah

Začleňování dětí a žáků s ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Máte ve třídě nebo ve Vaší škole děti s odlišným mateřským jazykem? Chtěli byste získat informace, jakým způsobem k nim přistupovat, jak jim usnadnit adaptaci ve škole, jak s nimi pracovat či jak je hodnotit tak, aby jejich začlenění do českého školního systému proběhlo co nejlépe?

Tématu podpory začleňování dětí a žáků s OMJ se InBáze věnuje dlouhodobě a to zejména v oblasti metodického poradenství pro pedagogy ZŠ a MŠ.

Metodičky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) poskytují komplexní metodickou podporu pedagogům a asistentům pedagoga při práci s dětmi, jež nedostatečná znalost vyučovacího a komunikačního jazyka značně omezuje při vzdělávání a začleňování do českojazyčného kolektivu. 

AKTUÁLNÍ PROJEKTY V OBLASTI ZAČLEŇOVÁNÍ

iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Od roku 2021 se věnujeme metodické podpoře pedagogických pracovníků pražských mateřských, základních a středních škol v rámci projektu iKAP II. Poskytujeme individuální a skupinové konzultace pro učitele, vedoucí pracovníky a asistenty pedagoga k tématům začleňování dětí/žáků s OMJ a dětí/žáků cizinců zapojených do českého vzdělávání. 

V rámci iKAP II nabízíme individuální, skupinové, prezenční i online konzultace na tato témata:

Mateřské školy
 • adaptace a nastavení podpory dítěte s OMJ v MŠ
 • komunikace s rodiči (překlady, tlumočení)
 • jazyková příprava v MŠ: legislativní rámec, kurikulum, materiály, hry, pracovní listy, didaktické pomůcky a aktivity pro výuku češtiny jako druhého jazyka
 • individuální jazyková podpora
 • spolupráce s rodiči na osvojování češtiny
 • spolupráce s ŠPZ, PLPP, IVP
 • širší nabídka InBáze a dalších neziskových organizací (interkulturní a sociální pracovníci, kurzy a aktivity pro děti a rodiny)

Informace ke stažení najdete zde a zde.

Základní školy
 • příchod nového žáka a jeho adaptace a začlenění (zápis, zařazení do ročníku, spolupráce s rodiči dětí s OMJ,
 • adaptace na české školní prostředí, adaptační plán, pocity dítěte, motivace, jak pracovat s třídním kolektivem, prevence šikany atd.
 • pedagogická a jazyková diagnostika žáků s OMJ, Plán jazykové podpory
 • legislativa a podpůrná opatření, spolupráce s ŠPZ
 • výuka češtiny jako druhého jazyka, učebnice, pracovní listy, materiály včetně elektronických
 • jak zapojit žáka v hodinách běžné výuky – možnosti, metody, aktivity,  tipy z praxe
 • sledování učebního a jazykového pokroku, klasifikace žáků s OMJ, přijímací zkoušky, přechod na SŠ
 • širší nabídka InBáze a dalších neziskových organizací (interkulturní a sociální pracovníci, kurzy a aktivity pro děti a rodiny)

Informace ke stažení najdete zde a zde.

Rozsah metodické podpory je vždy na individuální domluvě a sahá od jednorázové individuální konzultace po komplexní metodickou podporu pro celý pedagogický kolektiv.

Metodická podpora je poskytována pro školy zdarma v rámci projektu iKAP II Praha za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy a Pražského inovačního institutu.

V případě zájmu o jakoukoliv formu metodické podpory nás neváhejte nezávazně kontaktovat pro více informací: 

Mosty ke školám

V roce 2021 jsme v rámci projektu Mosty ke školám II  úspěšně ukončili spolupráci se třemi ZŠ: Masarykovou základní školou, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Základní školou Zárubova v Praze 12 a Základní školou Olešská, Praha 10 a v roce 2022 se dvěma pražskými MŠ: s Mateřskou školou Revoluční, Praha 2 a s Mateřskou školou Čtyřlístek, Praha 13. 

Od září 2021 realizujeme navazující projekt Mosty ke školám III, kde jsme taktéž úspěšně ukončili spolupráci se ZŠ Satalice a v srpnu 2022 zahájili spolupráci s MŠ Horolezecká, Praha 10 a ZŠ Květnového vítězství, Praha 11. Ve spolupráci se všemi školami se snažíme nastavit komplexní systém podpory od obsazení funkce koordinátora inkluze a těsné spolupráce s ním přes metodickou podporu pedagogických pracovníků, jazykovou podporu dětí a komunikaci s rodiči až po práci s dětským kolektivem. 
Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě