Přeskočit na obsah

Začleňování dětí a žáků s ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Máte ve třídě nebo ve Vaší škole děti s odlišným mateřským jazykem? Chtěli byste získat informace, jakým způsobem k nim přistupovat, jak jim usnadnit adaptaci ve škole, jak s nimi pracovat či jak je hodnotit tak, aby jejich začlenění do českého školního systému proběhlo co nejlépe?

Tématu podpory začleňování dětí a žáků s OMJ se InBáze věnuje dlouhodobě a to zejména v oblasti metodického poradenství pro pedagogy ZŠ a MŠ.

Metodičky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) poskytují komplexní metodickou podporu pedagogům a asistentům pedagoga při práci s dětmi, jež nedostatečná znalost vyučovacího a komunikačního jazyka značně omezuje při vzdělávání a začleňování do českojazyčného kolektivu. 

V případě zájmu o jakoukoliv formu metodické podpory nás neváhejte nezávazně kontaktovat pro více informací: 

AKTUÁLNÍ PROJEKTY V OBLASTI ZAČLEŇOVÁNÍ

InBáze pedagogům 2024

Nabízíme odborné semináře pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ (pedagogy, asistenty pedagoga, speciální a sociální pedagogy, koordinátory inkluze, školní psychology atd.) na téma práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Semináře pro min. 6 účastníků mohou proběhnout přímo ve Vaší mateřské či základní škole a díky laskavé podpoře MHMP jsou pro účastníky zcela ZDARMA.

Aktuálně nabízíme semináře na tato témata:

Metody výuky češtiny jako druhého jazyka v MŠ
 • první dny dítěte s OMJ ve školce, vizuální komunikace
 • jak učit češtinu jako druhý jazyk v mateřské škole
 • kurikulum češtiny pro předškolní vzdělávání
 • didaktické pomůcky, praktické materiály, hry a aktivity pro jazykovou podporu a přípravu dětí s OMJ v MŠ
 • jak se cítí dítě-cizinec
 • komunikace a spolupráce s rodiči-cizinci

Délka semináře je 2h a 15 minut, nebo dle domluvy.

Plakát ke stažení najdete zde.
Objednání semináře pro MŠ a bližší info: lacinova@inbaze.cz
Metody výuky češtiny jako druhého jazyka na
 • jak na výuku češtiny jako druhého jazyka krok za krokem
 • praktické materiály, učebnice a pracovní listy včetně elektronických zdrojů
 • osvědčené aktivity a jazykové hry pro děti s OMJ s cílem rozvíjet porozumění a aktivní mluvení v češtině
 • jazyková diagnostika dětí, mapování pokroku ve výuce ČDJ
 • tipy, ukázky a příklady dobré praxe ze školního prostředí

Délka semináře je 2h a 15 minut, nebo dle domluvy.

Plakát ke stažení najdete zde.
Objednání semináře pro ZŠ a bližší info: mlynarova@inbaze.cz

 

Metody začleňování dětí s OMJ na ZŠ
 • příchod žáka s OMJ, jeho adaptace a začlenění
 • pedagogická a jazyková diagnostika, Plán jazykové podpory
 • aktuální legislativní rámec, spolupráce s ŠPZ
 • zapojení žáka v hodinách běžné výuky – možnosti, metody, aktivity, tipy z praxe
 • materiály, pomůcky, učebnice, pracovní listy, mapování učebního pokroku, hodnocení žáků s OMJ
 • pocity dítěte, práce s třídním kolektivem, prevence šikany, wellbeing
 • spolupráce s rodiči, dobrá praxe
 • přijímací zkoušky, přechod na SŠ
Plakát ke stažení najdete zde.
Objednání semináře pro ZŠ a bližší info: mlynarova@inbaze.cz

Mosty ke školám

V roce 2021 jsme v rámci projektu Mosty ke školám II  úspěšně ukončili spolupráci se třemi ZŠ: Masarykovou základní školou, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Základní školou Zárubova v Praze 12 a Základní školou Olešská, Praha 10 a v roce 2022 se dvěma pražskými MŠ: s Mateřskou školou Revoluční, Praha 2 a s Mateřskou školou Čtyřlístek, Praha 13. 

Od září 2021 realizujeme navazující projekt Mosty ke školám III, kde jsme taktéž úspěšně ukončili spolupráci se ZŠ Satalice a v srpnu 2022 zahájili spolupráci s MŠ Horolezecká, Praha 10 a ZŠ Květnového vítězství, Praha 11. Ve spolupráci se všemi školami se snažíme nastavit komplexní systém podpory od obsazení funkce koordinátora inkluze a těsné spolupráce s ním přes metodickou podporu pedagogických pracovníků, jazykovou podporu dětí a komunikaci s rodiči až po práci s dětským kolektivem. 
Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě