Přeskočit na obsah

Publikace a metodické materiály

Na této stránce si můžete přečíst či stáhnout publikace a metodické materiály vypracované v InBázi.

Příručka o tom, jak se každý z nás může zapojit do dění v Praze 11. Pokud máte chuť podílet se na budování společnosti, ve které žijete, zajímáte se o své okolí, chcete poznat nové lidi nebo někomu nabídnout pomoc, určitě si ji stáhněte. Brožura je koncipovaná s přihlédnutím k Praze 11 v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 11″, ale je možné z ní čerpat informace i pro Vaši čtvrť či město, ve kterém žijete. 

Ke stažení v následujících jazycích: CZ, EN, RU, VT, ES, UA

Ke stažení

Ukrajinské vydání navazuje na Slovník pro IKP vydaný v roce 2014 v sedmi jazykových mutacích. Toto vydání však vyšlo výrazně přepracováno a rozšířeno – nabízí 1300 hesel a jejich definic v českém jazyce a ukrajinském jazyce z oblastí sociálního systému, pobytové legislativy, vzdělávacího systému a celkového fungování státní správy a samosprávy v ČR. Protože slovník je nejen překladový ale i výkladový jedná se o důležitou pomůcku v kontaktu příchozích s veřejnými institucemi. Navzdory vytíženosti lingvistů se podařilo sestavit špičkový překladatelský tým, který použitou terminologii sladil s již používanými výrazy během Adaptačně-integračních kurzů.

V rámci RefuFestu 2022, proběhla 24.6. debata, které se zúčastnili Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, Fatima Rahimi, novinářka a moderátorka, Michal Frankl, historik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Geti Mubeenová, sociální pracovnice Organizace pro pomoc uprchlíkům a Věra Roubalová Kostlánová, sociální pracovnice a psychoterapeutka. Setkání proběhlo v prostorách Galerie hl.m. Praha (Dům u Kamenného zvonu). Moderoval František Kostlán. Záznam můžete zhlédnout zde.

Závěrečná zpráva k projektu Inkluze Interkulturně 2, který realizovala InBáze, z. s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v období od října 2019 do dubna 2022. Obsahem zprávy je popis realizovaného projektu a výstupy z průběžné a závěrečné evaluace jednotlivých aktivit. Zprávu si můžete stáhnout zde.

Ke stažení
Ke stažení

Slovník pro interkulturní práci, 2. rozšířené a přepracované vydání (2022)

Slovník pro interkulturní práci je určen všem pracovníkům – profesionálům, kteří se věnují asistenci a tlumočení cizincům ve veřejných institucích či jinak ve své práci přichází do kontaktu s lidmi s odlišným mateřským jazykem. Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což znamená, že většina termínů je spojena s odborným výkladem v českém a v dalším jazyce.

Toto přepracované a rozšířené vydání původního Slovníku z roku 2014 zahrnuje více než 1300 hesel z oblastí, s nimiž se cizinci během svého života v ČR mohou nejčastěji setkat, např. v souvislosti s řešením každodenních situací. Vybraná slovní zásoba se týká cizinecké legislativy, migrace, azylu, integrace, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, sociální práce a sociálních služeb, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací či veřejné správy a dal.

Ke stažení

Vstupní analýza existujících forem občanské a politické participace obyvatel hl. města Prahy z řad migrantů.

ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Instruktážní videa pro pedagogy:

Tato instruktážní videa pro pedagogy a pedagožky MŠ a ZŠ byla vytvořena v rámci grantů MŠMT pro rok 2019.

Interkulturní komunikace na školách – vydané publikace ke stažení:

Bedýnky příběhů

  • Metodika vždy obsahuje pohádku, mapu, pracovní list, průvodní list a zápisník pro danou zemi.
  • K některým pohádkám byly vytvořeny také audionahrávky. Soubor všech audiostop si můžete stáhnout zde.

Veškerá práva a povinnosti vztahující se k níže uvedeným materiálům, najdete ZDE. Stažením a využitím souhlasíte s „Obchodními podmínkami.“

Německo

Polsko

Řecko

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Srbsko

Uzbekistan

Bylo nebylo...

Sbírka 24 dvojjazyčných pohádek

Každou z pohádek si můžete přečíst v češtině a původním jazyce země. Při jejich výběru jsme vycházeli z přesvědčení, že pohádky pomáhají poznávat osobitost země a představují tak důležitý pramen k pochopení identity lidí, kteří z ní pocházejí. Zkuste také vy najít odpověď na otázku: Mohou být pohádky „oknem do duše“? Námi vybrané pohádky vycházejí a navazují na projekt „Bedýnky příběhů”, který vznikl na základě tvořivých dílen pořádaných spolkem InBáze v Městské knihovně Praha a výukových programů realizovaných ve spolupráci s pražskými školami. Pohádky vybírali a předčítali lektoři pocházející přímo z těchto zemí. Kultura zemí je dětem přiblížena kromě vyprávění pohádky také povídáním o zemi, tradičními předměty a následnou výtvarnou dílnou, na níž mají možnost své zážitky zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země. Soubor pohádek Bylo nebylo… vznikl v rámci projektu Mosty ke školám, financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu.

Můžete si také poslechnout 11 dvojjazyčných audionahrávek.

Veškerá práva a povinnosti vztahující se k výše uvedeným materiálům, najdete ZDE. Stažením a využitím souhlasíte s „Obchodními podmínkami.“

MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ

  • Úvod a mapování znalostí (bude doplněno)
  • Světové bohatství (I. a II. – překlad videa) (bude doplněno)
  • Světová migrace (bude doplněno)
  • Migrace v ČR (bude doplněno)
  • Materiály ke studiu (bude doplněno)
  • Venezuela: prezentace a otázky

Videa pro studenty

Dokumentární filmy

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě