Bedýnky v knihovnách

Bedýnky příběhů v Městských knihovnách

Bedýnky příběhů v místní městské knihovně

Bedýnky příběhů jsou programem určeným pro širokou veřejnost, při kterém se mohou nejen děti, ale i rodiče hravým způsobem seznámit s různými zeměmi světa (např. s Ukrajinou, Slovenskem, Vietnamem, Sýrií, Francií, Polskem atd.), ze které pochází početná skupina cizinců žijících v ČR.

Program obsahuje: čtení pohádky v českém a cizím jazyce, samotné povídání o zemi s využitím mapy světa, fotografií, ukázek tradičních předmětů, tance či hudby. Poté si mohou děti ve výtvarné části vyzkoušet zpracování pomocí tradiční výtvarné techniky země. Součástí programu je také ochutnávka tradičního pokrmu.

Aby bylo povídání co nejautentičtější, programem děti provází lektoři pocházející z dané země.

Více informací a výběr programů naleznete zde.

Přesunout se na začátek