Právní a sociální poradenství

Právní a sociální poradenství

O službě

Našim cílem je poskytování bezplatné podpory migrantkám a migrantům bez rozdílu pobytového oprávnění či původu, žijících na území hl. m. Prahy, při řešení různých životních situací. Na základě předchozího objednání nabízíme sociální a právní poradenství zajištěné kvalifikovanými odborníky a odbornicemi z praxe. Sociální pracovníci se zaměřují na odborné sociální poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi a také terénní sociální práci na území hl. m. Prahy. Právníci se specializují na oblast pobytové legislativy.

Konzultace probíhají zpravidla v českém jazyce a v případě potřeby i v dalším světovém jazyce podle schopností konkrétního poradce/poradkyně.

Na právní i sociální poradenství je nutné se předem telefonicky objednat, viz kontaktní informace níže. PŘES E-MAIL KONZULTACE NEPOSKYTUJEME.

Консультации по юридическим и социальным вопросам проходят по предварительной записи. Консультации по электронной почте не предоставляем!

Social and legal counseling is by previous appointments only. E-mail consultations are not provided!

TIP

Pro efektivní poskytování sociálního a právního poradenství je žádoucí, abyste Váš případ dokázali dostatečně podrobně popsat a přinesli všechny dokumenty, které k dané otázce máte.

Bezplatnost

Diskrétnost

Odbornost

Individ. přístup

Respekt

Sociální poradenství

Poskytuje pomoc, podporu a případnou asistenci v otázkách

 • bydlení (hledání bydlení, jednání s pronajímateli, kontrola nájemních smluv)
 • profesního uplatnění (sepsání životopisu, motivačního dopisu, hledání zaměstnání, apod.)
 • finanční situace (sociální zabezpečení – dávky, důchod, nemocenská)
 • zdravotní péče a zdravotního pojištění
 • vzdělávání (studium, nostrifikace, rekvalifikace)
 • pobytu na území ČR (základní informace)
 • jednání s úřady a dalšími institucemi
 • zprostředkování návazných služeb
      • hledání bydlení, jednání s majiteli nemovitostí, vrácení kauce (jistoty), kontrola nájemních smluv, aj.
      • pomoc při evidenci na úřadu práce
      • pomoc se sepsáním životopisu nebo motivačního dopisu, hledání vhodného zaměstnání nebo pomoc při změně zaměstnání
      • žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi či státní sociální podpory
      • pomoc s vyplněním formulářů žádostí (sociální dávky, pobyt v ČR, apod.)
      • hledání lékařů, registrace u lékařů nebo ve zdravotních zařízeních, zdravotní pojištění

      Sociální poradenství se zaměřením na rodiny s dětmi

      V oblasti poradenství nabízíme podporu rodičům při řešení aktuálních potřeb a problémů rodiny, pomáháme se školní docházkou (vyhledávání škol, komunikace se školou, zajištění tlumočení, doučování, apod.) a se zajišťováním volnočasových aktivit pro děti (seznámení s mimoškolní nabídkou a institucemi, vyhledávání vhodných kroužků podle zájmu a nadání dítěte, pomoc s jejich financováním).

       Poskytuje pomoc, podporu a případnou asistenci v otázkách:

      • jednání se školami či školskými zařízeními, úřady, lékaři a dalšími institucemi
      • řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí a mládeže
      • řešení finanční situace rodiny (zaměstnání, bydlení, dluhy, sociální dávky)
      • řešení krizových rodinných či vztahových situací
      • vyhledávání kurzů českého jazyka pro děti i rodiče
      • zprostředkování vzdělávacích a volnočasových programů pro děti a mládež
      • zprostředkování dobrovolníka na pravidelné individuální doučování
      • zprostředkování tlumočení
      • zápisy do mateřských a základních škol 
      • komunikace se školami
      • podpora při řešení problémů spojených se školní docházkou a při obtížích ve škole
      • hledání bydlení, jednání s majiteli nemovitostí, vrácení kauce (jistoty), kontrola nájemních smluv, aj.
      • pomoc při evidenci na úřadu práce
      • pomoc se sepsáním životopisu nebo motivačního dopisu, hledání vhodného zaměstnání nebo pomoc při změně zaměstnání
      • žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi či státní sociální podpory
      • pomoc s vyplněním formulářů žádostí (sociální dávky, pobyt v ČR, apod.)
      • hledání lékařů, registrace u lékařů nebo ve zdravotních zařízeních, zdravotní pojištění

      Právní poradenství

      Individuální konzultace v otázkách

      • pobytu na území ČR
      • rodinného, pracovního, občanského, správního a sociálního práva
      • zprostředkování návazných (placených) služeb právního zástupce
      • v případě potřebnosti Vám pomůžeme se zpracováním právních podání (zejm. prodloužení lhůty,  nečinnost správního orgánu, odvolání, žaloba, trestní oznámení apod.)
      • žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu a jejich prodlužování (př. sloučení rodiny, zaměstnanecká karta, studium;
      • žádosti o přechodný a trvalý pobyt a prodlužování platnosti průkazů o těchto pobytech;
      • nečinnost správních orgánů v pobytovém řízení;
      • rušení pobytových oprávnění;
      • plnění dalších povinností cizinců spojených s pobytem na území České republiky;
      • rodinné vztahy (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné);
      • zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy);
      • podnikání (ohlášení živnostenského podnikání, účast v obchodních společnostech);
      • občanskoprávní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky).

      Kdy a kde je služba poskytována a jak se mohu objednat?

      • Poradenství poskytujeme v kanceláři na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4, a také na adrese Legerova 50, Praha 2. 
      • Konzultaci u nás si můžete objednat buď telefonicky, e-mailem nebo osobně dle níže uvedených kontaktů. Na základě Vaší situace, kterou řešíte, Vám bude poskytnuta bezplatná konzultace se sociálním pracovníkem nebo právníkem.
      • Upozorňujeme, že v závislosti na naší kapacitě může být čekací doba i delší než 1 týden, zejména u poradenství poskytovaného právními poradci.
      undraw_my_location_f9pr

      CO V RÁMCI SLUŽBY NEPOSKYTUJEME

      • Poradenství na dálku (e-mail, telefon) bez předchozí registrace
      • Zastoupení na základě plné moci
      • Finanční půjčky
      • Advokátní služby
      Komunitní Centrum InBáze

      Adresa: Legerova 357/50, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
      Tel.: (+420) 739 037 353 (CZ, EN, RU, FR)
      E-mail: info@inbaze.cz

      Pondělí

      9:00–13:00 psychologické poradenství na objednání  – kapacita naplněna!

      Úterý

      9:00 – 13:00 právní poradenství bez objednání (nízkoprahové poradenství)

      11:00 – 15:00 sociální poradenství je poskytováno každý lichý týden v měsíci 

      Kancelář sociálně-právního oddělení InBáze

      Adresa: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle (vchod z ul. Sedlčanská)
      Tel.: (+420) 739 037 353 (CZ, EN, RU, FR)
      E-mail: info@inbaze.cz

      V určené době probíhají sociální, právní a psychologické konzultace pro předem objednané klienty.

      Pondělí 8:00–18:00
      Úterý8:00–16:00
      Středa8:00–18:00 
      Čtvrtek8:00–17:00
      Pátek9:00 – 17:00*

      * jeden pátek v měsíci není poradenství poskytováno

      PRACOVNÍ TÝM

      Mgr. Lucie Ouředníková

      Sociální pracovnice (CZE, EN)
      e-mail: ourednikova@inbaze.cz

      Mgr. Františka Dynková

      Sociální pracovnice pro rodiny s dětmi (CZE, EN)
      e-mail: dynkova@inbaze.cz

      Viktoria Valeeva

      Terénní sociální pracovník a sociální poradce (CZE, EN, RU)
      e-mail: valeeva@inbaze.cz

      Bc. Dinara Akhmetova

      Terénní sociální pracovník a sociální poradce (CZE, EN, RU)
      e-mail: akhmetova@inbaze.cz

      Bc. Roxana Kubovská

      sociální pracovník (CZ, DE, ES, EN)
      e-mail: kubovska@inbaze.cz

      Mgr. Vilena Taraskina

      Koordinátorka dobrovolníků (CZ, EN, RU, FR)
      e-mail: taraskina@inbaze.cz

      Mgr. Šimon Šmíd

      Právní poradce (CZE, EN)
      e-mail: smid@inbaze.cz

      Mgr. Tomáš Zvoníček

      Právní poradce (CZE, EN)
      e-mail: zvonicek@inbaze.cz

      Mgr. Tomáš Verčimák

      Spolupracující advokát (CZE, EN)
      e-mail: advokat@vercimak.cz

      Pro telefonické kontaktování právních poradců použijte prosím telefonní číslo na recepci (CZ, EN, RU): +420 739 037 353

      DOKUMENTY KE STAŽENÍ

      Pokud máte k poskytované službě jakékoliv připomínky či podněty, nebo nejste s naší službou spokojeni, budeme rádi, když se na nás obrátíte dle uvedeného postupu (CZ, EN, RU).

      Pravidla sociálních služeb InBáze (CZ)
      Rules for providing professional services InBáze (EN)
      Правила предоставления специализированных услуг InBáze (RU)
      Podrobný popis realizace služby OSP (CZ) a SAS (CZ)
      Ceník (CZ)

      Sociální a právní poradenství probíhá v rámci:

      • registrovaných sociálních služeb „InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství“ (identifikátor 7998175), a „InBáze, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze“ (identifikátor 6141389) a je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
      • projektu „InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ v rámci operačního programu ESF Zaměstnanost
      Přesunout se na začátek