Přeskočit na obsah

Právní a sociální poradenství

O službě

Našim cílem je poskytování bezplatné podpory migrantkám a migrantům bez rozdílu pobytového oprávnění či původu, žijících na území hl. m. Prahy, při řešení různých životních situací. Na základě předchozího objednání nabízíme sociální a právní poradenství zajištěné kvalifikovanými odborníky a odbornicemi z praxe. Sociální pracovníci se zaměřují na odborné sociální poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi a také terénní sociální práci na území hl. m. Prahy. Právníci se specializují na oblast pobytové legislativy.

Konzultace probíhají zpravidla v českém jazyce a v případě potřeby i v dalším světovém jazyce podle schopností konkrétního poradce/poradkyně.

Na právní i sociální poradenství je nutné se předem telefonicky objednat, viz kontaktní informace níže. PŘES E-MAIL KONZULTACE NEPOSKYTUJEME.

Консультации по юридическим и социальным вопросам проходят по предварительной записи. Консультации по электронной почте не предоставляем!

Social and legal counseling is by previous appointments only. E-mail consultations are not provided! 

Bezplatnost

Diskrétnost

Odbornost

Individ. přístup

Respekt

Sociální poradenství

Poskytuje pomoc, podporu a případnou asistenci v otázkách

 • bydlení (hledání bydlení, jednání s pronajímateli, kontrola nájemních smluv)
 • profesního uplatnění (sepsání životopisu, motivačního dopisu, hledání zaměstnání, apod.)
 • finanční situace (sociální zabezpečení – dávky, důchod, nemocenská)
 • zdravotní péče a zdravotního pojištění
 • vzdělávání (studium, nostrifikace, rekvalifikace)
 • pobytu na území ČR (základní informace)
 • jednání s úřady a dalšími institucemi
 • zprostředkování návazných služeb
      • hledání bydlení, jednání s majiteli nemovitostí, vrácení kauce (jistoty), kontrola nájemních smluv, aj.
      • pomoc při evidenci na úřadu práce
      • pomoc se sepsáním životopisu nebo motivačního dopisu, hledání vhodného zaměstnání nebo pomoc při změně zaměstnání
      • žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi či státní sociální podpory
      • pomoc s vyplněním formulářů žádostí (sociální dávky, pobyt v ČR, apod.)
      • hledání lékařů, registrace u lékařů nebo ve zdravotních zařízeních, zdravotní pojištění

      Sociální poradenství se zaměřením na rodiny s dětmi

      V oblasti poradenství nabízíme podporu rodičům při řešení aktuálních potřeb a problémů rodiny, pomáháme se školní docházkou (vyhledávání škol, komunikace se školou, zajištění tlumočení, doučování, apod.) a se zajišťováním volnočasových aktivit pro děti (seznámení s mimoškolní nabídkou a institucemi, vyhledávání vhodných kroužků podle zájmu a nadání dítěte, pomoc s jejich financováním).

       Poskytuje pomoc, podporu a případnou asistenci v otázkách:

      • jednání se školami či školskými zařízeními, úřady, lékaři a dalšími institucemi
      • řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí a mládeže
      • řešení finanční situace rodiny (zaměstnání, bydlení, dluhy, sociální dávky)
      • řešení krizových rodinných či vztahových situací
      • vyhledávání kurzů českého jazyka pro děti i rodiče
      • zprostředkování vzdělávacích a volnočasových programů pro děti a mládež
      • zprostředkování dobrovolníka na pravidelné individuální doučování
      • zprostředkování tlumočení
      • zápisy do mateřských a základních škol 
      • komunikace se školami
      • podpora při řešení problémů spojených se školní docházkou a při obtížích ve škole
      • hledání bydlení, jednání s majiteli nemovitostí, vrácení kauce (jistoty), kontrola nájemních smluv, aj.
      • pomoc při evidenci na úřadu práce
      • pomoc se sepsáním životopisu nebo motivačního dopisu, hledání vhodného zaměstnání nebo pomoc při změně zaměstnání
      • žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi či státní sociální podpory
      • pomoc s vyplněním formulářů žádostí (sociální dávky, pobyt v ČR, apod.)
      • hledání lékařů, registrace u lékařů nebo ve zdravotních zařízeních, zdravotní pojištění

      Právní poradenství

      Individuální konzultace v otázkách

      • pobytu na území ČR
      • rodinného, pracovního, občanského, správního a sociálního práva
      • zprostředkování návazných (placených) služeb právního zástupce
      • v případě potřebnosti Vám pomůžeme se zpracováním právních podání (zejm. prodloužení lhůty,  nečinnost správního orgánu, odvolání, žaloba, trestní oznámení apod.)
      • žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu a jejich prodlužování (př. sloučení rodiny, zaměstnanecká karta, studium;
      • žádosti o přechodný a trvalý pobyt a prodlužování platnosti průkazů o těchto pobytech;
      • nečinnost správních orgánů v pobytovém řízení;
      • rušení pobytových oprávnění;
      • plnění dalších povinností cizinců spojených s pobytem na území České republiky;
      • rodinné vztahy (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné);
      • zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy);
      • podnikání (ohlášení živnostenského podnikání, účast v obchodních společnostech);
      • občanskoprávní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky).

      Kdy a kde je služba poskytována a jak se mohu objednat?

      • Poradenství poskytujeme v kanceláři na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4, a také na adrese Legerova 50, Praha 2. 
      • Konzultaci u nás si můžete objednat buď telefonicky, e-mailem nebo osobně dle níže uvedených kontaktů. Na základě Vaší situace, kterou řešíte, Vám bude poskytnuta bezplatná konzultace se sociálním pracovníkem nebo právníkem.
      • Upozorňujeme, že v závislosti na naší kapacitě může být čekací doba i delší než 1 týden, zejména u poradenství poskytovaného právními poradci.
      undraw_my_location_f9pr

      CO V RÁMCI SLUŽBY NEPOSKYTUJEME

      • Poradenství na dálku (e-mail, telefon) bez předchozí registrace
      • Zastoupení na základě plné moci
      • Finanční půjčky
      • Advokátní služby
      Komunitní Centrum InBáze

      Adresa: Legerova 357/50, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
      Tel.: (+420) 739 037 353 (CZ, EN, RU) 

      E-mail: info@inbaze.cz

      Pondělí: 8:00–16:00 psychologické poradenství na objednání 

      Úterý: 9:00 – 13:00 právní poradenství bez objednání (nízkoprahové poradenství) bude probíhat pravidelně jednou za dva týdny do 12.12. a následně od 9.1. 2024. Vstup do prostor organizace je možný až od 8:45. 

      Kancelář sociálně-právního oddělení InBáze

      Adresa: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle (vchod z ul. Sedlčanská)
      Tel.: (+420) 739 037 353 (CZ, EN, RU)
      E-mail: info@inbaze.cz

      V určené době probíhají sociální, právní a psychologické konzultace pouze pro předem objednané klienty.

      Pondělí 8:00 – 18:00
      Úterý8:00 – 18:00
      Středa8:00 – 18:00 
      Čtvrtek8:00 – 18:00
      Pátek9:00 – 18:00

      Krátké video, ve kterém najdete pár tipů, jak na komunikaci v českém prostředí (psaní mailů, telefonování, hledání inzerátů na sociálních sítích atd.). Video je doplněno informacemi v ukrajinském jazyce.

      Video bylo vytvořeno v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který koordinuje Pražský inovační institut. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

      Jak funguje zdravotní péče pro ukrajinské rodiny? Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a organizace UNICEF Europe & Central Asia pomohly stovkám občanům z Ukrajiny se v českém zdravotnictví lépe zorientovat. Video, které se natáčelo také v InBázi, je opatřeno českými a ukrajinskými titulky.

      Pro ukrajinské rodiny s dětmi, které po začátku války přišly do Česka, jsme natočili praktické video. Věříme, že pomůže s orientací v českém školním systému. Kde a jak zapsat dítě do školy? Jak vám může pomoci interkulturní pracovník a proč je dobré jeho pomoc vyhledat? Na co při školní docházce v ČR myslet? Video je opatřeno českými titulky.

      Naše kolegyně Nastassia Anishchanka, která práce v InBázi jako koordinátorka programů Komunitního centra, mluví v podcastu „Za hranice známého“ o práci neziskových organizací v České republice a o tom, jak pomáháme migrantům atd.

      S čím vám neziskové organizace mohou pomoci, o čem jste ani netušili.
      Proč řeší nejen základní potřeby.
      Kde hledat organizace pracující s migranty.
      Jak se zapojit do neziskové organizaci a najít v ní sebe a své poslání.

      O tom všem a o dalších zajímavostech si můžete poslechnout zde: https://open.spotify.com/episode/7Gg1rWfCaOTRQmn570fOAu?si=10cec43d62b6460d
      *Podcast je v ruském jazyce.
      Как работают некоммерческие организации и чем они занимаются?
       
      Наша коллега Настасья – координаторка программ InBáze, в подкасте* об иммиграции „За стороной привычного“ рассказывает о работе некоммерческих организаций в Чехии о том, как они помогают иностранцам.
       
      • С чем вам могут помочь НКО, о чем вы даже не догадывались
      • Почему они закрывают не только базовые потребности
      • Где искать организации, работающие с иностранцами
      • Как прийти в НКО и найти там себя и свое призвание
       
      Это и многое другое слушайте по ссылке: https://open.spotify.com/episode/7Gg1rWfCaOTRQmn570fOAu?si=10cec43d62b6460d
      *Подкаст на русском языке

      Sociální a právní poradenství probíhá v rámci:

      • registrovaných sociálních služeb „InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství“ (identifikátor 7998175), a „InBáze, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze“ (identifikátor 6141389) a je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
      • Popis realizace služeb OSP a SAS (Pravidla služby si můžete přečíst v následujících jazycích: CZ, EN, RU, ES.).
      • Ceník služeb OSP v CZ, EN, RU, ES.
      • Ceník služeb SAS v CZ, EN, RU, ES.
      • Vyřizování stížností ČJ, AJ, RJ.
      Kontaktní informace
      INBÁZE, z. s.

      Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

      Sociální sítě