Přeskočit na obsah

JAK POMOCI?

Podpořte nás už dnes!

Děkujeme, že se díváte na možnosti, jak nás podpořit. Vážíme si Vašeho zájmu a budeme rádi, když se zapojíte do naší činnosti – ať už přímo prostřednictvím dobrovolnické činnosti  či pomocí finančního příspěvku.

Máme zřízený transparentní účet:

sbírkový účet u Raiffeisenbank: 633756/5500 (veřejná sbírka na podporu konkrétních klientů v nouzi a příspěvky na děti do Fondu Mozaika

účet u FIO banky: 2500871223/2010 (dar InBázi, podpora RefuFestu a multikulturní skupiny Kruhy

Vaše příspěvky můžete zasílat skrze darujme.cz či přímým převodem. 

Potvrzení o daru Vám pošleme po skončení kalendářního roku. Pokud ho potřebujete dříve, kontaktujte nás na mail níže.

Kontakt pro dárce: Alexandr Zpěvák, zpevak@inbaze.cz, 739 037 353

Podpořte integraci cizinců v České republice
 

Fond Mozaika

FOND NA PODPORU INTEGRACE DĚTÍ CIZINCŮ V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Být dítětem v cizí zemi není zpočátku jednoduché. Nerozumíte jazyku. Cítíte se být jiní. Ostatní na vás koukají skrz prsty nebo si to alespoň myslíte. Občas jste ztracení. Fond Mozaika pomáhá dětem uprchlíků a cizinců cítit se v České republice vítaní.

Fond Mozaika je určen na podporu integrace nově příchozích dětí uprchlíků a cizinců, kteří v České republice hledají svůj nový domov. Prostřednictvím finančních darů z Fondu umožníme dětem cizinců účastnit se volnočasových aktivit v InBázi či mimo ni, podpoříme je v rozvoji českého jazyka či jim najdeme staršího českého kamaráda-průvodce v rámci mentoringových služeb. 

POdpořte inbázi při svých online nákupech

…Věděli/y jste, že můžete InBázi podpořit, i když nakupujete online, a nezaplatíte ani korunu navíc?

Je to tak jednoduché! Před nákupem na svém oblíbeném e-shopu navštivte givt.cz anebo do svého prohlížeče nainstalujte givt pomocníka. Zvolte, že chcete podpořit InBázi a pak už nakupujete tak, jak jste zvyklí. Z každého vašeho nákupu pošle internetový obchod určité procento na dobrou věc jako poděkování.

Proměňte nakupování na dobrý skutek jediným klikem. Děkujeme!

Veřejná sbírka na pomoc migrantům v ČR

Veřejná sbírka na pomoc migrantům v ČR je určena na:

  • podporu žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou a cizinců se všemi ostatními typy pobytu
  • podporu konkrétních klientů InBáze, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, a se kterými dlouhodobě pracujeme v Komunitním centru InBáze
  • pomoc klientům v existenční nouzi (příspěvek na jídlo, bydlení, ošacení, dopravu)
  • v případě nedostatku finančních prostředků přispět na léčebné výdaje, výdaje spojené s uložením ostatků těchto klientů
  • podporu osobního rozvoje dětí migrantů (mimoškolní zájmová činnost, nákup školních pomůcek) a na podporu zvyšování kvalifikace a pracovního uplatnění

číslo transparentního sbírkového účtu:

633756/5500

kontaktní osoba: Alexandr Zpěvák, zpevak@inbaze.cz

Neposílejte prosím na účet malé částky v EUR – nevyplatí se to (poplatky jsou zbytečně vysoké).

OTEVŘENÉ SBÍRKY

Opětovná podpora rodiny se čtyřmi dětmi ze Sudánu

„Uprchlice za Súdánu potřebuje pomoc pro své čtyři děti. Její muž je politickým vězněm v Súdánu již pět let a nemá o něm žádné zprávy.“ 

Tuto zprávu s prosbou o přispění jsme psali před necelými dvěma roky.

Před rokem jsme psali:

Teď je vše jiné. Muže nečekaně po šesti letech věznění propustili a na konci listopadu 2018 se mu podařilo dostat se ke své rodině do Prahy. Rodina prožívala šťastné chvíle. Nastaly ale velké finanční problémy. Žena je stále v pracovní neschopnosti a rodině byly pozastaveny sociální dávky. Důvodem je to, že muž se stal, po přihlášení do bytu, společně posuzovanou osobou.  

Jak příběh pokračuje nyní?

Muž ještě nemá vyřízené své dokumenty a tak rodina má stále ještě pozastaveny sociální dávky. Muž absolvoval s pomocí NGO jazykové kurzy, ale s legální prací jsou problémy.

Děti mezitím opět povyrostly. Je jim teď mezi 11 až skoro 18 lety. Nejstarší se dostala na grafickou školu, se zaměřením na využití fotografie. (Škola má dost velké finanční náklady.) Stále hraje na housle a chodí na brigádu, aby přispěla do rodinného rozpočtu. Dva kluci a nejmladší dcera hrají fotbal a jsou velmi talentovaní. Děti jsou živé a veselé.

Matka na začátku roku 2019 nastoupila do kvalifikované práce. Na podzim 2019 měla ale zápal plic, a má stále doznívající následky, takže je ještě v pracovní neschopnosti.

Bohužel je tedy rodina momentálně stále ještě ve značné finanční tísni a v nebezpečí velkého zadlužení. Potřebuje peníze na běžné výdaje pro děti, na nájem, jídlo, oblékání a podobně. Věříme, že s vaší podporou se jim podaří konečně se odpíchnout a začít žít v České republice v klidu.

(Někteří jste přispěli již vloni, či předloni na děti, za což vám dodatečně velice děkujeme.)

 

Pokud byste rádi rodinu a především děti finančně podpořili, zašlete jakoukoliv finanční částku na účet číslo a uvedený variabilní symbol: 

633756/5500, variabilní symbol: 814.

Pokud byste děti chtěli podporovat dlouhodobě, je možné si nastavit trvalý příkaz a zasílat třeba i malou částku měsíčně.

Předem děkujeme za jakoukoliv podporu!

Peníze zaslané na níže uvedené účely jsou určeny pro obecnou sbírku. Finance budou primárně určeny pro konkrétní osoby, podle vámi uvedeného variabilního symbolu. V některých případech ovšem zanikne účel vybírání peněz (např. se podaří získat zdravotní pojištění člověku, pro kterého se sbíraly peníze na operaci) nebo vyplacení nebude účelné (např. se zlepší finanční situace). Vámi zaslané peníze pak budou použity na obecný účel sbírky.

Uzavřené sbírky

NA VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ SBÍRKY SE PODAŘILO VYBRAT BUĎ CELÉ ČÁSTKY NEBO ALESPOŇ ČÁST Z NICH. VELMI TÍMTO VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME. VAŠÍ PODPORY SI VELMI VÁŽÍME.

Podpora matky samoživitelky se dvěma nemocnými dětmi

Naše klientka paní M. žije sama se svými dvěma nemocnými dětmi. Pochází z Uzbekistánu a potřebuje finanční pomoc na náklady spojené se stěhováním a hrazením nájmu v bytě (kauce + nájemné + stěhování), protože jí končí nájemní smlouva a bohužel se dostala do velmi tíživé finanční situace.

Klientka a ani děti ještě nezískali v ČR trvalý pobyt, protože řízení trvá velmi dlouho, což jim velmi komplikuje žádosti o finanční pomoc ze systému v ČR. Paní M. se tedy o vše stará úplně sama, otec dětí se nijak nepodílí na výchově dětí a to ani finančně. Syn (10 let) má atypický autismus a navštěvuje speciální základní školu pouze na 3 hodiny denně. Obě děti trpí ataxií a mozečkovou poruchou a dcera (13 let) má z toho důvodu i problémy s pohybem, nemůže samostatně chodit a je proto vzdělávána doma.

Onemocnění dětí bylo pro klientku velkým zásahem do života. Paní M. nemůže dále provozovat své podnikatelské aktivity v takovém rozsahu jako před tím, jelikož péče o děti je velmi časově náročná. Také diagnostika dětí byla velmi drahá s ohledem na to, že děti měli pouze komerční zdravotní pojištění a žádné vyšetření zdravotní pojišťovna nehradila. Nyní klientka musí hradit drahou dietu pro obě děti (celiakie).

V důsledku těchto událostí se klientka dostala do velké finanční tísně. V bytě, který měla pronajatý čtyři a půl roku, jí končí v září 2019 nájemní smlouva, která pravděpodobně nebude prodloužena. Pokud klientka nezíská dostatek peněz, tak je možné, že nebude mít s dětmi kde bydlet.

Nyní potřebuje přibližně 45 000 až 50 000 Kč na kauci, nájemné a stěhování. Pokud nenajde byt sama, tak bude možná nutné navíc uhradit poplatek realitní kanceláři. Klientka zatím žádný byt nemá, a proto není zcela jasná cílová částka, nicméně aktivně hledá.

Klientka bude velmi ráda za jakoukoli finanční pomoc.

Peníze zaslané na níže uvedené účely jsou určeny pro obecnou sbírku. Finance budou primárně určeny pro konkrétní osoby, podle vámi uvedeného variabilního symbolu. V některých případech ovšem zanikne účel vybírání peněz (např. se podaří získat zdravotní pojištění člověku, pro kterého se sbíraly peníze na operaci) nebo vyplacení nebude účelné (např. se zlepší finanční situace). Vámi zaslané peníze pak budou použity na obecný účel sbírky.

Finanční sbírka na zajištění operace páteře

Naše klientka Elmira K. potřebuje zajistit pomoc pro svoji dceru Veroniku.  Rodina se do České republiky přestěhovala v roce 2017 kvůli zdravotnímu stavu dcery. Pocházejí z Ázerbajdžánu a pro tento krok se rozhodli proto, že zemi původu se jí potřebná péče nepodařila zajistit.

Veronice je 13 let a má v ČR domácí vzdělávání, jelikož její zdravotní stav jí nedovoluje navštěvovat běžnou základní školu a její matka o ní celodenně pečuje. Prodělala v minulosti operaci srdce a trpí epilepsií.

Finanční podporu rodina potřebuje na zajištění operace páteře. Veronika trpí idiopatickou skoliózou a je třeba, aby šla na nákladnou operaci, kde jí budou voperovány implantáty. Cena operace je předběžně 1 200 000 Kč. V současné době mají zajištěnu část finančních prostředků, ale stále jim zbývá získat 400 000 Kč.

Touto cestou bychom rodině rádi pomohli k tomu, aby jejich dcera nebyla do takové míry limitována a mohla vést normální život. Rodina s naší organizací spolupracuje.

Opětovná podpora rodiny se čtyřmi dětmi ze Súdánu – jen v jiné situaci

„Uprchlice za Súdánu potřebuje pomoc pro své čtyři děti. Její muž je politickým vězněm v Súdánu již pět let a nemá o něm žádné zprávy.“ Tuto zprávu s prosbou o přispění jsme psali před necelým rokem. Teď je vše jiné. Muže nečekaně po šesti letech věznění propustili a na konci listopadu 2018 se mu podařilo dostat se ke své rodině do Prahy. Rodina prožívala šťastné chvíle.

Nastaly ale velké finanční problémy.  Žena je stále v pracovní neschopnosti a rodině byly pozastaveny sociální dávky. Důvodem je to, že muž se stal, po přihlášení do bytu, společně posuzovanou osobou. Muž ale nemůže začít pracovat, protože čeká na vyřízení přechodného pobytu. České úřady si na toto vyřízení dávají 60 dnů, takže momentální finanční situace je pro rodinu naprosto zoufalá. Muž se od ledna začne intenzivně učit češtinu a po získání dokladů bude hledat práci.

Děti mezitím povyrostly. Je jim mezi 10 až 17 lety, nejstarší se hlásí na střední filmařskou školu a stále hraje na housle. Nejmladší začala hrát fotbal a krásně zpívá. Oba kluci hrají aktivně fotbal a mají i mnoho jiných zájmů. Děti jsou živé, veselé a šťastné, že mají doma tátu.

Bohužel je tedy rodina momentálně ve velké finanční tísni. Potřebuje peníze na běžné výdaje pro děti, na nájem, jídlo, oblékání a podobně.

(Někteří jste přispěli již vloni na prázdniny pro tyto děti, či na školní pomůcky, za což vám dodatečně velice děkujeme.)

Pokud byste rádi rodinu a především děti finančně podpořili, zašlete jakoukoliv finanční částku na účet číslo a uvedený variabilní symbol: 

633756/5500, variabilní symbol: 814.

Pokud byste děti chtěli podporovat dlouhodobě, je možné si nastavit trvalý příkaz a zasílat třeba i malou částku měsíčně.

Příspěvek na lázně pro zdravotně postiženého syna naší klientky

Naše klientka Aminat S. má syna s vážným zdravotním postižením, upoutaného na invalidní vozík. Každým rokem jezdili do lázní Teplice, kde synovi velmi pomáhají zlepšit samoobslužnost a klientce tak výrazně ulehčit.

Letos se však krátce před termínem lázní klientka dozvěděla, že z důvodu, že synovi bylo již 18 let, pojišťovna již jemu ani klientce jako doprovodu lázně hradit nebude. Klientka tak musí pobyt v lázních zaplatit ze svých zdrojů.

Klientce se snaží výrazně pomoci manžel, není však v jejich silách sehnat celých 53 000 Kč do 9. 11. 2018 – do tohoto data chtějí lázně pobyt doplatit. Klientka bude velmi ráda za jakoukoli finanční výpomoc.

Podpora rodiny se čtyřmi dětmi ze Súdánu

Uprchlice za Súdánu potřebuje pomoc pro své čtyři děti. Její muž je politickým vězněm v Súdánu již pět let a nemá o něm žádné zprávy. Paní se musí o děti i domácnost starat sama. Je zaměstnaná jako asistentka ve škole v Praze, ale od února 2018 je v neschopnosti pro velké bolesti páteře. Nemůže si tedy momentálně zvýšit svůj příjem.

Dětem je mezi 9 až 16 lety, nejstarší hraje na housle, nejmladší krásně zpívá, jiné mají zájem o fotbal, o kolo, malování i o počítač. Jsou živé a veselé.

Rodina potřebuje finance na běžné výdaje, jako je jídlo, nájem, oblékání a podobně. Děti potřebují taktéž finančně podpořit na prázdninové tábory a další výdaje.

Někteří jste přispěli již vloni na prázdniny pro tyto děti, či na školní pomůcky, za což vám velice děkujeme!

Pokud byste děti chtěli podporovat dlouhodobě, je možné si nastavit trvalý příkaz a zasílat třeba i malou částku měsíčně.

Pomoc mladým rodičům s dvojčátky v nelehké situaci

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili o podporu mladých rodičů s dvojčátky, kteří se ocitli ve velmi nelehké situaci. 

Rodiče mají dlouhodobý pobyt (jsou oba studenti) a nemají tedy nárok na veřejné zdravotní pojištění. Měli zaplacené komplexní pojištění, ale to nekryje všechny neočekávané náklady. Děti musely přijít náhle a předčasně a nic jiného se tedy dělat nedalo. Musí být v nemocnici a jejich propuštění v tuto chvíli není možné. 

Rodina spolupracuje s InBází, která na jejich podporu vyhlásila sbírku. Děkujeme, že pomůžete.

Odkaz na osobní facebook otce rodiny, kde naleznete podrobné informace: https://www.facebook.com/daniil.khokhlov.10/posts/731019450435817.

POMOC PĚTIČLENNÉ RODINĚ V NOUZI

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o příspěvek na rodinu se třemi dětmi v nouzi. Rodina je v České republice již 10 let, původem jsou z Ghany.

Manžel dříve pracoval a rodina byla finančně stabilizovaná, pak se však zkomplikovalo jeho vízum a nyní prozatím legálně pracovat nemůže. Jeho pobyt řešíme v rámci právního poradenství. Klientka pracuje a živí celou rodinu, děti zde chodí do školy.

Nyní by potřebovali koupit roční zdravotní pojištění pro tři děti. Celkem je to bude stát 15 000 Kč, 8 000 Kč již mají našetřeno, potřebují tedy pomoci získat 7 000 Kč.
Případný příspěvek by jim pomohl řešit tuto nelehkou situaci.

POMOC RODINĚ ZE SÝRIE V NOUZI

Děkujeme velmi za finanční podporu této rodiny. Ve veřejné sbírce se vybrala částka 28 245 Kč, což je dvakrát taková částka, než na kterou byla sbírka vypsána.

Rodině tedy vybraná částka umožní zaplatit dva nájmy. Děkujeme!

Rádi bychom vás touto cestou poprosili o pomoc rodině ze Sýrie, která v České republice získala azyl a nyní se nachází v náročné životní situaci.

Rodina během války v Sýrii přišla o 3 děti. S dvěma dětmi se jim podařilo uniknout a získat azyl v České republice. Všichni členové rodiny si nesou z války těžké fyzické a psychické újmy. Rodina žije v České republice déle než rok, ale v mnoha oblastech života je stále odkázána na pomoc druhých, dobrovolníků, sociálních pracovníků a přátel. Zlepšení jejich zdravotního stavu a učení se samostatnému životu v České republice je v jejich případě dlouhodobý proces.

Ani jeden z rodičů na tom zatím není dostatečně dobře, aby mohl plně pracovat.

Rodina je v tuto chvíli ve finanční tíži a moc by uvítala jakoukoli pomoc, díky které by mohla uhradit nájem za měsíc srpen ve svém současném bydlení, aby tak mohla dosáhnout na pravidelnou finanční pomoc od státu.

Nájem činí 13 520 Kč.

Touto výzvou chceme jako InBáze rodině pomoci s úhradou jednorázového výdaje. Zároveň naši pracovníci rodině pomáhají v celkovém řešení jejich situace, aby z dlouhodobého hlediska mohli vést v nové zemi samostatný uspokojivý život jako rodina.

Potřeby na školní rok pro čtyři děti ze Sudánu

V této veřejné sbírce se podařilo vybrat částku 18 520 Kč.

Velmi tímto děkujeme za podporu!

 

Uprchlice za Sudánu potřebuje pomoci se začátkem a průběhem školního roku pro své čtyři děti. Její muž je politickým vězněm v Súdánu, a tak se paní musí o děti i domácnost starat sama. Nyní pracuje jako asistentka ve škole v Praze. 

Někteří jste přispěli na hezké prázdniny pro tyto děti, za což vám děkujeme!

Dětem je mezi 8 až 15 lety, nejstarší hraje na housle, nejmladší krásně zpívá, jiné mají zájem o fotbal, o kolo, malování i o počítač. Jsou živé a veselé.

Budou potřebovat koupit pomůcky do školy, bačkory a boty, pokud možno zaplatit kroužky, případně přispět na počítač a podobně.

Pokud byste děti chtěli podporovat dlouhodobě, je možné si nastavit trvalý příkaz a zasílat třeba i malou částku měsíčně.

Předem děkujeme za jakoukoliv podporu!

Sbírka na podporu paní Sofie z Izraele a jejího manžela

Milí přátelé,

jmenuji se Sofie a pocházím z Izraele. S manželem jsme přicestovali do České republiky před 8 lety. Společně jsme podnikali v oblasti výuky cizích jazyků, fyzioterapie a akupunktury.

Od roku 2011 se nám v podnikání přestalo dařit. Bohužel jsme v té době neměli dost peněz, abychom se vrátili do Izraele a začali úplně od začátku. Nemáme tam už žádné blízké, kteří by nám pomohli. O oficiální podporu ze strany Izraele jsme požádali několikrát, nedostali jsme však žádnou odpověď, stejně tak naši žádost o pomoc odmítla i česká židovská obec.

Snažili jsme se pracovat dále, ale už jsme nedokázali platit zdravotní pojištění a další povinnosti. Můj manžel v důsledku stresu prodělal mozkovou cévní příhodu a u mě se naplno rozvinula cukrovka 1. typu, jelikož jsem se o manželovo zdraví velice bála. Poslední peníze, které jsme měli, jsme utratili za léky pro manžela a pro mě. Bylo to pro nás velmi drahé, protože jsme již neměli zdravotní pojištění.

Od roku 2014 zbytky naší klientely zlikvidovaly sankce proti Ruské federaci. Tehdy jsme zaznamenali odliv klientů, jelikož si již nemohli dovolit platit za naše služby. V důsledku toho jsme ztratili všechno – klienty, práci, bydlení a poslední peníze.

Jediné východisko z této zoufalé situace se nám zdála sebevražda. Pomoc se k nám však dostala včas a bohudíky jsme dnes naživu. Teď znovu čelíme stejné situaci bez budoucnosti, prostředků a od 01. 08. 2016 i bez střechy nad hlavou.

Žádáme Vás tímto o pomoc, protože se chceme znovu postavit na vlastní nohy. Budeme velice vděčni za jakoukoliv Vaší podporu. V současnosti potřebujeme prostředky na koupi jídla, léků na zmírnění diabetu, běžných denních potřeb, poplatku na obnovení cestovního dokladu a případný návrat do Izraele. Za veškerou Vaší podporu děkujeme.

Sbírka na podporu Sagara Puriho

Dobrý den, jmenuji se Sagar Puri a narodil jsem se v roce 1991 v Kathamdu v Nepálu.

V České republice jsem od 1. dubna 2015 začal studovat na České zemědělské univerzitě v Suchdole – fakulta ekonomie a managementu, bakalářský program Systémové inženýrství a informatika. Vše bylo v pořádku, v Praze se mi moc líbí, je tu moc hezky, našel jsem si zde přátele, naučil se první slova v češtině. Domníval jsem se, že vše bude perfektní.

Bohužel, koncem měsíce dubna moji zem, moje město, kde jsem žil s rodinou a kde moje rodina stále žije, postihlo katastrofické zemětřesení. Tato událost změnila celý můj život. Dlouhou dobu se mi nepodařilo spojit se s nikým z rodiny, nakonec jsem se v polovině června 2015 spojil se svou matkou.

Dozvěděl jsem se, že má rodina žije nyní v provizorním táboře, kam byla evakuována, ve stanu. Také jsem se dozvěděl, že rodina je v tak tíživé situaci že mne nemůže podporovat nadále při mých studiích, neboť jsou sami zcela bez prostředků. O vše přišli následkem zemětřesení a jsou rádi, že vůbec žijí. Celé město je v troskách, všude nyní vládne panika, bezmoc a nic nefunguje. Bohužel díky tomu jsem se dostal do velmi tíživé lidské a finanční situace. Nemám finanční prostředky na uhrazení studia, ubytování, stravy a není kam se vrátit a není zjevně ani nikdo, kdo by mi mohl pomoci. Jsem sám.

Universita po mě žádá zaplatit za další školné (studuji program v anglickém jazyce, což je zpoplatněno), je třeba platit ubytování, stravu… a já nemám z čeho, neb mi moje rodina neposlala žádné finanční prostředky a jako cizinec v režimu dlouhodobého pobytu se nemohu obrátit na pomoc v rámci systému sociálního zabezpečení České republiky. Nyní přežívám jen díky pomoci přátel.

Prosím Vás uctivě o pomoc. Jsem pro mě v bezvýchodné situaci a prosím o vízum strpění na území České republiky, jelikož si další studium v tuto chvíli nemohu dovolit, a nemám se vlastně ani kam vrátit.

S ohledem na situaci v Nepálu a mém rodném městě a moji životní situaci, bych velmi rád zůstal dlouhodobě žít v České republice. Cítím se tu dobře, líbí se mi tady, mám zde nové přátelé. Česká republika se pro mě stala druhým domovem.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi se budu snažit nalézt si pracovní uplatnění a povolení k zaměstnání abych si mohl na živobytí a studium vydělat. O co žádám je alespoň pomoc se zaplacením nájemného na koleji na měsíc červenec a srpen, než se mi podaří najít si zaměstnání či alespoň brigádu.

Nájemné činilo 7 000 Kč (2x 3 500 Kč za dva měsíce).

SOS pro rodinu paní Akily

Jmenuji se Akila, pocházím z Čečenska, ale poslední roky žiji se svou rodinou v České republice.

Od útěku ze své země v roce 2005 jsem prošla dvěma neúspěšnými azylovými řízeními, nyní od října 2014 čekám na udělení trvalého pobytu, což k mé smůle znamená, že do doby než jej s manželem a dětmi získáme, nemáme povolení pracovat (ačkoliv jsme do doby, než nám byla poslední žádost o azyl zamítnuta, toto povolení měli a oba jsme pracovali).

Byli jsme obyčejná rodina, která vždy skromně vystačila s tím, co měla. Nyní čelíme každý měsíc ze strany cizinecké policie kontrolám, zda máme v pořádku víza, která po dobu čekání na trvalý pobyt musíme neustále prodlužovat, což je pro nás z finančního hlediska velmi nákladné. Navíc jsme v tuto chvíli nuceni uzavírat komerční (smluvní) pojištění, jelikož se na nás zamítnutím azylu a dosud nerozhodnutou žádostí o trvalém pobytu nevztahuje systém veřejného pojištění.

O pomoc jsme žádali již na sklonku února 2015, tehdy jsme doufali, že vše dopadne dobře, a že touto dobou budeme mít celá rodina trvalý pobyt a opět začneme žít jako normální rodina. To se však nestalo, ba naopak. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, které rozhoduje o všech pobytových záležitostech cizinců, dosud nevydal o trvalém pobytu rozhodnutí, což intenzívně řeším s advokátem Mgr. Pavlem Čižinským, který v této věci podal žalobu k soudu. Navíc mému manželovi v dubnu bylo vízum zamítnuto z důvodu, že jsem se obrátila s prosbou o pomoc na nevládní organizaci, kdy jsem díky její pomoci a pomoci lidí, kterým můj příběh nebyl lhostejný, mohla uhradit tehdy požadované zdravotní pojištění. Nyní celé situaci čelím znovu.

Současné pojištění máme uzavřené do 31. 5. 2015. Jelikož nechceme už ponechat nic náhodě, podali jsme s manželem a dětmi žádost o dlouhodobý pobyt, pro nějž však musíme Odboru azylové a migrační politiky doložit uzavřené pojištění na celý rok. V tuto chvíli (i se slevou ve výši 50%) však celkové náklady na zdravotní pojištění sahají do výše 31 500,- Kč.

SOS pro Magomeda na koupi invalidního vozíku

Velmi tímto děkujeme Kontu Bariéry za finanční podporu ve výši 16 363 Kč, která bude použita ke koupi nového invalidního vozíku pro Magomeda.

Částka 3 500 Kč, která byla na transparentní účet zaslána od individuálních dárců, bude použita na ozdravný pobyt Magomeda v lázních. Velmi děkujeme všem dárcům za podporu!

Mago v posledním roce začal rychle dospívat, v současné době je třeba vyměnit jeho dětský invalidní vozík za nový. Je objednán nový vozík pro dospívajícího chlapce, u kterého předpokládáme, že vydrží delší dobu. Celková cena nového invalidního vozíku je 56.383 Kč. Vozík je z větší části hrazen pojišťovnou. Spoluúčast rodiny v současné době činní 16.363 Kč.

Příběh Magomeda:

Šestnáctiletý Magomed se narodil za dramatických okolností během války v Čečensku. Matka se s malým Magem přestěhovala do České republiky, když mu byli čtyři roky. Otec zemřel na válečná zranění.

Mago trpí od dětství spastickou kvadruplegickou mozkovou obrnou a epilepsií a je připoután na invalidní vozík. Společně s matkou navštěvuje denní stacionář. Zdravotní stav Magomeda vyžaduje celodenní péči. Mago má velmi úzký vztah se svou mámou, která péči o něj věnuje prakticky veškerý svůj čas.

Mago v posledním roce začal rychle dospívat, v současné době je třeba vyměnit jeho dětský invalidní vozík za nový. Je objednán nový vozík pro dospívajícího chlapce, u kterého předpokládáme, že vydrží delší dobu. Celková cena nového invalidního vozíku je 56.383 Kč. Vozík je z větší části hrazen pojišťovnou. Spoluúčast rodiny v současné době činní 16.363 Kč.

SOS pro rodinu paní Akily

Paní Akila a její rodina čekají na rozhodnutí o udělení trvalého pobytu, které by mělo přijít během následujících týdnů. Jejich aktuální pobytový status (strpění) jim nedovoluje pracovat, ale zároveň jsou nuceni si platit komerční zdravotní pojištění. To činí pro celou rodinu 12 000 na tři měsíce. Tuto částku však nyní nemají. Pakliže nebudou pojištěni, tak je zde vysoké riziko zamítnutí žádosti o trvalý pobyt. Pomozme jim tuto kritickou  chvíli překonat!

„Jmenuji se Akila a v České republice žiji již téměř 10 let. Od roku 2006, kdy jsem se svou rodinou uprchla ze své země, jsem prošla dvěma neúspěšnými řízeními o udělení mezinárodní ochrany. Nyní čekám několik měsíců na vyřízení žádosti o trvalý pobyt. Smůlou pro mne a mou rodinu je, že při svém aktuálním pobytovém statusu nemohu být zaměstnána, ačkoliv jsme dosud i s manželem pracovali (než byla má poslední žádost o azyl v r. 2014 zamítnuta). Byli jsme obyčejná rodina, skromně jsme vyžili s tím, co jsem já a můj manžel vydělali. To se však v posledních několika měsících změnilo. Každý měsíc mne a mou rodinu kontrolují příslušníci cizinecké policie, zda máme v pořádku svá víza – každou chvíli očekáváme rozhodnutí o udělení trvalého pobytu. Jelikož se na mne a mou rodinu v této situaci nevztahuje systém veřejného zdravotního pojištění, jsme nuceni si hradit tzv. komerční (komplexní) pojištění, které beztak neplní svůj účel, neboť v případě nouze je nám řečeno, že požadovanou lékařskou péči z pojistného hradit nelze. V tuto chvíli máme s rodinou uzavřené zdravotní pojištění u pojišťovny Slavia do konce měsíce února. Poté jej budeme muset opět prodloužit a to do doby, než bude rozhodnuto o udělení trvalého pobytu, k čemuž by mělo dojít v řádech týdnů. Pojištění pro celou mou rodinu na tři měsíce činí 12 000,- Kč, které přirozeně jako rodina bez zaměstnání nemáme. Pokud si však neprodloužíme své zdravotní pojištění, nebudou nám současná vízová oprávnění prodloužena, což může vést k zamítnutí trvalého pobytu, o který tak usilovně bojujeme.“

SOS pro miminko Feruze

Šest dní v inkubátoru za 7 tisíc korun denně – i s další péčí vstoupil Feruz na svět s dluhem 55 925,- Kč. Feruz, v překladu vítězný, se narodil předčasně. Má smůlu v tom, že jeho rodiče nemají české občanství, ani trvalý pobyt. Narodil se tak bez pojištění. „Doufala jsem, že se nám to vyhne,“ říká matka Feruze, Zulfiya Hudayberganova. Ta se dlouhodobě angažuje v Kampani za zdravotní pojištění migrantů, která usiluje o zahrnutí mimo jiné i dětí cizinců do veřejného zdravotního pojištění. Dobrá zpráva alespoň je, že je Feruz zdravý a po propuštění z nemocnice byl pojištěn. Pro jeho rodinu je však dluh velkou finanční zátěží.

Vyloučení části dětí cizinců ze systému veřejného zdravotního pojištění kritizoval mimo jiné i Výbor OSN pro práva dítěte. Na svém zasedání v roce 2011 se vyjádřil následovně: „Výbor je znepokojen tím, že dětem cizinců je bráněno v přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění a je na nich požadováno, aby si zařídily soukromé zdravotní pojištění za podstatně vyšších nákladů. Výbor je rovněž znepokojen tím, že děti cizinců, jež trpí vážnými onemocněními, jsou často odmítány soukromými poskytovateli zdravotního pojištění, a proto nemají přístup ke zdravotním službám a péči.“

SOS pro miminko Temuulena

Temuulen se narodil mongolským rodičům ve fakultní nemocnici v Brně. První dva měsíce strávil v inkubátoru a po dalším ošetření, když se vrátil domů, přišel z nemocnice účet na více než 800 000,- Kč. Zdravotní pojištění neměl ne proto, že by rodiče nechtěli. Rodiče tu žijí čtyři a půl roku, pracují a mají dlouhodobý pobyt. O trvalý pobyt, díky kterému by všichni mohli být v systému veřejného zdravotního pojištění, mohou žádat až po pěti letech. Takto byl Temuulen odkázán na komerční pojištění, ale to může dítě získat až po narození. Vzhledem ke zdravotním komplikacím s ním nebyla žádná zdravotní pojišťovna ochotna uzavřít komerční pojištění. Peníze ze sbírky byly určeny pro splácení dluhu za nemocniční ošetření.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě