Přeskočit na obsah

MOZAIKA

FOND NA PODPORU INTEGRACE DĚTÍ CIZINCŮ V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

…přispíváme dětem cizinců na mimoškolní činnost

Fond je určen na podporu integrace dětí uprchlíků a dalších cizinců, nejčastěji z třetích zemí (např. Bělorusko, Kuba, Sýrie, Ukrajina, Vietnam, Mongolsko), kteří v České republice hledají nový domov.  

Rodiny těchto dětí musely opustit zemi původu nejčastěji z důvodu:

  • válečného konfliktu
  • rasového, náboženského a politického pronásledování
  • chudoby

V České republice hledají nový domov a při svém hledání se často potýkají s problémy jako:

  • dlouhodobá nezaměstnanost
  • existenční a existenciální nejistota z důvodu nejistého pobytového statusu
   (s omezeným přístupem k dávkám státní sociální podpory)

Děti cizinců jsou znevýhodněné ve společnosti, zejména ve společnosti vrstevníků, protože:

  • mluví jiným jazykem než česky
  • pocházejí mnohdy zcela odlišného kulturně-náboženského prostředí
  • ztratili širší rodinu a kamarády
  • pocházejí z neúplných rodin
  • prožívají existenční nejistotu rodiny
  • je na ně kladena přílišná zátěž a odpovědnost neúměrná jejich věku
Jak jim může MOZAIKA pomoct?

Prostřednictvím finančních darů z Fondu umožníme dětem cizinců účastnit se mimoškolních aktivit, ať již odpoledních zájmových kroužků nebo školních akcí mimo školu (škola v přírodě, školní výlet), kde mohou:

  • vystoupit z izolace a navázat nové a hlubší sociální vazby
  • zlepšit své jazykové dovednosti
  • rozvíjet svou osobnost
  • zažít radost a úspěch s českými kamarády

Integrace dětí cizinců prostřednictvím sportovních, uměleckých a jiných zájmových aktivit se v praxi velmi osvědčila. InBáze, z. s., která je jedinou pražskou nevládní organizací soustavně pracující s dětmi cizinců, doposud mimoškolní aktivity finančně podporovala z grantů a jednorázových darů. Během roku 2013–2014 podpořila děti z více než 50 cizineckých rodin. V červnu 2014 ale došlo k ukončení grantové podpory. Nastalá situace byla impulzem k založení Fondu, který by umožnil systematické dárcovství a zajistil dlouhodobější podporu.

Abychom i nadále mohli podporovat 50 rodin ročně, potřebujeme 100 000 Kč na sbírkovém účtu Fondu MOZAIKA

Jak darovat?

založením trvalého příkazu nebo jednorázovým převodem na transparentní účet sbírky:
č. účtu: 633756/5500 vs: 4444
on-line kartou: https://inbaze.cz/daruj/

Možnost odečtení daru z daňového základu.

Děkujeme Vám!

Patronem fondu Mozaika je módní návrhář kubánského původu pan Osmany Laffita.

Mozaiku podporují známé osobnosti

Osmany Laffita
módní návrhář – PATRON FONDU

Lejla Abassová
moderátorka, tanečnice, modelka a herečka

Jan Šibík
reportážní fotograf

Na podporu Fondu Mozaika nám pan Jan Šibík nafotil sérii snímků dětí, které InBáze, z. s., v jejich mimoškolních aktivitách již podpořila. Vzniklá výstava měla vernisáž během festivalu RefuFest 2014 v centru Prahy. Dále byla k vidění např. na akci Zažít město jinak, nebo v kavárně Mamacoffee v Karlíně.

Fotogalerie fondu mozaika

Na podporu Fondu nafotil známý reportážní fotograf Jan Šibík sérii snímků dětí, které InBáze, z. s., v jejich mimoškolních aktivitách již podpořila. Výstavu dotváří osobní příběhy dětí s ohledem na jejich účast v jednotlivých zájmových kroužcích. Vernisáž proběhla během multikulturního festivalu RefuFest 7. června 2014 v Praze na Kampě. Fotografie byly pak také vystaveny např. v cestovatelském klubu Hedvábná stezka a na pobočkách Azylové a migrační politiky MVČR (OPC Koněvova). 

Rodiče malého Romea U. pochází z Nigérie, ale on i jeho sestřička Julie se narodili v Čechách. Tatínek pracuje, maminka je s mladší sestrou doma. Doma byl dosud i Romeo, ale na jaře oslavil třetí narozeniny a chtěl by poznat nové kamarády a chodit si s nimi hrát. Také rodiče by si přáli, aby se naučil česky a rozvíjel svoje dovednosti v kolektivu dětí. Do školky ho však zatím nevzali, mimo jiné proto, že při zápisu paní učitelce dostatečně nerozuměl. Rodiče s pomocí InBáze objevili možnost Centra pro předškolní děti při Domu dětí a mládeže na Praze 4, kam si Romeo může chodit každý den hrát, získávat nové dovednosti, sportovat, zpívat, malovat a s českými dětmi objevovat svět. Už po pár měsících mnohem lépe rozumí česky, umí pozdravit, zná české básničky a písničky a těší se do školky a školy. 

Enži T. (13 let) je původem z Mongolska a v Praze žije se svojí babičkou a starší sestrou. Poprvé přišla do InBáze kvůli doučování, potřebovala pomoct s češtinou do školy. Časem se ukázalo, že Enži nechodí na žádný kroužek, protože babička nemá dostatek peněz, aby jí ho zaplatila. Když se dozvěděla, že by jí InBáze mohla na kroužek přispět, hned věděla, jaký obor vyhledat. Enži by se chtěla stát módní návrhářkou. Ještě v tentýž den se podařilo domluvit zápis v Domě dětí a mládeže na Praze 2, kam teď Enži každý týden dochází na hodiny módního návrhářství. Už ví, jak pracovat s různými typy látek, naučila se navrhovat originální modely, které teď vlastnoručně šije! Kroužek Enži přinesl hezkou náplň volného času, nové kamarády a o kousek ji přiblížil jejímu snu. 

Anna D. (15 let) přijela se svou rodinou z Gruzie před 10 lety. Dva roky strávili v uprchlických táborech, než se jim podařilo získat humanitární azyl a přestěhovat se do Prahy. Anička nyní žije se svou maminkou, bráškou a s babičkou, která jim přijela z Gruzie pomáhat. Maminka je samoživitelka. Anička je velmi chytrá a zvídavá, naučila se velmi rychle česky a již na základní škole byla premiantkou třídy. Nyní studuje na osmiletém gymnáziu. Jejím velkým snem jako malé holčičky bylo být zpěvačkou. S pomocí InBáze Anička začala před 5 roky zpívat v dětském sboru při Základní umělecké škole v Praze 8. Poprvé v životě měla možnost zjistit, jaké to je, věnovat se něčemu, co ji baví a na co má talent. Ve sboru, který patří k jedněm z nejlepších amatérských sborů v Praze, postupně přešla do oddělení pro pokročilé zpěváky a svůj talent rozvíjí i na individuálních hodinách zpěvu. Letos její sbor vyhrál mezinárodní soutěž sborů v Belgii. Zpěv a život v kolektivu pěveckého sboru obohacuje její život, pomohl jí najít sebedůvěru v novém prostředí, umožňuje jí zažívat úspěch a mít kolem sebe české přátele. 

Bohdan S. (10 let) má ukrajinské kořeny, jeho rodiče přijeli před několika lety do České republiky za prací. Žijí společně v Praze, ještě se dvěma Bohdanovými staršími sourozenci. Bohdan je velice bystrý a zvídavý chlapec, který často překvapí i dospělé svými odbornými znalostmi, např. v oblasti fauny, historie či letectví. Přesto měl komplikovaný začátek školní docházky a po první třídě musel přestoupit na jinou školu s menším kolektivem žáků. Odmalička jezdí s InBází na pravidelné pobytové akce. Loni na letním táboře se během koupání u rybníka ukázalo, že Bohdan ještě neumí plavat. Bylo vidět, že je mu to moc líto. Vedoucí mu večer poslali tajnou táborovou poštou vzkaz, ať jim přijde říct, jestli by se chtěl naučit plavat bez kruhu, a nabídli, že by společně s jeho rodiči mohli po návratu najít kurzy plavání v Praze. Bohdan jim druhý den ráno klepal na ramena se slovy „Já bych moc chtěl“. Ještě během prázdnin se podařilo pro Bohdana domluvit místo v kurzech plavání, které s finanční podporou InBáze mohl začít od září pravidelně navštěvovat. Nedávno vytáhl Bohdan z baťůžku svůj první diplom ze závodů. Přeplaval celý bazén a postoupil do skupiny pokročilých plavců! Měl radost ze své nové dovednosti a z úspěchu, který na závodech zažil. Teď se těší, až se nám všem v létě pochlubí.