Přeskočit na obsah

OP PPR: Mosty ke školám III

Název projektu: OP PPR Mosty ke školám III

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002127

Období: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2023
Vedoucí projektu: Ing. Alexandr Zpěvákzpevak@inbaze.cz

 

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Více informací: www.inbaze.cz

Projekt je realizován ve spolupráci s těmito školami:

  • Základní škola Satalice, K Cihelně 137/8 190 15 Praha-Satalice 
  • Základní škola, Květnového vítězství 1554, Praha 4
  • Mateřská škola Horolezecká, Horolezecká 912, 102 00 Praha 15

JAKÝ JE CÍL PROJEKTU?

  • posílení inkluze v multikulturní společnosti
  • zvýšení kvality vzdělávání a podpoření začleňování dětí/žáků s OMJ
  • přispění k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur

JAKÉ JSOU CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU?

  • děti a žáci (včetně předškolní péče)
  • pedagogičtí, odborní a terénní pracovníci

Realizované aktivity projektu:

1. Zmapování a nastavení spolupráce a komunikace se školami

2. Vytvoření plánů škol pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

3. Vytvoření plánu multikulturní výchovy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ  

4. Vytvoření plánů multikulturní výchovy pro 2. stupeň ZŠ