Přeskočit na obsah

Komunita InBáze

Financováno za podpory MVČR.

Období realizace projektu: 1. 1. 2023–31. 12. 2023

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu “Komunita InBáze” je podpořit integrační aktivity založené na vlastní iniciativě a aktivitě cizinců (občané třetích zemí s legálním pobytem na území ČR). Dále informovat hostitelskou společnost o problematice integrace cizinců a usnadnit tak kontakt cizinců a občanů ČR a tím umožnit vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení zkušeností a odbourávání předsudků. Při realizaci cílů bude kladen důraz na aktivní zapojení cizinců jak v rámci aktivit komunitního centra InBáze, tak i na jejich participaci na zlepšení života na území hl. m. Prahy.

OBSAH PROJEKTU:

Projekt se skládá z čtyř klíčových aktivit:

  • KA 1: Podpora komunity InBáze
  • KA 2: Networking pro cizince aneb cizinci pomáhají cizincům
  • KA 3: Prezentace kultur cizinců žijících v Praze široké veřejnosti na interkulturním festivalu Refufest

Vedoucí projektu: Anna Darašenka, darashenka@inbaze.cz, 777 190 633