Přeskočit na obsah

OP PPR: Inkluze interkulturně 2

logo

Základní informace o projektu:

Název projektu:Inkluze Interkulturně 2
Období realizace projektu:1. 10. 2019 – 31. 3. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458
Financování projektu:ESF, Operační program Praha – Pól Růstu
Rozpočet projektu:6 528 262,50 Kč
Realizátor projektu:InBáze, z. s.
Partner projektu:Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na posílení odborných kapacit pro práci s dětmi s OMJ v mateřských, základních a středních školách na území hl. m. Prahy. Obsahem je realizace celkem 6 vzdělávacích kurzů vč. jednoho rekvalifikačního kurzu a průběžná metodická podpora cílové skupiny projektu. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na oblast interkulturní práce s důrazem na podporu při vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a na práci dvojjazyčného asistenta. Součástí je i pilotní certifikovaná zkouška z profesní kvalifikace „interkulturní pracovník“ dle Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání.

Cílová skupina projektu:

V souladu s výzvou č. 52 tvoří cílovou skupinu projektu:

  • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří splňují podmínky stanovené v § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • odborní a terénní pracovníci, kteří působí v organizacích / institucích v oblasti vzdělávání

Jedná se typově o pozice:

  • pedagog volného času,
  • sociální pedagog,
  • lektor mimoškolních a zájmových aktivit,
  • lektor programů celoživotního vzdělávání,
  • lektor doučování,
  • lektor češtiny jako druhého jazyka,
  • pracovník rodinného poradenství zaměřeného na podporu dětí a mládeže,
  • pracovník asistenčních služeb pro rodiny s dětmi (př. při jednání se školami).

Do této skupiny spadají i pracovníci, kteří jsou do uvedené činnosti zapojení na dobrovolnické bázi.

Aktivity projektu:

Projekt se skládá z 5 klíčových aktivit (KA) a 2 dílčích aktivit (DA):

KA1: Dva turnusy vzdělávacího kurzu akreditovaného MŠMT jako DVPP s názvem „Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách“

KA2: Vzdělávací program směřující k získání profesní kvalifikace „interkulturní pracovník“

KA3: Tři turnusy vzdělávacího kurzu akreditovaného MŠMT jako DVPP s názvem „Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem“

KA4: Evaluace projektu

KA5: Řízení projektu

DA1 Metodická podpora účastníkům projektu

DA2: Certifikovaná zkouška pro výkon interkulturní práce

Průběžná evaluace projektu:

Průběžná evaluační zpráva za období 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020

Průběžná evaluační zpráva za období 1. 4. 2020 – 30. 9. 2020

Pracovní tým projektu:

Mgr. Jan Matěj Bejček / Metodik a vedoucí projektu

GSM: +420 739 077 721

E-mail: bejcek@inbaze.cz

Anna Darašenka / Specialistka vzdělávacího kurzu 

GSM: +420 777 190 633

E-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Natallia Allen / Specialistka vzdělávacího kurzu 

GSM: +420 733 785 680

E-mail: allen@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová / Specialistka vzdělávacího kurzu 

GSM: +420 775 277 388

E-mail: hanzalova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, MA. / Specialistka vzdělávacího kurzu 

GSM: +420 603 820 210

E-mail: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Blanka Vosecká Veselá / evaluátorka projektu

E-mail: vesela@inbaze.cz

Kristina Kvetenadze / asistentka projektu

E-mail: kvetenadze@inbaze.cz