OPZ: InBáze, z. s. –⁠ Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy

OPZ: InBáze, z. s. –⁠ Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Název projektu: InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy
Operační program Zaměstnanost
Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze
 
doba realizace: 1. 12. 2019–31. 5. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011305
 
Cílem projektu je zajištění profesionální, stabilní a komplexní podpory cizincům a jejich rodinám žijících na území HMP a posílit jejich angažovanost v rámci integračního procesu. Aktivity projektu jsou zaměřené jak na individuální případovou, tak i skupinovou práci s cílovou skupinou. Tvoří tak komplexní nástroj jež reaguje na aktuální koncepční strategie integrace cizinců a to nejen v rámci ČR ale i na lokální úrovni. Projekt zároveň rozšiřuje a inovuje portfolio služeb InBáze, které budou dále rozvíjeny. 
 
Projekt tedy podpoří vybrané služby InBáze, z.s. a vytvoří kapacity pro vznik nových služeb. Jedná se o tyto klíčové aktivity:
  • Terénní interkulturní práce a Terénní sociální práce
  • Právní poradenství 
  • Adaptačně integrační kurzy
  • Kurzy českého jazyka
  • Komunitní aktivity pro děti mládež s OMJ, jejich rodiče a kamaráda / Mimoškolní programy pro děti, mládež a rodiče

Vedoucí projektu: Eva Vojtová / vedoucí sociálně-právního oddělení / vojtova@inbaze.cz.


Přesunout se na začátek