Poznávej svůj nový domov

Poznávej svůj nový domov

praha_logo
Název projektu: Poznávej svůj nový domov – volnočasové aktivity pro děti a mládež
Období realizace projektu: 1. 1. 2020–31. 12. 2020
Vedoucí projektu: Pavlína Trojanová, trojanova@inbaze.cz

Projekt je podpořen z grantu Magistrátu hl. m. Prahy v rámci programu Integrace cizinců pro rok 2020
Projekt se zaměřuje na podporu vzájemného přátelského soužití (prevence xenofobie a rasismu) a podporu integrace dětí a žáků cizinců do české společnosti. Cíle by mělo být dosaženo pomocí různých typů volnočasových aktivit a navazuje na dlouholetou činnost InBáze s dětmi a mládeží. Mezi realizované aktivity patří jednorázové akce, víkendové pobyty a pobytový tábor. Projekt podpoří individuální potřeby dětí a mládeže – jejich sociální rozvoj, rozvoj českého jazyka, umožní jim poznat nové kamarády (i z řad českých dětí a mládeže) a podpoří tak jejich integraci do českého prostředí.


Přesunout se na začátek