Přeskočit na obsah

Poznávej svůj nový domov

praha_logo
Název projektu: Poznávej svůj nový domov – aktivity pro děti a mládež
Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Hlavním cílem projektu je podpora integrace dětí a žáků s OMJ z pražských MŠ, ZŠ a SŠ, a to skrze realizaci široké škály volnočasových aktivit (kterých se mohou účastnit i jejich kamarádi z majoritní společnosti), doučování a kurzů češtiny. Sekundárně se projekt zaměřuje i na podporu vzájemného přátelského soužití (prevence xenofobie a rasismu) a podporu dětí a žáků s OMJ při fungování v české společnosti. Těchto cílů by mělo být dosaženo za pomoci jednotlivých klíčových aktivit projektu – interkulturních klubů, příměstského tábora, víkendového pobytu, jednorázových akcí, doučování a kurzů češtiny pro děti.