Přeskočit na obsah

OP PPR: Komunitní centrum InBáze 2020 II.

logo

Realizace: leden 2019 – srpen 2020

Projekt je zaměřen na udržení služeb a rozvoj komunitního centra, které nabízí migrantům pobývajícím v Praze odborné poradenství (psycholog, právník), podporu ze strany interkulturních pracovníků (např. doprovod a tlumočení na úřadech a institucích, u lékaře) a vzájemné sdílení dovedností a znalostí. V rámci projektu jsou organizovány volnočasové kluby a komunitní setkávání pro děti i dospělé s cílem navýšit jazykové kompetence migrantů a podpořit jejich integraci do většinové společnosti. Předpokládáme zapojení min 400 účastníků z cílové skupiny.

KA 1: Oslovení účastníků a jejich zapojení do projektu
KA 2: Interkulturní práce v komunitě
KA 3: Sociálně kulturní programy
KA 4: Volnočasové programy pro děti a mládež
KA 5: Řízení projektu 

Vedoucí projektu: Anna Darašenka, darashenka@inbaze.cz, 777 190 633

Aktivity pro migranty pobývající v Praze

Volnočasové aktivity a komunitní stolování

 • pravidelně konané kluby i jednorázově uspořádané komunitní akce

Oxana Nováková, oxananovakova@inbaze.cz, 733 785 946

Poradenská a mediační činnost

 • základní poradenské a asistenční služby interkulturních pracovníků, nízkoprahové poradenské služby právníka a služby psychologa

Rusky mluvící migranti:

Dinara Akhmetova, 733 785 940, akhmetova@inbaze.cz

Španělsky a italsky mluvící migranti:

Ana Carolina Briceño Moreno, 733 785 942, briceno@inbaze.cz

Isabel Torrres, 733 785 941, torres@inbaze.cz 

Psycholog: Viktor Pasnichenko, pasnichenko@inbaze.cz

Právník:

Filip Dus, dus@inbaze.cz

Zsofie Folk, folk@inbaze.cz

Aktivity pro děti a mládež z řad migrantů

Klub pro mladší děti

 • Pravidelné schůzky 1,5h / týdně, jednodenní výlety, víkendové pobyty, příměstský tábor.
 • Děti ve věku 5 – 11 let.
 • Program klubu je zaměřený na všestranný rozvoj dětí s důrazem na zdokonalování znalostí českého jazyka. Součástí jsou pohybové aktivity, kreativní workshopy, návštěvy kulturních akcí apod.

Timur Kireev, kireev@inbaze.cz.

Klub pro mládež

 • Pravidelná 2 – 4 hodinová setkání 1x za 14 dní.
 • Mládež ve věku 12 – 18 let.
 • Workshopy a setkání jsou zaměřena na smysluplné trávení volného času, procvičování českého jazyka a rozvoj sociálních kompetencí. S dětmi je pracováno i na individuální bázi.

Pavlína Trojanová, 732 547 886, trojanova@inbaze.cz

Divadelní klub pro děti

 • leden – prosinec 2019
 • děti ve věku 11 – 17 let
 • rozvoj kreativity a hereckých dispozic u dětí, veřejně uvedené závěrečné představení

Irina Sleptsova, sleptsova@inbaze.cz

Mentoring

 • dvojice dítě (5 – 18 let) a dospělý mentor
 • podpora dětí v rámci individuální péče dlouhodobého rázu (min 3 měsíce), trávení volného času, interkulturní provázení

Vilena Taraskina, 733 570 026, taraskina@inbaze.cz

Projekt Komunitní centrum InBáze 2020 II je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.