Přeskočit na obsah

Nová práce

Termín zahájení: 1.9. 2023

Anotace:
Projekt se zaměří na usnadnění přístupu migrantů/azylantů a migrantek/azylantek na trh práce v ČR. Bude vytvořen ucelený program podpůrných služeb, který zlepší jejich připravenost k získání stabilního zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci nebo k získání nové kvalifikace. V rámci projektu budou klientům/kám poskytovány služby zahrnující pracovní  poradenství, vzdělávací, kvalifikační a rekvalifikační kurzy a zprostředkování zaměstnání s cílem jejich trvalého umístění se na trhu práce.
MPSV_logo