Přeskočit na obsah

Podpora aktivního občanství obyvatel s migračním původem

Období realizace projektu: 5. 9. 2022 – ⁠31. 10. 2023
Koordinátorka projektu: Mgr. Natallia Allen, allen@inbaze.cz

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností a ověřené dobré praxe mezi partnerskými organizacemi a dalšími subjekty, které se věnují integraci nově příchozích a podpoře občanské participace migrantů. Tato výměna zkušeností přispěje k implementaci nových integračních a vzdělávacích programů, ve kterých budou aktivně zapojeni obyvatelé s migračním původem. Nepřímým cílem projektu je posilování občanských kompetencí cílové skupiny a podpora obyvatel s migračním původem na jejich cestě v integraci a poznávání české společnosti.
 
Pozvánku na interaktivní workshop, který proběhne 22.9. 2023, si můžete stáhnout zde.

 

Aktivity projektu

A1. Interaktivní workshop na téma práce s mladými uprchlíky a posílení aktivního občanství (v angličtině, 6 hodin).
A2. Dvoudenní studijní návštěva zástupců InBáze z.s. v Oslu.

Partnerská organizace: Human Rights Academy, Oslo

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.