Přeskočit na obsah

Multikulturní programy a podpora žáků s OMJ

Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce

  • Název projektu: Multikulturní programy a podpora žáků s OMJ 2024
  • Období realizace projektu: 1.1.2024–31.12.2024
  • Vedoucí projektu: Ing. Victoria Golovinová, golovinova@inbaze.cz

Cíle: Hlavním cílem projektu je seznámení dětí, žáků a pedagogů na školských zařízeních na území Prahy s problematikou migrace a integrace cizinců, podpora vzájemného porozumění, přátelského soužití a prevence xenofobního jednání a podpora dětí a žáků ZŠ – cizinců v oblasti českého jazyka.

Aktivity projektu:

  • KA 1: Multikulturní vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
  • KA 2: Komunitně interkulturní aktivity pro školy a veřejnost
  • KA 3: Persona Dolls – Panenky s osobností
  • KA 4: Kurzy ČJ pro děti a žáky
  • KA 5: Příprava na přijímací řízení na střední školy