Odborné sociální poradenství (OSP)

Odborné sociální poradenství (OSP)

praha_logo
grantové a dotační řízení MHMP
období realizace projektu: 1. 1. 2021–⁠31. 12. 2021

Název poskytovatele: InBáze, z. s.
Druh služby, identifikátor: Odborné sociální poradenství (7998175)
Forma služby: Ambulantní, terénní, online
Název zařízení: InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství
Místo poskytování:

  • Legerova 357/50, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
  • Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

Popis realizace poskytování soc. služeb OSP
Informace v registru poskytovatelů soc. služeb


Přesunout se na začátek