Přeskočit na obsah

Vydání česko-ukrajinského slovníku pro interkulturní práci

název projektu: Vydání česko-ukrajinského slovníku pro interkulturní práci
číslo projektu: 8-22022-1
doba realizace: 18.3. – 30.6.2022
poskytovatel grantu: NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)
kontaktní osoba: Alena Searleová, mail: searle@inbaze.cz
 
Cílem projektu bylo vydání Česko-ukrajinského slovníku pro interkulturní práci – v elektronické i tištěné podobě a rovněž jako webové aplikace. Jednalo se o první vydání tohoto slovníku v ukrajinském jazyce, po kterém odborná veřejnost dlouho volala. Podařilo se přinést obsahově i jazykově velmi kvalitní publikaci, která bude nápomocná všem profesionálům, kteří se ve své práci potkávají s ukrajinsky mluvícími klienty.
 
Ukrajinské vydání navazuje na Slovník pro IKP vydaný v roce 2014 v sedmi jazykových mutacích. Toto vydání však vyšlo výrazně přepracováno a rozšířeno – nabízí 1300 hesel a jejich definic v českém jazyce a ukrajinském jazyce z oblastí sociálního systému, pobytové legislativy, vzdělávacího systému a celkového fungování státní správy a samosprávy v ČR. Protože slovník je nejen překladový ale i výkladový jedná se o důležitou pomůcku v kontaktu příchozích s veřejnými institucemi. Navzdory vytíženosti lingvistů se podařilo sestavit špičkový překladatelský tým, který použitou terminologii sladil s již používanými výrazy během Adaptačně-integračních kurzů.

Česko-ukrajinský slovník pro interkulturní práci ke stažení zde.