Přeskočit na obsah

OP PPR: KOMUNITA INBÁZE

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001772

Realizace: duben 2021 – listopad 2022

Projekt je financován z Evropskou unií.

Komunitní centrum InBáze je místem, kde je cizinec součástí komunity, kde může získat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě a zároveň přispívá svou činností ve prospěch komunity a jejich členů. InBáze slouží pro klienty také jako místo pro osobní a profesní rozvoj, inspiraci a vlastní tvoření.

Projekt Komunita InBáze  je zaměřen na udržení služeb a rozvoj komunitního centra, které nabízí migrantům pobývajícím v Praze odborné poradenství (psycholog, sociální pracovník), podporu ze strany interkulturních pracovníků (např. doprovod a tlumočení na úřadech a dalších institucích), ale i vzájemné sdílení dovedností a znalostí. V rámci projektu jsou organizovány volnočasové kluby a komunitní setkání pro děti i dospělé, jejichž cílem je zvýšení jazykových kompetencí migrantů a podpořit jejich integraci do většinové společnosti. 

Projekt podporuje partnerský a participativní aspekt, aby členové komunity měli aktivní postavení v řešení nejen osobních problémů, ale aby se i sami zapojili do dění kolem sebe. Hlavním cílem projektu je vybudovat silnou a svépomocní komunitu, otevřenou vůči všem cizincům s důrazem na sociálně a ekonomicky ohrožené skupiny (senioři, maminky s dětmi, ženy). Dílčím cílem je aktivizace klientů a jejich zapojení nejen do realizace aktivit projektu, ale i do veřejného dění, např. jako dobrovolník/mentor neziskových organizací. 

KA 1: Oslovení účastníků a jejich zapojení do projektu

KA 2: Interkulturní práce v komunitě

KA 3: Sociálně kulturní a komunitní aktivity 

KA 4: Volnočasové programy pro děti a mládež

KA 5: Řízení projektu 

DA1: Aktivity zaměřené na propojování všech členu komunity okolo InBáze 

Vedoucí projektu: Anna Darašenka, darashenka@inbaze.cz, tel.: 777 190 633

AKTIVITY PRO MIGRANTY POBÝVAJÍCÍ V PRAZE

KOMUNITNÍ NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY 

 • různorodý obsah setkání zahrnující témata multikulturního soužití, environmentální, zdravý životní styl a poznávání České republiky. 
 • návštěvy kulturních akcí, výlety „po stopách české historie“, výtvarné workshopy, návštěvy sportovišť atp. 

Mariya Mortillaro, mortillaro@inbaze.cz 

Kristina Kvetenadze, kvetenadze@inbaze.cz  tel.: 733 785 946

KLUB OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ROZVOJE  

 • projektový inkubátor
 • prezentační a lektorské dovedností 

Anna Darašenka, darashenka@inbaze.cz tel.: 777 190 633

Helena Masníková, startup@inbaze.cz 

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PROPOJOVÁNÍ VŠECH ČLENŮ KOMUNITY OKOLO INBÁZE

 • Oslavy tradičních svátků
 • Ethnovaření s příběhem
 • Propojovací aktivity realizované na základě nabídky našich klientů 

Mariya Mortillaro, mortillaro@inbaze.cz 

Kristina Kvetenadze, kvetenadze@inbaze.cz tel.: 733 785 946

PORADENSKÁ ČINNOST A INTERKULTURNÍ PRÁCE

 • základní poradenské a asistenční služby interkulturních pracovníků, nízkoprahové poradenské služby sociálního pracovníka a služby psychologa

kontakty: 

pro rusky mluvící migranty: Olya Tesařová Tarčynec, tarcynec@inbaze.cz tel.: 739 037 353

pro anglicky mluvící migranty: Lenka Švejnohová, svejnohova@inbaze.cz tel.: 704 928 593

Sociální pracovnice: Františka Dynková, dynkova@inbaze.cz tel.: 703 644 832

Psycholog: Nataliia Shyshlova, shyshlova@inbaze.cz 

AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z ŘAD MIGRANTŮ

ONLINE INTERKULTURNÍ KLUB PRO DĚTI

 • 55 setkání v průběhu projektu

JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO DĚTI

 •  36 jednorázových akcí jak v průběhu školního roku, tak i v průběhu letních prázdnin pro mladší a starší děti 

VÍKENDOVÉ POBYTY

 • 6 víkendových pobytů – pro mladší děti (3x) a starší děti (3x) v průběhu projektu

POBYTOVÝ TÁBOR

 • Tábor pro mladší a starší děti se v rámci projektu bude konat v období letních prázdnin v roce 2022 a bude trvat 6 dní. 

Kontakty:

Pavlína Trojanová, trojanova@inbaze.cz, tel.: 732 547 886

Kristýna Fialová,  fialova@inbaze.cz

Timur Kireev, kireev@inbaze.cz 

Projekt Komunita InBáze je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.