Přeskočit na obsah

Multikulturní vzdělávací programy a komunitní aktivity 2023

Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce

  • Název projektu: Multikulturní vzdělávací programy a komunitní aktivity 2023
  • Období realizace projektu: 1.1.2023–31.12.2023
  • Vedoucí projektu: Ing. Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

Cíle:

Hlavním cílem projektu je seznámení dětí, žáků a pedagogů s problematikou migrace a integrace  cizinců a podpora vzájemného porozumění, přátelského soužití a prevence xenofobního jednání. Cíle  by mělo být dosaženo za pomoci realizace multikulturních vzdělávacích a obdobných aktivit pro děti,  žáky a pedagogy jak z majoritní společnosti, tak i s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Aktivity projektu:

  • KA 1: Multikulturní vzdělávací programy Bedýnky příběhů
  • KA 2: Komunitně interkulturní aktivity pro školy a veřejnost