Přeskočit na obsah

Podpora komunitní a interkulturní práce na území hl. m. Prahy II.

Doba trvání projektu: 1.1. 2023 – 31.12. 2023

Vedoucí projektu: Anna Darašenka, mail: darashenka@inbaze.cz

Projekt doplňuje a rozšiřují stávající činnost InBáze, z.s. v oblasti komunitní a interkulturní práce. Obsahem projektových aktivit jsou pravidelná komunitní a networkingové setkání, besedy s interkulturními pracovníky a jednodenní konference, která proběhne v závěru projektu a bude vztahovat k výzvám a perspektivám interkulturní práci.

Projekt sleduje několik hlavních cílů:

  • Podpořit integrační aktivity založené na vlastní iniciativě a aktivitě cílové skupiny cizinců.
  • Usnadnit kontakt cizinců (ev. osob s migrační zkušeností) a občanů ČR a umožnit jim vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení zkušeností a odbourávání předsudků.
  • Podpořit a šířit povědomí o profesi interkulturní práce a o činnosti interkulturních pracovníků působících na území hl. m. Prahy (ať už v rámci NNO, samosprávy či ve školských a vzdělávacích zařízeních) a poukázat na přínosy této profese pro cizince a českou veřejnost.

Projektu se můžou zúčastnit jak cizinci a osoby s migrační zkušeností (např. osoby, které po imigraci do ČR získaly státní občanství České republiky) tak i česká veřejnost.