Přeskočit na obsah

Podpora občanské a politické participace obyvatel Prahy 11

Dílčí projekt je realizován v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 11“ spolu s městskou částí Praha 11 a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Období realizace projektu: 1. 4. 2021–⁠31. 12. 2021

CÍL PROJEKTU:
Rozvoj tématu občanské a politické participace se jeví jako velmi důležitý prvek integrace cizinců, který může přispět k posílení vzájemných vztahů, podpořit spolupráci a dialog. Zapojení aktivních migrantů do místní občanské společnosti a věcí veřejných přispívá k větší otevřenosti jak úřadů, tak i místních organizací a institucí, zároveň také nabízí možnost vyjádření názorů, zájmů a iniciativy migrantů samotných (jinak politicky nezastoupené skupiny), posiluje pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za dění na území MČ.

Tento pilotní projekt si klade za cíl:

1. Zmapovat existující možnosti pro aktivní zapojení do místní občanské společnosti (např. místní NNO, neformální iniciativy, participační nástroje MČ Praha 11 a další);
2.  Informovat migranty o možnostech zapojení, seznámení se s tématem občanské a politické participace, propojení a síťování místních aktérů;
3.  Podpořit aktivní migranty v občanské a politické participaci.

OBSAH PROJEKTU:
Aktivita 1 : Infomateriál o existujících možnostech pro aktivní zapojení do místní občanské společnosti.
Aktivita 2.1 : Propagace informačního materiálu a dílčích aktivit projektu. Osvětové akce a workshopy na téma občanské a politické participace.
Aktivita 2.2 : Skupinová a individuální interkulturní práce na téma občanské participace.

Více o projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 11“ zde:
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/socialni-sluzby/integrace-cizincu/integrace-cizincu-na-mc-praha-11-v-roce-2021.htmlKoordinátorky projektu: Mgr. Natallia Allen, allen@inbaze.cz, Mónica Márquez, marquez@inbaze.cz