Přeskočit na obsah

MHMP Multikulturní vzdělávací aktivity pro děti, žáky a pedagogy 2021

Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková  příprava a komunitní práce 

Název projektu: Multikulturní vzdělávací aktivity pro děti, žáky a pedagogy 2021 

Období realizace projektu: 1.1.2021–31.12.2021

Vedoucí projektu: Ing. Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

Cíle:

Hlavním cílem projektu je seznámení dětí, žáků a pedagogů s problematikou migrace a integrace cizinců a  podpora vzájemného porozumění, přátelského soužití a prevence xenofobního jednání. Cíle by mělo být  dosaženo za pomoci realizace multikulturních vzdělávacích a obdobných aktivit pro děti, žáky a pedagogy jak z  majoritní společnosti, tak i s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Multikulturní vzdělávací programy Bedýnky příběhů 

Aktivita 2: Interkulturní festival RefuFest – program pro školy