Přeskočit na obsah

Žijeme na čtyřce společně 2023

Dílčí projekt „Integrační aktivity s InBází“ je realizován spolu s městskou částí Praha 4 v rámci projektu ,,Žijeme na čtyřce společně 2023“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2023“.

Období realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023

  • Koordinátorka projektu: Kristina Kvetenadze, e-mail: kvetenadze@inbaze.cz,  tel.: + 420 733 785 946  
  • Asistentka projektu: Mariya Mortillaro, e-mail: mortillaro@inbaze.cz,  tel.: +420 777 573 175

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu pro rok 2023 je podpořit integračně – podpůrné aktivity založené na vlastní iniciativě a aktivitě cílové skupiny cizinců.

OBSAH PROJEKTU:

Projekt se skládá z dvou klíčových aktivit:

  • Aktivita č. 1: Multikulturní vzdělávací a výukové programy “Bedýnky příběhů I” v MŠ a ZŠ
  • Aktivita č. 2: Tvůrčí dílny a workshopy vaření

Více o projektu „Žijeme na čtyřce společně 2023“ zde: https://www.praha4.cz/Zijeme-na-ctyrce-spolecne-2023

Facebook: Žijeme na čtyřce společně                

MVCR_logo