Přeskočit na obsah

InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů

 • Číslo projektu/Project number: 0004/2021/ACF/4
 • Období realizace projektu/Duration: 1. 4. 2022 – ⁠30. 9. 2023
 • Vedoucí projektu/project manager: Mgr. Natallia Allen, allen@inbaze.cz

InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů/InBáze – a platform for civic participation of migrants

CÍLE PROJEKTU:

 1. Mapování potřeb cílové skupiny v oblasti občanské participace.
 2. Zvýšení povědomí cílové skupiny o možnostech zapojování do české občanské společnosti a veřejného dění, posílení kapacit migrantů vyjadřovat své názory a potřeby, hájit svá práva, realizovat své nápady a spolupracovat s místními aktivními jednotlivci a komunitami.

OBSAH PROJEKTU:

Projekt reaguje na nízkou míru zapojení obyvatel Prahy s migračním původem do veřejného dění (přibližně pětina obyvatel města, která není nijak politicky zastoupená a má omezené možnosti hájit svá práva).

Aktivity projektu:

A1. Posílení neziskových organizací – posílení kapacity žadatele v oblasti komunikace s cílovou skupinou, propagace aktivit a správě sociálních sítí.

A2. Průzkum potřeb cílové skupiny – v rámci této aktivity se zaměříme na zjištění základních potřeb cílové skupiny v oblasti občanské a politické participace, a to zejména v následujících okruzích: využitelnost různých možností participace, kde respondenti hledají podporu a informace, jaká témata respondenty zajímají, jaké vnímají bariéry v zapojování (vnitřní a vnější).

A3. Participační platforma MigAct – Platforma se bude zaměřovat primárně na cílovou skupinu (migranty a obyvatele Prahy s migračním původem), vítáni ale budou všichni zájemci a bude fungovat pod záštitou MHMP. Platforma bude usilovat o lepší dostupnost různých možností zapojení pro obyvatele s migrační zkušeností, pořádat vzdělávací akce, podporovat aktivní migranty v jejich činnosti (poradenství, mentoring).

A4. Poskytování participační interkulturní práce a akcelerační program – během celého projektu budeme poskytovat individuální poradenství na téma občanské participace. Budeme poskytovat podporu i aktivním skupinám, a to během absolvování akceleračního programu. Na základě podnětů z činnosti platformy nabídneme průběžnou podporu 5 aktivním skupinám (minimálně dvojicím), které se zaměří na realizaci vlastních aktivit/projektů.

A5. Závěrečná konference – na závěr projektu uspořádáme ve spolupráci s MHMP a Human Rights Academy jednodenní konferenci na téma zapojování migrantů do občanské společnosti a veřejného dění.

A6. Evaluace – tato aktivita je zaměřena na vyhodnocení dopadu projektu na cílovou skupinu.

Informace o dění v projektu/project updates:

 • 15.6. 2022 1. plánovací setkání participační platformy MigAct (EN_pozvánka)
 • 17.6. 2022 1. plánovací setkání participační platformy MigAct (CZ_pozvánka)
 • pozvánka na diskusní setkání na RefuFestu 25.6. (CZ, EN, RU)
 • 21.9. 2022 2. plánovací setkání participační platformy MigAct (CZ, EN)
 • Informace o výzkumu a pozvánka na fokusní skupinu (CZ, EN)
 • 21.10. Moje cesta k politické angažovanosti (CZ)
 • 6.11. Guided tour: In the Footsteps of the Velvet Revolution1989 (EN)
 • Výzva k účasti v Akceleračním programu InBáze/InBáze Acceleration Program for civic initiatives and nonprofit organizations – open call (CZ, EN)
 • 23.11. pozvánka na networking (CZ a EN)
 • 18.1. Working with refugee youth – webinar by Human Rights Academy (Oslo, Norway)
 • 1.3. Community building for non-profit organizations and civic initiatives – more information
 • 29.3. Pozvánka na 2. networkingové setkání MigAct (CZ, EN)
 • 3.4. MigAct Mondays – more information (UA, EN
 • 17.4. Pozvánka na Interaktivní seminář: Možnosti spolupráce s pražským Magistrátem (CZ, EN)
 • 29.5. pozvánka na Tematické pondělí (EN)
 • 31.5. Your city, your voice: a workshop on cooperation with Prague city hall (EN)
 • 9.6. 1. výročí platformy MigAct/ MigAct our 1st anniversary (CZ, EN)
 • 12.6. MigAct Mondays (online): Storytelling (EN)
 • 21.9. Pozvánka na závěrečnou konferenci „Cesta k rovnosti: Podpora občanské angažovanosti v interkulturním prostředí“ (EN, CZ)
 • 16.10. – 17.10. Návštěva Akademie lidských práv v Oslu. Článek o naší studijní cestě si můžete přečíst zde.
Rádi bychom Vás pozvali k účasti v aktuálně probíhajícím online šetření na téma občanské a politické participace obyvatel hl. města Prahy s migračním původem. Dotazník zabere 10-15 minut Vašeho času. Vaše údaje budou zpracovány zcela anonymně a použity výhradně pro účely tohoto výzkumu. Vaše odpovědi budou mít vliv na plánování dalších aktivit v oblasti podpory občanské participace a pomohou nám zmapovat toto málo prozkoumané téma. Předem děkujeme za účast! Více o výzkumu se dozvíte tady.
 
We would like to invite you to take part in an online survey on the topic of civic and political engagement of Prague residents with a migration background. The questionnaire will take 10-15 minutes of your time. All the data will be processed anonymously and used exclusively for the purposes of the research. Your answers will directly influence the planning of activities supporting civic participation and aid us in exploring this under-researched topic. Your input matters, and we are grateful for your participation! Please find more information about the research here.
 

English version

Project description:  The project is a response to the low level of civic and political participation of migrants and Czech citizens with migrant backgrounds, residing in Prague. Migrants comprise approximately one fifth of the city’s population, yet nobody represents them at the political level, and they have very limited opportunities to get civically and politically engaged (voting rights are accessible only to EU citizens). In order to improve this situation we will work closely with Prague City Hall. Together we will create a platform where migrants will be able to voice their needs and ideas, build social capital, and work together with local communities, NGOs, and civic initiatives. The platform will provide a space for dialogue, networking, and capacity building. We will further support grassroot initiatives via an acceleration program. We will focus on strengthening the civic competencies of the target group by providing individual counseling and mentoring (e.g. building self-confidence, social capital, finding out more information about Czech civil society). Since there is very little research and data available on the topic, we will conduct a survey among migrants on how they view their engagement, focusing on what opportunities they find, and obstacles they face in their path to civic engagement. We will work together with a partner NGO in Norway, sharing best practices and inspiration on how to provide better opportunities for the migrant population to get involved. At the end of the project we will hold a public conference under the auspices of the Prague City Hall. The conference will address the outcomes of the project as well as other relevant issues, thus boosting the public discourse on the topic.

Projekt je realizován ve spolupráci s Menneskerettighetsakademiet/ Human Rights Academy./ The project is implemented in cooperation with Menneskerettighetsakademiet/ Human Rights Academy.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Odkazy na webové stránky:
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

Výsledky výzkumu v rámci projektu

Cesta k aktivnímu občanství obyvatel hl. města Prahy s migračním původem.
Výsledky pilotního výzkumu a reflexe zkušeností InBáze z.s. a iniciativy MigAct.

V rámci pilotního výzkumu jsme se zaměřili na cílovou skupinu, zejména na: cizince občany třetích zemí bez ohledu na pobyt (s výjimkou krátkodobých návštěvníků města); občany EU; občany ČR s migračním původem, kterým bylo uděleno občanství ČR.

Výzkum si můžete stáhnout také v anglické verzi. Pathways to active citizenship of residents with a migrant background in the city of Prague (English version).

Ke stažení

Záznam z konference 21.9. 2023 „Cesta k rovnosti: Podpora občanské angažovanosti v interkulturním prostředí/Conference: Empowering Civic Engagement in a Diverse Societ“.

Fotografie z proběhlých akcí v rámci projektu
Setkání MigAct 15.6. 2022
Setkání MigAct 15.6. 2022
Setkání MigAct 17.6. 2022
Setkání MigAct 17.6. 2022
Setkání MigAct 17.6. 2022
Setkání RefuFest 2022
Setkání RefuFest 2022
21.10. Moje cesta k politické angažovanosti
21.10. Moje cesta k politické angažovanosti
10.11. setkání Regionální poradní platformy
10.11. setkání Regionální poradní platformy
10.11. setkání Regionální poradní platformy
6.11. Po stopách sametové revoluce
6.11. Po stopách sametové revoluce
21.9. 2.setkání MigAct
21.9. 2.setkání MigAct
21.9. 2.setkání MigAct
23.11. setkání MigAct.
23.11. setkání MigAct.
9.12. zahájení akceleračního programu
Strategické plánování MigAct
23.3.2023 - Networking MigAct
17.4.2023 - You City, Your Voice Vol. 1
1. narozeniny MigAct
1. narozeniny MigAct
1. narozeniny MigAct
1. narozeniny MigAct
1. narozeniny MigAct
1. narozeniny MigAct
21.8. Uzavření akceleračního programu
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."
21.9. Konference "Cesta k rovnosti.."