Přeskočit na obsah

Jaká byla naše studijní návštěva v Oslu?

Ve dnech 16. až 17. října 2023 jsme v rámci projektu „Podpora aktivního občanství obyvatel s migračním původem“ navštívili Akademii lidských práv v Oslu. Cílem návštěvy krom navázání nových přátelství bylo posílit spolupráci a sdílet zkušenosti s touto významnou neziskovou organizací, která se zabývá osvětou, obhajobou a vzděláváním v oblasti lidských práv. Našimi hostiteli na Akademii, která sídlí v samém srdci hlavního města Norska, byl tým pod vedením paní ředitelky Lillian Hjorth. Dozvěděli jsme se mnoho o jejich aktivitách i o zajímavých participativních metodách a projektech, mezi které patří např. Win Win. Tento projekt představuje inovativní přístup k podpoře mladých uprchlíků. Mladí lidé ve věku od 16 do 23 let se setkávají se staršími dospělými, kteří prošli podobným procesem integrace. V malých skupinách spolu realizují volnočasové aktivity a vytváří tak silné vztahy a sítě podpory. Osobně nás zaujal celý koncept „resource person,“ který spočívá v tom, že školený dospělý s vlastními migračními zkušenostmi podporuje a pracuje s mladými lidmi.

První den naší návštěvy jsme měli příležitost navštívit také organizaci Caritas Oslo, která poskytuje nejrůznější služby pro migranty a uprchlíky. Bylo zajímavé dozvědět se o formě interkulturní práce založené na spolupráci s dobrovolníky s migračními zkušenostmi. Ti totiž  chápou, jakým způsobem funguje sociální systém v Norsku a mohou tak příchozím migrantům poskytnout základní poradenství v jejich vlastním jazyce. Většinou se jedná o základní rady a postupy v rámci systému nebo je propojí s lidmi, kteří jim pomohou vyřešit jejich situaci. Spolupráce s dobrovolníky je navíc podporována místním Úřadem práce, což bylo pro nás velmi zajímavé.

Druhý den naší návštěvy jsme se dozvěděli více o participativních metodách a aktivitách Akademie lidských práv, jako jsou „Freedom yes“ (Ano, Svobodě) a „Society is us,“ (Společnost jsme my), které jsou součástí Toolkitu HRA (Akademie lidských práv). Akademii jsme také my představili během jejich návštěvy v Praze na naší konferenci „Cesta k rovnosti: Podpora občanské angažovanosti v interkulturním prostředí“, která proběhla 21. září 2023 na Staroměstské radnici v Praze. Dalším inspirativním projektem, o kterém jsme se dozvěděli, je  “Human Rights lens” (Objektiv lidských práv). Ten se zaměřuje na místní pohled na lidská práva a to prostřednictvím fotografií a výstav, např. „pro a s ženami“ – “Women’s conversations across cultural boundaries” (Ženské rozhovory přes kulturní hranice). Od ředitelky Akademie Lillian Hjorth jsme dostali také článek „The Norwegian Civil Society“ (Norská občanská společnost), který nabízí zajímavý pohled na vývoj občanské společnosti v Norsku a na koncept společenské a politické důvěry.

Program druhého dne zahrnoval také návštěvu Centra 22. července, kde jsme měli možnost projít a „prozkoumat“ výstavy a získat tak hlubší vhled do událostí, které se udály 22. července 2011. V tento den se totiž obyvatelé Osla a mnoho dalších lidí stali terčem teroristického útoku, při němž tragicky zahynuli převážně mladí lidé. Bylo pro nás hlubokým zážitkem vidět angažovanost tohoto centra v zachování památky obětí a zároveň vnímat jejich snahu a podporu pro otevřený dialog o demokracii a lidských právech. Tato návštěva nám poskytla příležitost k zamyšlení reflektovat naši společnosti.

Na závěr můžeme říct, že nás návštěva velmi obohatila, inspirovala a rozšířila naše znalosti o lidských právech, občanské společnosti a interkulturní práci. Získané poznatky využijme při plánování našich budoucích projektů a spolupráce. Děkujeme všem v Akademii lidských práv za jejich srdečné přivítání, cenné poznatky a odhodlání věnovat se tématu lidských práv a aktivní občanské společnosti.