Přeskočit na obsah

InBáze dětem z Ukrajiny

  • číslo projektu: 8-22022-4
  • doba realizace: 1.4. – 31.8.2022
  • poskytovatel grantu: NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)
  • kontaktní osoba: Elena Surovtseva, mail: surovtseva@inbaze.cz
  • Cílová skupina: Děti a mládež ve věku do 18 let.

Hlavním cílem projektu je podpora adaptace nově příchozích dětí z Ukrajiny a to prostřednictvím široké škály volnočasových aktivit jako výtvarné dílny, procházky, výlety,, sportovních a kulturních akcí, kurzů češtiny, oslavy Dni dětí. Projekt se také zaměřuje na poznávání ČR, ulehčení nástupu do školských zařízení, odreagování se od současné situace, ulehčení rodičům cílové skupiny. 

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1: Krátkodobější (do 3 hod.) a déletrvající (cca 3 – 8 hod.) nízkoprahová setkávání pro děti a mládež (workshopy, vycházky a výlety v Praze a okolí, návštěvy kina, sportovišť, výtvarné a tvořivé dílny a workshopy, stopovačky, sportovní aktivity, návštěvy kulturních institucí a akcí.
  • Aktivita 2: Kurzy češtiny pro děti a mládež v rozsahu – 45 hodin každý.

Služby projektu:

Tlumočení a překlady pro děti a mládež na volnočasových aktivitách projektu a aktivitách jiných subjektů – DDM, školy atp.

                         nros_logo