Přeskočit na obsah

Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2023

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

Název projektu: Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2023
Období realizace projektu: 1.1.2023–31.12.2023
Vedoucí projektu:
Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

Cíle: Hlavním cílem je seznámit děti a žáky, ale také pedagogy, s kulturami zemí, z nichž pochází cizinci, potažmo příslušníci národnostních menšin, žijící v ČR, posílit respekt a porozumění a snížit předsudky. Projekt přispěje ke zvýšení interkulturní citlivosti dětí a žáků a je zaměřen na potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti a rasismu a podporu inkluze ve školách a zároveň přináší inspirativní metody výuky.

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Multikulturní vzdělávací programy pro děti a žáky Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny

Cílová skupina: Děti v předškolním věku v MŠ a žáci 1. stupně ZŠ, pedagogové

Aktivita 2: Multikulturní vzdělávací programy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ: Bedýnky příběhů II: Vzdělávací programy s vyprávěním osobních příběhů migrantů

Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ a SŠ, pedagogové

Aktivita 3: Persona Dolls – Panenky s osobností

Cílová skupina: žáci v předškolním věku MŠ a žáci 1. stupně ZŠ, pedagogové MŠ a ZŠ