Přeskočit na obsah

Start up your idea!

Název projektu: Start up your idea! Podpora podnikání v Polsku, na Slovensku a v České republice

  • Financování projektu: Grant malého rozsahu Erasmus+
  • Koordinátor projektu: CASE
  • Doba trvání projektu: 12 měsíců
  • Partneři projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa (Polsko), InBáze, z.s (Česká republika), MAREENA (Slovensko)
  • Více informací/More about information: https://startupyouridea.eu/

Expertka: Alice Müllerová

Projektový manažer: Markéta Novotná, kontakt: novotna@inbaze.cz 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvíjet podnikatelské myšlení, schopnosti a dovednosti migrantů a občanů Polska, Slovenska a České republiky a posílit tak jejich postavení ve společnosti. Projekt pomůže účastníkům získat lepší přístup na trh práce v podmínkách digitální ekonomiky, využít získané znalosti a dovednosti a proměnit tak vlastní nápady v úspěšné podniky.

Zapojením účastníků do týmů složených jak z migrantů, tak i občanů partnerských zemí podpoří tento projekt sociální a ekonomickou integraci založenou na procesu vzájemného přizpůsobování obou stran.

Aktivity projektu zaměří zejména na:

  • rozvoj znalostí a dovedností v oblasti rozvoje podnikání
  • propagaci podnikatelských nápadů rozvíjených v rámci projektu a prezentaci osvědčených postupů realizovaných v Polsku, na Slovensku a v České republice (Online Ideas Repository)
  • výměnu zkušeností mezi lektory z Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání pro rozvoj podnikání

Účastníci projektu budou zapojeni do Startup Campu – školení a workshopů zaměřených na rozvoj jejich podnikatelských nápadů. Získají znalosti o analýze trhu, efektivním obchodním modelu, návrhu produktu nebo služby. Naučí se úspěšně prezentovat vlastní nápad pro hledání dalších investorů a dárců.

Projekt bude aplikovat inovativní metodiku práce v multikulturních týmech, podpoří inkluzi a rozmanitost.

Výstupy z projektu:

Mareena