Přeskočit na obsah

Žijeme na čtyřce společně 2022

Dílčí projekt „Integrační aktivity s InBází“ je realizován spolu s městskou částí Praha 4 v rámci projektu ,,Žijeme na čtyřce společně 2021/2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021/2022“.

Období realizace projektu: 1. 4. 2021– 31. 12. 2022

Cílem projektu je zvýšení informovanosti, podpora inkluze ve školách, zlepšení vzájemného soužití mezi cizinci a majoritní společností, seznámení cizinců s lokalitou městské části Praha 4 a možnostmi zapojení se do místního života. Konkrétní cíle jsou popsány v jednotlivých aktivitách v navrhovaném projektu.

Cílovou skupinou projektu  jsou zejména děti cizinců a děti z majoritní společnosti; pedagogové, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem a kteří potřebují podporu ve své práci a zlepšování metod vyučování; cizinci ze třetích zemí legálně pobývající na území ČR; majoritní společnost.

OBSAH PROJEKTU:

V ramci projektu budou realizavaný 6 aktivit:

  • Aktivita č. 1: Multikulturní vzdělávací a výukové programy “Bedýnky příběhů I” v MŠ a ZŠ
  • Aktivita č. 2: Seminář pro učitele “Interkulturní komunikace a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na a MŠ a ZŠ”
  • Aktivita č. 3: Workshopy vaření pro veřejnost
  • Aktivita č. 4: Besedy s cizinci
  • Aktivita č. 5: Praha očima cizinců
  • Aktivita č. 6: Přednášky – Praktické znalosti pro cizince

Více o projektu „Žijeme na čtyřce společně 2021“ zde: https://www.praha4.cz/Zijeme-na-ctyrce-spolecne-2021

Koordinátorka projektu: Kristina Kvetenadze, mail: kvetenadze@inbaze.cz

Asistentka projektu: Lenka Švejnohová, mail: svejnohova@inbaze.cz