Přeskočit na obsah

OPPPR: Mosty k porozumění

logo

Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur. Projekt je složen z 8 aktivit a je zaměřen na zvýšení jazykových dovedností min. 60 dětí s OMJ, dále na programy neformálního vzdělávání a komunitního charakteru pro děti/žáky a vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky.

KA 1: Oslovení účastníků a jejich zapojení do projektu
KA 2: Doučování se zaměřením na rozvoj kompetencí v českém jazyce (pilot)
KA 3: Bedýnky příběhů: Výukové programy pro děti a žáky
KA 4: Kurzy vaření etnické kuchyně pro děti
KA 5: Interkulturní klub pro děti a mládež
KA 6: Interkulturní festival Refufest a výukové programy pro studenty
KA 7: Semináře pro pedagogické pracovníky
KA 8: Řízení projektu 

Vedoucí projektu: Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz, 602 779 464

Aktivity pro děti a mládež z řad migrantů

Interkulturní klub pro mladší děti

Věk: 5–11 let
Kdy: každé úterý od 16:30 do 18:00

Program Interkulturního klubu je zaměřený na všestranný rozvoj dětí s důrazem na zdokonalování znalostí českého jazyka. Součástí jsou pohybové aktivity, kreativní workshopy, návštěvy kulturních akcí apod.
deti@inbaze.cz

Tvůrčí Ateliér – Modrá skupina

Věk: 5–7 let
Kdy: každou středu od 16:30 do 17:45

Ateliér nabízí pro děti migrantů, které neovládají dobře český jazyk, pravidelná tvůrčí setkání zaměřená na rozvoj jazykových i tvůrčích dovedností.
deti@inbaze.cz

Tvůrčí Ateliér – Červená skupina

Věk: 7–11 let
Kdy: každý čtvrtek od 16:30 do 18:00

Červená skupina nabízí tvůrčí setkání pro děti migrantů a jejich české kamarády, která jsou zaměřena na rozvoj kreativity a sociálních dovedností.
deti@inbaze.cz

ClubIn: Interkulturní klub pro mládež

Věk: 12–16 let

Mládež zapojená do interkulturního klubu se schází pravidelně cca 2x – 3x do měsíce. Workshopy a setkání jsou zaměřena na smysluplné trávení volného času, procvičování českého jazyka a rozvoj sociálních kompetencí. S dětmi je pracováno i na individuální bázi.
clubin@inbaze.cz

Letní tábory a víkendové pobyty

Děti zapojené do interkulturních klubů vyjíždějí pravidelně 3 krát ročně na víkendové pobyty a v létě pro ně InBáze pořádá letní tábor.

Programy pro MŠ, ZŠ, SŠ

Doučování se zaměřením na rozvoj kompetencí v českém jazyce

Věk: 5–18 let
Kdy: na domluvě s koordinátorem dobrovolníků

Ve spolupráci s dobrovolníky InBáze poskytuje individuální a skupinové doučování zaměřené na procvičování českého jazyka. Žáci budou v rámci doučování podpořeni v oblasti rozvoje konverzace a práce s textem.
doucovani@inbaze.cz

Výukové programy pro děti a žáky

Bedýnky příběhů I.

Věk: MŠ a žáci 1. stupně ZŠ
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Tvořivá dílna zaměřená na kultury jiných národů během které děti umělecky ztvární dvojjazyčně vyprávěnou pohádku pomocí výtvarných technik, které jsou pro danou zemi typické. Součástí programu je i symbolická ochutnávka tradičního pokrmu. Dílnu vedou 2 lektoři, přičemž jeden pochází z dané země. Aktuálně nabízíme tyto země: Rusko, Ukrajina, Vietnam, Sýrie, Mongolsko.
bedynky@inbaze.cz

Bedýnky příběhů II.

Věk: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 1–2 vyučovací hodiny

Žáci si na základě osobního příběhu migranta-lektora představí, jaké to je žít v jiné zemi. Program lze zařadit do průřezového tématu multikulturní výchova.
bedynky@inbaze.cz

Výukové programy pro studenty SŠ: Sdílení příběhů

Věk: studenti SŠ
Časová dotace: 1–2 vyučovací hodiny

Beseda žáků s lektorem-migrantem, který jim poutavou formou odvypráví svůj životní příběh o tom, jak našel druhý domov v ČR. Součástí je promítání videospotu.
bedynky@inbaze.cz

Semináře pro pedagogické pracovníky

Časová dotace: 6 hodin
Počet účastníků: 12–15 pedagogických pracovníků

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, kteří pracují s dětmi či žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Seminář bude probíhat převážně interaktivní formou a povede ho expertka na interkulturní komunikaci Dr. Dana Moree, asistentka pedagoga ze ZŠ, pedagožka a logopedka z MŠ s dlouholetou praxí v dané problematice a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty.
seminare@inbaze.cz

Pro širokou veřejnost

Kurzy vaření etnické kuchyně pro děti

Věk: 5–12 let
Časová dotace: 3 hodiny, 1x měsíčně

Kurzy vaření etnické kuchyně jsou určeny dětem a mládeži v doprovodu dospělé osoby. Kurzy vaření povedou lektoři-migranti, kteří představí tradiční pokrmy z rozmanitých zemí (Ukrajina, Vietnam, Mongolsko apod.).
vareni@inbaze.cz

Bedýnky příběhů v městské knihovně

Věk: 5–11 let
časová dotace: 2 hodiny, čtvrtletně

Součástí dílny je čtení pohádky v českém a v původním jazyce dané země. Pohádku děti následně umělecky ztvární pomocí výtvarných technik, které jsou pro danou zemi typické. Součástí je i symbolická ochutnávka tradičního pokrmu. Každý dílnu vedou 2 lektoři, přičemž  jeden pochází z dané země.
bedynky@inbaze.cz

Interkulturní festival Refufest

Věk: 5–18 let

V rámci interkulturního festivalu RefuFest každoročně organizujeme program pro děti, který se skládá z výtvarných dílen, divadel a tanečních, hudebních a výtvarných workshopů.
refufest@inbaze.cz

Projekt Mosty k Porozumění je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.

Výstupy projektu

Projektový leták

Partneři festivalu RefuFest