Přeskočit na obsah

Podpora pedagogických pracovníků v InBázi 2019

„Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2019“

Název projektu: Podpora pedagogických pracovníků v InBázi 2019

Trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Cíle:

Hlavním cílem projektu je podpora pedagogických pracovníků věnujících se práci v heterogenním kolektivu na školách a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím těchto dílčích aktivit:

1/ Tvorba výukových a metodických materiálů

A/ Vzdělávací a výukové materiály – Bedýnky příběhů
B/ Tvorba instruktážního videa

2/ Semináře pro pedagogy pracujícími s dětmi/žáky OMJ

Výstupy projektu:

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEDAGOGY 

Tato instruktážní videa pro pedagogy a pedagožky MŠ a ZŠ byla vytvořena v rámci grantů MŠMT pro rok 2019.