Přeskočit na obsah

InBáze dětem a pedagogům 2019

Bedýnky – pracovní listy

Bosna a Herzegovina

Francie

Kazachstán

Korea

Norsko

Španělsko

„ Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“
Název projektu: InBáze dětem a pedagogům 2019

Trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Aktivity projektu:

1. Mimoškolní volnočasové aktivity pro děti

A) Pravidelné volnočasové aktivity

– Ateliér pro mladší děti
– Clubovna pro starší děti

B) Jednorázové akce
C) Víkendové pobyty
D) Pobytový tábor pro děti

2. Tvorba výukových a metodických materiálů pro pedagogické pracovníky

A) Vzdělávací a výukové materiály – Bedýnky příběhů
B) Tvorba instruktážních videí

3. Semináře pro pedagogické pracovníky
4. Rozvoj jazykové gramotnosti pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEDAGOGY 

Tato instruktážní videa pro pedagogy a pedagožky MŠ a ZŠ byla vytvořena v rámci grantů MŠMT pro rok 2019.