Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Vietnamu

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Vietnamu a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Vietnamu

Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída

Délka programu: 2×45 minut

Cena za program: 3 500 Kč 

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou pohádku Slavnostní koláče/O melounu v českém a vietnamském jazyce. Po reflexi pohádky následuje debata s žáky, během níž poukáží na rozdíly mezi Českou republikou a asijskou zemí s použitím fotografií a mapy. Následně si žáci mohou vyzkoušet tradiční vietnamské kroje a klobouky nebo používání jídelních hůlek. Na výtvarné dílně si žáci vyrobí a ozdobí klobouky z papíru.

Kontakt: Holubarova@inbaze.cz

Kategorie: