Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Německa

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Německa a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Německa

Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída

Délka programu: 2×45 minut

Cena za program: 3 500 Kč 

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou pohádku Brémští muzikanti v českém a německém jazyce. Během zajímavého a vtipného povídání o našem západním sousedovi – Německu se žáci dozvědí informace o jeho hlavním městě, historii, spolkových zemích a také např. vynálezech, pocházejících od německých autorů. Na výtvarné dílně žáci pracují se šablonami zvířátek vystupujících v pohádce bratří Grimmů.

Kontakt: holubarova@inbaze.cz

Kategorie: