Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Ukrajiny

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Ukrajiny a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: program zajišťují dva lektoři, jeden původem z Ukrajiny

Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída

Délka programu: 2×45 minut

Cena za program: 4 000 Kč 

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou ukrajinskou pohádku Rukavička nebo Telesyk v češtině a ukrajinštině. Po krátké reflexi pohádky následuje představení země prostřednictvím mapy, fotografií/prezentace a typických ukrajinských předmětů. Žáci si také mohou vyzkoušet tradiční ukrajinské kroje a společně s lektorkami si zazpívají a zatančí. Po přestávce následuje výtvarná část  programu, v níž si vyzkouší techniku koláže z látek.

Kontakt: holubarova@inbaze.cz

Kategorie: