Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Polska

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Polska a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Polska

Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída

Délka programu: 2×45 minut

Cena za program: 4 000 Kč 

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou pohádku pohádku Wawelský drak, král Krak a švec Skuba v českém a polském jazyce. Lektorky žáky poté seznámi se zvyky a tradicemi Polska prostřednictvím mapy, fotografií a ukázek typických polských předmětů. Lektorka z Polska zahraje na harmoniku. Po přestávce následuje výtvarná dílna, která je věnována tvorbě náramků z ovčí vlny formou mokrého plstění. 

Kontakt: holubarova@inbaze.cz

Kategorie: