Přeskočit na obsah

Podpora migrantům při vstupu na trhu práce v Praze

Název projektu: Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze, CZ.2.17/2.1.00/35228

Program / poskytovatel: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 2: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: InBáze, o. s.

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2013

Délka trvání projektu: 20 měsíců

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu na primární trh práce a zvýšení zaměstnatelnosti cizinců s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy z důvodu jazykové bariéry, nedostatečné kvalifikace, neznalosti prostředí, dlouhodobé nezaměstnanosti a diskriminace ze strany zaměstnavatelů celí obtížím v procesu pracovní integrace.

Projekt zároveň reaguje na stále se zvyšující počet cizinců, kteří chtějí samostatné podnikat a to včetně žen cizinek, které vstupují na trh práce bud po mateřské dovolené, či z dlouhodobé nezaměstnanosti a z prostředí bez dostatečných znalostí o podnikání v ČR.

Služby nabízené v rámci projektu vedou k zplnomocňování cizinců (zvýšení kvalifikace, znalostí svých práv a povinností), které působí jako prevence sociálního vyloučení a uzamknutí na sekundárním trhu práce.

Hlavní cíl bude naplněn realizací těchto dílčích cílů:

Komplexní nabídka a individuální přístup mimo jiné zajišťuje vysokou míru docházky na jednotlivé kurzy a prakticky stoprocentní úspěšnost při absolvování rekvalifikací. Komunitní centrum má otevřeno každý pracovní den a o víkendech pořádá programy pro děti a celé rodiny. Komunitní centrum InBáze je ojedinělým zařízením svého druhu v CR a jeho programová nabídka je vytvořena s ohledem na dlouholeté zkušenosti práce s cílovou skupinou a na základě přímé zpětné vazby od migrantu.

Dokumenty ke stažení

Studijní materiály GLE – podnikání

Individuální plán k podnikatelskému plánu

Projekt Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze je financován Operačním programem Praha Adaptabilita

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond

3_loga_velikost_100

Kontakt:

Ekaterina Batueva

vedoucí projektu

batueva@inbaze.cz

+420 734 490 825