Přeskočit na obsah

2018 – MŠMT – Podpora pedagogických pracovníků v InBázi

Výsledek obrázku pro ministerstvo školství

Název projektu: Podpora pedagogických pracovníků v InBázi 2018

Trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2018

Cíle

Hlavním cílem projektu je podpora pedagogických pracovníků věnujících se práci v heterogenním kolektivu na školách a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím těchto dílčích cílů:

1/ Tvorba výukových a metodických materiálů

A/ Vzdělávací a výukové materiály – Bedýnky příběhů

B/ Tvorba výukových videí a metodických materiálů

C/ Metodické a výukové materiály pro interkulturní práci

2/ Semináře pro pedagogy pracujícími s dětmi/žáky OMJ

Aktivity projektu

1/ Tvorba výukových a metodických materiálů

A/ Vzdělávací a výukové metodické materiály – Bedýnky příběhů

V rámci aktivity budou přidány a dopracovány dalších 16 sad metodických materiálů k již zpracovaným zemím (Bělorusko, Egypt, Gruzie, Indie, Kamerun, Kuba, Mongolsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Sýrie, Ukrajina, Vietnam a Česko). Ty budou obohaceny o další hry a tipy na práci s dětmi a žáky:

  • Pracovní listy
  • Doplňovačky
  • Tipy na práci s jazykem

Nově bude vytvořeno a graficky zpracováno dalších 8 kompletních sad metodických materiálů těmto zemím (např. Bulharsko, Čína, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Uzbekistán a další).

Výstupy

16 dopracovaných vzdělávacích a výukových metodických materiálů

8 nově vytvořených vzdělávacích a výukových metodických materiálů

Evaluace aktivity

B/ Tvorba výukových videí  a metodických materiálů

Výstupy

2 videa

2 metodické materiály

Evaluace aktivity

C/ Metodické a výukové materiály pro interkulturní práci

Aktivitu včetně přípravy metodických materiálů zajistí vedoucí projektu, metodik a specialista interkulturní práce společně s odborným garantem, grafikem, evaluátorem a finančním a administrativním manažerem.

Výstupy

1 soubor metodických materiálů

Evaluace aktivity

2/ Semináře pro pedagogy pracujícími s žáky OMJ

Forma semináře

Semináře budou realizovány dvěma způsoby:

– Pro pedagogický sbor dané MŠ/ZŠ: workshopy šité na míru dle toho, s jakými konkrétními obtížemi se škola nebo jednotliví učitelé potýkají

– Otevřené semináře:  tematicky zaměřené workshopy, na které se budou hlásit pedagogové z různých MŠ/ZŠ

Typ semináře bude zvolen podle aktuální poptávky cílové skupiny.

Časová dotace na 1 seminář: 18 hodin

Počet účastníků: 12-15 pedagogických pracovníků na 1 semináři

Akreditace

Seminář bude akreditován MŠMT (akreditace vzdělávacího programu u MŠMT bude zpracována v rámci probíhajícího ESF projektu financovaného z OP Praha pól růstu (který InBáze, z.s. realizuje od 1. 11. 2017). Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.

Témata seminářů

Akreditovaný vzdělávací program bude obsahovat tato témata:

– rozvíjení dovedností interkulturní komunikace a sensitivity a jejich využití ve výuce;

– specifika práce s dětmi/žáky a rodinami s OMJ (dobrá praxe, začleňování žáků do kolektivu a procesu vzdělávání, specifika výuky ČJ pro cizince)

– jak pracovat s předsudky a xenofobií v kolektivu dětí a využití těchto dovedností ve výuce

– představení podpůrných služeb pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi s OMJ (NNO, soc. služby)

Výstupy

Celkem 2 semináře v rozsahu 2 x 18 hodin (6 dnů po 6 hodinách) = 36 hodin

Celkem se zúčastní min. 24 pedagogů

Pedagogové obdrží “Metodiku pro pedagogy”, která je zpracována v rámci ESF projektů (financovaných z OP Praha – pól růstu), které jsou realizovány v průběhu let 2016 – 2019.

Vyhodnocení dopadu aktivity

  • evaluační dotazník od pedagogů
  • prezenční listiny/seznamy
  • fotodokumentace

Časový harmonogram projektu

01 – 02/2018 – přípravná fáze projektu

03 – 12/2018 – realizační a evaluační fáze projektu

Výstupy projektu