Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Polska

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Polska a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Polska

Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí

Délka programu: 90 minut s přestávkou

Cena za program: 4 000 Kč 

Obsah programu: V první části programu si děti poslechnou pohádku pohádku Wawelský drak, král Krak a švec Skuba” v českém a polském jazyce. Lektorky děti poté seznámi se zvyky a tradicemi Polska prostřednictvím mapy, fotografií a ukázek typických polských předmětů. Lektorka z Polska zahraje na harmoniku. Po přestávce následuje výtvarná dílna, která je věnována tvorbě náramků z ovčí vlny formou mokrého plstění.

Kontakt: golovinova@inbaze.cz

Kategorie: